Mùa xuân bắt đầu từ đâu?

Trời đất cựa mình đổi tiết

ấm áp đan vào giá rét

âm - dương hòa hợp sinh sôi

Mùa xuân bắt đầu từ đâu?

Hoa vẽ cầu vồng bên suối

Đồng chiêm tươi non áo mới

én chao dệt sợi mưa phùn

Mùa xuân bắt đầu từ đâu?

Cổng làng cờ bay phấp phới

Chiêng cồng rủ nhau vào hội

Bản trên gọi nắng Mường ngoài

Mùa xuân bắt đầu từ đâu?

Cây nêu vút cao đầu ngõ

Nồi bánh chưng reo bếp lửa

Rượu cần men nở lời thơm

Mùa xuân bắt đầu từ đâu?

Người già mừng thêm tuổi thọ

Trẻ nhỏ cười xanh chồi nụ

Mắt trai gái nở nụ hôn

 

                                                  Hữu Thông

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh