(HBĐT) - Mỗi năm, hàng nghìn thanh niên tỉnh ta nô nức lên đường nhập ngũ đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang (LLVT). Hòa Bình được đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong lực lượng này. Nhiều đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng với sức trẻ và khát vọng cống hiến.

Trong đợt tuyển quân năm 2017, huyện Lạc Sơn có 199 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 10 đảng viên, 20 đồng chí là đối tượng Đảng. ảnh: V.Đ

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn, ngày 9/2/2010, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35 “về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú trong HS - SV các trường, ĐV-TN đi làm nghĩa vụ trong LLVT”.  Hơn 7 năm thực hiện, Chỉ thị đã khẳng định tính đúng đắn và sự cần thiết. Việc tạo nguồn kết nạp Đảng được quan tâm. Công tác kết nạp đảng viên, tiếp nhận cảm tình đảng được các cấp ủy thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Năm 2015, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị cho thấy kết quả khả quan: 1.208 ĐV-TN đi làm nghĩa vụ trong LLVT được kết nạp Đảng, chiếm 14,9% so với tổng số thanh niên nhập ngũ. Trước đây, toàn tỉnh chỉ đạt từ 1,5% - 5,6%. Một số năm, tỉ lệ đạt cao như: năm 2011 chiếm 16,25%, năm 2012 chiếm 18,78%, năm 2013 chiếm 15,7%... Một số Đảng bộ kết nạp được khá như các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi... Năm 2017, trong tổng số 1.450 thanh niên nhập ngũ có 255 đồng chí đối tượng Đảng (chiếm 17,4%), 123 đảng viên (chiếm 8,5%).

Nhìn chung, đảng viên mới được kết nạp trong thanh niên nhập ngũ có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ văn hóa, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình. Từ đó, góp phần tích cực nâng cao chất lượng tuyển quân, tạo nguồn cán bộ cho quân đội và cơ sở sau này. Đồng thời, củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các TCCS Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào mục tiêu giảm chi bộ sinh hoạt ghép, xóa thôn, bản “trắng” tổ chức Đảng, đảng viên. Kết quả này  có ý nghĩa thiết thực ở địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. Khi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương, đa số đảng viên vẫn phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào ở cơ sở. Số đảng viên tham gia công tác xã hội chủ yếu làm cán bộ cấp xóm, xã.  

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ đang đặt ra những vấn đề đáng quan tâm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân có suy nghĩ và nhận thức chưa đúng. Có ý kiến cho rằng, thanh niên vừa học xong, chưa có sự rèn luyện, thử thách, chưa đủ điều kiện kết nạp Đảng. Công tác tạo nguồn ở một số cấp uỷ cơ sở chưa thực sự chủ động, bài bản, thậm chí còn chạy theo thành tích. Chất lượng kết nạp Đảng chưa đảm bảo tốt các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, coi nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng. Thời gian theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng là đối tượng Đảng đến khi xem xét kết nạp Đảng còn ngắn (3 - 4 tháng trước khi khám tuyển). Do đó, chất lượng đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu so với tiêu chuẩn chung. Tỷ lệ đảng viên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương được bố trí việc làm và tham gia công tác xã hội còn thấp, khoảng 28%. Xuất hiện trường hợp không tham gia sinh hoạt, xin ra khỏi Đảng. 

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận định: Việc đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên trong thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự (10%) cũng tạo áp lực cho cơ sở, nảy sinh việc không đảm bảo tốt về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình. Nói cách khác là đạt về số lượng nhưng hơi “mắc” về chất lượng. Vì vậy, 2 năm gần đây, chỉ tiêu này đã được bỏ. Từ đó thấy rằng, cần khuyến khích, tạo điều kiện để ĐV-TN đi làm nghĩa vụ quân sự đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng không phải bằng mọi giá. ĐV-TN phải có quá trình rèn luyện và được đánh giá từ thực tiễn. Trường hợp đảng viên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương xin ra khỏi Đảng, qua khảo sát do nhu cầu đi làm ăn xa không có điều kiện sinh hoạt đầy đủ, chứ không vướng về mặt nhận thức.

Theo đồng chí Bùi Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn, kết quả thực hiện Chỉ thị là cơ bản nhưng cũng đặt ra một số vấn đề. Có trường hợp đảng viên sau khi xuất ngũ về địa phương giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm tư cách, bị xóa tên trong danh sách đảng viên. Một số Đảng bộ để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra, việc kết nạp chưa đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo Điều lệ Đảng.  

Đồng chí Quách Đăng Phú, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho rằng: Trong bối cảnh tác động của kinh tế thị trường, việc thanh niên tình nguyện, tha thiết vào Đảng là đáng quý. Vấn đề là có cách quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để “cánh trẻ” rèn luyện từ trong nhà trường và đồng thời ở cơ sở. Quan tâm tạo việc làm, bố trí công việc tại địa phương sau khi họ xuất ngũ. 

Để phát huy kết quả, giải quyết những vấn đề đặt ra, BTV Tỉnh ủy đã có kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 9/2/2010. Trong đó, yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp về việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng trong thời gian tới. Tuyên truyền lý tưởng cách mạng, hiểu biết, nhận thức về Đảng cho ĐV-TN. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, văn hóa - thể thao trong thanh niên; giáo dục lòng yêu nước, trách nhiệm với quê hương. Qua đó, phát hiện thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Hàng năm, Ban CHQS huyện, thành phố phối hợp với cấp uỷ địa phương khảo sát đối tượng thanh niên trước và trong độ tuổi đi làm nghĩa vụ quân sự để cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, chính quyền có kế hoạch chủ động bồi dưỡng. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chủ trương đào tạo, bố trí, sử dụng quân nhân xuất ngũ là đảng viên vào các vị trí phù hợp ở cơ sở. Từng bước giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên, nhất là thanh niên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

                   

                                                                   Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Huyện Cao Phong đồng bộ các giải pháp phòng - chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Với tổng số 3.479 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở Đảng, những năm qua, công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP) luôn được Đảng bộ huyện Cao Phong hết sức coi trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, sức chiến đấu của đội ngũ CB, ĐV và thúc đẩy KT-XH trên địa bàn ngày một phát triển.

Chuyên nghiệp hóa nguồn cán bộ

(HBĐT) - Thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chuyên gia đầu ngành thông thạo về ngoại ngữ, có tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo và kinh nghiệm xử lý các vấn đề phức tạp… thực trạng đó đã hiện diện rõ trong tầm nhìn của BTV Tỉnh ủy. Để có được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý "vừa hồng, vừa chuyên”, một lộ trình cụ thể đã được đặt ra và có bước khởi đầu tốt đẹp.

Hỏi - đáp Luật Phòng - chống tham nhũng

(HBĐT) - Hỏi: Phạm vi điều chỉnh Luật Phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào?

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 824 -QĐ/TU về ban hành Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng, truy tặng 368 huy hiệu Đảng đợt 19/5

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/ 2018), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 368 đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tỉnh.

Ngày giỗ Tổ, khắc sâu lời dạy của tổ tiên

Đã hàng nghìn năm qua, trong tâm thức của các thế hệ người Việt Nam đều in đậm hình ảnh ông Tổ chung của dân tộc. Đó là điều hiếm có đối với các quốc gia, dân tộc trên thế giới.