(HBĐT) - Trường Quân sự tỉnh, tiền thân là Đội Huấn luyện thuộc Tỉnh Đội Hòa Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh), được thành lập ngày 16/3/1967. Đến năm 1971 đổi tên thành trường Quân chính và đến tháng 6/1977 đổi thành trường quân sự theo Quyết định số 46 của Bộ Quốc phòng (BQP).

 

Ban Giám hiệu trường Quân sự tỉnh giới thiệu mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, giảng dạy của nhà trường với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Với nhiệm vụ huấn luyện cán bộ tuyển chọn từ các ty, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã bổ sung cho chiến trường và cơ quan quân sự các huyện, thị xã; tập huấn cán bộ quân sự, chính trị đầu ngành, hạ sỹ quan, binh sỹ và dân quân, du kích đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời chiến; huấn luyện nữ tân binh, huấn luyện bồi dưỡng Xã đội trưởng, Chính trị viên xã đội, trung đội trưởng, trung đội phó dân quân tự vệ của tỉnh để chi viện cho chiến trường miền Nam và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các địa phương trong tỉnh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Nhà trường phải di chuyển nhiều địa điểm, đội ngũ cán bộ, giáo viên (CBGV) ít, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng đội ngũ CB, GV và học viên nhà trường đã chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã viết lên truyền thống “Đoàn kết - sáng tạo - dạy tốt - học tốt - chính quy, mẫu mực”.

 

Trải qua 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, BTL Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cùng sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhà trường không ngừng được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ CB, GV được đào tạo cơ bản, có bề dày kinh nghiệm, có khả năng đảm nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều CB, GV đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm những trọng trách lớn của quân đội và địa phương.

 

Bước vào thời kỳ xây dựng và BVTQ, nhà trường đã thực hiện tốt chức năng Bồi dưỡng lý luận QP -AN cho các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh; đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; đào tạo sĩ quan dự bị; giáo dục QP -AN cho sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hòa Bình; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tổ chức đăng cai huấn luyện, bồi dưỡng cho các đoàn tham gia hội thi, hội thao của lực lượng quân sự tỉnh. Nhà trường được Thủ trưởng BTL Quân khu 3; cấp uỷ, chính quyền các cấp và Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của BQP, Thủ trưởng BTL Quân khu 3, cấp ủy chính quyền địa phương, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhà trường đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ CB, GV có đủ về số lượng và chất lượng ngày càng cao. Tính đến nay, 100% CB, GV có trình độ đại học, 100% giáo viên được đào tạo sâu theo chuyên ngành, cơ sở vật chất được củng cố khang trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ GD &ĐT của nhà trường.

 

Trong giai đoạn hiện nay, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường xác định phải luôn quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QP -QSĐP, về đường lối chiến tranh nhân dân, QPTD; kết hợp kinh tế với QP -AN, QP-AN với phát triển KT -XH. Nhất là phải quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 86 - NQ/ĐUQSTW ngày 29/3/2007 của ĐUQS Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về chiến lược phát triển GD &ĐT trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT. Trong đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng nâng cao chất lượng công tác GD &ĐT tại nhà trường, trong những năm qua, nhà trường đã tích cực nghiên cứu biên soạn hàng trăm bộ giáo án, bài giảng, hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Nhiều bài giảng, đề tài được Ban CHQS các huyện, thành phố vận dụng vào huấn luyện, SSCĐ, diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu phòng thủ và được đánh giá cao, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với điều kiện của địa phương.

 

Cùng với đó, trong 5 năm qua, nhà trường đã tập huấn cho hơn 2.000 lượt cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong LLVT tỉnh, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh 71 khóa với gần 10.000 đồng chí, giáo dục kiến thức QP -AN cho hàng chục nghìn sinh viên, đào tạo 5 khóa sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương cho 300 đồng chí, đào tạo 6 khóa trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 420 đồng chí. Trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn quán triệt tốt Chỉ thị số 33 của Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong GD &ĐT”, thực hiện quan điểm “học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”, do vậy đã phản ánh một cách khách quan kết quả học tập rèn luyện của học viên. Đặc biệt, các đồng chí học viên lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở ra trường đến nay đã có trên 80% được bố trí sắp xếp đúng chuyên ngành đào tạo (Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn), có 44 đồng chí đã phấn đấu, phát triển lên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn.

 

Cùng với nhiệm vụ GD &ĐT, nhà trường luôn chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, nhà trường vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao trình độ huấn luyện, SSCĐ; kết hợp giữa huấn luyện, hành quân dã ngoại với làm công tác vận động quần chúng; tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đều đạt giải nhất; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, phong trào xây dựng NTM và nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học.

 

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần viết nên truyền thống “Đoàn kết - sáng tạo - dạy tốt - học tốt - chính quy, mẫu mực”. Nhà trường nhiều năm liền được BQP, BTL Quân khu 3, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tặng các phần thưởng cao quý, danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Nhiều cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương, bằng, giấy khen các loại.

 

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường tác động trực tiếp đến yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong giai đoạn hiện nay. Trường Quân sự tỉnh luôn xác định phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ BVTQ, nhiệm vụ QP - QSĐP, nhất là NQT.ư 8 (khóa XI) về “chiến lược BVTQ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH T.ư (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT”; NQT.ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường; nắm vững mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu GD &ĐT. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và học viên. Tích cực thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị cơ sở trong quân đội” nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho CB, GV và học viên. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ CB, GV có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp sư phạm và tinh thần trách nhiệm cao; đầu tư có chiều sâu về chuẩn bị giáo án bài giảng, thao trường bãi tập phục vụ cho giảng dạy và học tập; gắn lý luận với thực tiễn, sát với yêu cầu đào tạo và thực tiễn của địa phương; chăm lo xây dựng Đảng bộ nhà trường TSVM, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng NTM.

 

                                       Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn

                                      Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh

 

 

Các tin khác


Tuổi trẻ huyện Yên Thủy học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - "Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tuổi trẻ huyện Yên Thủy đã thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức cách mạng, phong cách của Bác. Từ đó nêu cao trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội, thi đua lao động, học tập sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp”. Đó là nhận định của đồng chí Trương Đức Huy, Phó Bí thư Huyện Đoàn Yên Thủy sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị trong các cơ sở Đoàn toàn huyện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn viên, thanh niên tiên tiến Khối các cơ quan T.Ư

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, ngày 22-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật 70 đại biểu đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Khối các cơ quan T.Ư. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức T.Ư Đảng NDCM Lào

Chiều 22-5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt cho máy bay ném bom ra Hoàng Sa

Ngày 21/5/2018, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

(HBĐT) - Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, trong những năm qua, MTTQ xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với gần 1.000 công nhân, lao động

Sáng 20-5, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp gỡ, đối thoại với gần 1.000 công nhân, lao động các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam phối hợp các LÐLÐ địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tổ chức, với chủ đề "Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn". Cùng dự cuộc đối thoại, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành ở T.Ư, địa phương.