(HBĐT) - Trường Quân sự tỉnh, tiền thân là Đội Huấn luyện thuộc Tỉnh Đội Hòa Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh), được thành lập ngày 16/3/1967. Đến năm 1971 đổi tên thành trường Quân chính và đến tháng 6/1977 đổi thành trường quân sự theo Quyết định số 46 của Bộ Quốc phòng (BQP).

 

Ban Giám hiệu trường Quân sự tỉnh giới thiệu mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, giảng dạy của nhà trường với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Với nhiệm vụ huấn luyện cán bộ tuyển chọn từ các ty, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã bổ sung cho chiến trường và cơ quan quân sự các huyện, thị xã; tập huấn cán bộ quân sự, chính trị đầu ngành, hạ sỹ quan, binh sỹ và dân quân, du kích đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời chiến; huấn luyện nữ tân binh, huấn luyện bồi dưỡng Xã đội trưởng, Chính trị viên xã đội, trung đội trưởng, trung đội phó dân quân tự vệ của tỉnh để chi viện cho chiến trường miền Nam và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các địa phương trong tỉnh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Nhà trường phải di chuyển nhiều địa điểm, đội ngũ cán bộ, giáo viên (CBGV) ít, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng đội ngũ CB, GV và học viên nhà trường đã chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã viết lên truyền thống “Đoàn kết - sáng tạo - dạy tốt - học tốt - chính quy, mẫu mực”.

 

Trải qua 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, BTL Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cùng sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhà trường không ngừng được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ CB, GV được đào tạo cơ bản, có bề dày kinh nghiệm, có khả năng đảm nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều CB, GV đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm những trọng trách lớn của quân đội và địa phương.

 

Bước vào thời kỳ xây dựng và BVTQ, nhà trường đã thực hiện tốt chức năng Bồi dưỡng lý luận QP -AN cho các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh; đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; đào tạo sĩ quan dự bị; giáo dục QP -AN cho sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hòa Bình; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tổ chức đăng cai huấn luyện, bồi dưỡng cho các đoàn tham gia hội thi, hội thao của lực lượng quân sự tỉnh. Nhà trường được Thủ trưởng BTL Quân khu 3; cấp uỷ, chính quyền các cấp và Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của BQP, Thủ trưởng BTL Quân khu 3, cấp ủy chính quyền địa phương, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhà trường đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ CB, GV có đủ về số lượng và chất lượng ngày càng cao. Tính đến nay, 100% CB, GV có trình độ đại học, 100% giáo viên được đào tạo sâu theo chuyên ngành, cơ sở vật chất được củng cố khang trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ GD &ĐT của nhà trường.

 

Trong giai đoạn hiện nay, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường xác định phải luôn quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QP -QSĐP, về đường lối chiến tranh nhân dân, QPTD; kết hợp kinh tế với QP -AN, QP-AN với phát triển KT -XH. Nhất là phải quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 86 - NQ/ĐUQSTW ngày 29/3/2007 của ĐUQS Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về chiến lược phát triển GD &ĐT trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT. Trong đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng nâng cao chất lượng công tác GD &ĐT tại nhà trường, trong những năm qua, nhà trường đã tích cực nghiên cứu biên soạn hàng trăm bộ giáo án, bài giảng, hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Nhiều bài giảng, đề tài được Ban CHQS các huyện, thành phố vận dụng vào huấn luyện, SSCĐ, diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu phòng thủ và được đánh giá cao, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với điều kiện của địa phương.

 

Cùng với đó, trong 5 năm qua, nhà trường đã tập huấn cho hơn 2.000 lượt cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong LLVT tỉnh, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh 71 khóa với gần 10.000 đồng chí, giáo dục kiến thức QP -AN cho hàng chục nghìn sinh viên, đào tạo 5 khóa sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương cho 300 đồng chí, đào tạo 6 khóa trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 420 đồng chí. Trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn quán triệt tốt Chỉ thị số 33 của Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong GD &ĐT”, thực hiện quan điểm “học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”, do vậy đã phản ánh một cách khách quan kết quả học tập rèn luyện của học viên. Đặc biệt, các đồng chí học viên lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở ra trường đến nay đã có trên 80% được bố trí sắp xếp đúng chuyên ngành đào tạo (Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn), có 44 đồng chí đã phấn đấu, phát triển lên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn.

 

Cùng với nhiệm vụ GD &ĐT, nhà trường luôn chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, nhà trường vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao trình độ huấn luyện, SSCĐ; kết hợp giữa huấn luyện, hành quân dã ngoại với làm công tác vận động quần chúng; tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đều đạt giải nhất; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, phong trào xây dựng NTM và nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học.

 

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần viết nên truyền thống “Đoàn kết - sáng tạo - dạy tốt - học tốt - chính quy, mẫu mực”. Nhà trường nhiều năm liền được BQP, BTL Quân khu 3, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tặng các phần thưởng cao quý, danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Nhiều cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương, bằng, giấy khen các loại.

 

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường tác động trực tiếp đến yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong giai đoạn hiện nay. Trường Quân sự tỉnh luôn xác định phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ BVTQ, nhiệm vụ QP - QSĐP, nhất là NQT.ư 8 (khóa XI) về “chiến lược BVTQ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH T.ư (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT”; NQT.ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường; nắm vững mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu GD &ĐT. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và học viên. Tích cực thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị cơ sở trong quân đội” nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho CB, GV và học viên. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ CB, GV có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp sư phạm và tinh thần trách nhiệm cao; đầu tư có chiều sâu về chuẩn bị giáo án bài giảng, thao trường bãi tập phục vụ cho giảng dạy và học tập; gắn lý luận với thực tiễn, sát với yêu cầu đào tạo và thực tiễn của địa phương; chăm lo xây dựng Đảng bộ nhà trường TSVM, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng NTM.

 

                                       Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn

                                      Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh

 

 

Các tin khác


Đại hội đại biểu công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh lần thứ V

(HBĐT) - Ngày 15/12, Công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Bộ NN&PTNT, LĐLĐ tỉnh, Sở NN&PTNT và 90 đại biểu đại diện cho gần 2.000 CBCCVC – NLĐ ngành NN&PTNT tỉnh.

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12 năm 2017

(HBĐT) - Sáng ngày 15/12, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp cùng 63 Tỉnh, Thành ủy trong cả nước tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Phương Thanh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì điểm cầu tỉnh ta. Tham dự có lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, các đồng chí báo cáo viên T.Ư và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(HBĐT) - Sáng 15/12, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MMTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy.

Bế giảng 2 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

(HBĐT) - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm vừa học khóa IV và khóa V (năm học 2016 - 2017).

Khai mạc trọng thể Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Ngày 14-12, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Trưng bày gần 1.000 tư liệu, sách báo về Điện Biên Phủ trên không

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức trưng bày gần 1.000 tư liệu, ấn phẩm trong triển lãm kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.