• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Chính trị
Hỏi - đáp thi hành kỷ luật Đảng
Cập nhật: Thứ sáu, 21/4/2017 | 9:06:31 Sáng

 

Hỏi: Một đồng chí đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã vi phạm về quản lý đất đai. Vậy, vi phạm đó thuộc nhiệm vụ cấp trên giao hay là nhiệm vụ đảng viên?  

Trả lời: 

- Khoản 1, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định:  

 “Nhiệm vụ cấp trên giao là công việc do tổ chức Đảng cấp trên hoặc lãnh đạo cấp trên có thẩm quyền giao cho đảng viên”.  

- Khoản 1, Điều 36, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có nêu:  

 “Nhiệm vụ cấp trên giao là công việc do tổ chức Đảng cấp trên hoặc lãnh đạo, thủ trưởng cấp trên có thẩm quyền giao trực tiếp cho đảng viên không thuộc nhiệm vụ chuyên môn được giao và nhiệm vụ do chi bộ giao thường xuyên (theo quy chế làm việc hoặc theo chức trách, nhiệm vụ đã quy định)”. 

UBND xã là cơ quan hành chính cấp cơ sở, có trách nhiệm thực hiện chức năng chấp hành và điều hành ở cơ sở. Chủ tịch UBND xã thay mặt Nhà nước quản lý đất đai trong phạm vi được giao quản lý. Như vậy, theo các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đồng chí đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã có vi phạm về quản lý đất đai thì đó là vi phạm nhiệm vụ chuyên môn được giao.  

                                       Hoàng Nam An (UBKT Tỉnh uỷ) 

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 26°C

Nhiệt độ: 20 - 26°C

Nhiệt độ: 21 - 26°C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106005031
Built by ICT Group