• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Giáo dục
Khai giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Cập nhật: Thứ hai, 17/4/2017 | 11:47:09 Sáng

(HBĐT) - Công an tỉnh phối hợp với trường Học viện Chính trị CAND vừa khai giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị - khóa 71 cho 165 học viên là CB, CS Công an tỉnh.

 

Thời gian học 2 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu 15 chuyên đề chính. Ngoài ra, các học viên được trang bị kiến thức những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiệp vụ công tác Đảng, một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại.  

Công an tỉnh cũng bế giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị - khóa 58 cho lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố. 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo. 7 học viên được tặng giấy khen vì có kết quả học tập rèn luyện xuất sắc trong khóa học.

 

                                                          Thanh Hoa (Công an tỉnh)

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106943380
Built by ICT Group