Nắng xuân in mặt đất

Hạt ủ mầm bật dậy

Hoa cười mừng đón Tết

Hóa thành sắc xuân đầy

Nắng xuân in mặt đất

Để em nổi má hồng

Em cười nghiêng cả núi

Mắt huyền nghiêng dòng sông

Xuân đến rồi, xuân đến

Mang lộc tặng mọi nhà

Mang quà tặng Trường Sa

Mừng Đảng, mừng xuân mới.

                                                                        Mai Đại Xá

 

Các tin khác

Không có hình ảnh