Cháu con tứ tán ba miền

Như Dạ Dần xưa gieo hạt giống

Núi tiếp núi lô xô từng đợt sóng

Vẫn dành người áng rộng, bãi bưa bằng.

âm thầm hoa pôông trăng mắt ướt

Thương mùa hoa núc nác sống thác nơi sườn non

Trăng khuyết lại tròn ở lại

Gối vòng tay núi ngóng mùa chiêng.

Suối còn cửu thác làm duyên

Người mẹ đầu tiên dậy ta dệt vải

Cứ trinh trắng theo miết mùa con gái

Đợi người trai đi mãi đến giờ.

Con cháu rời vòng tay núi xa mờ

Mùa khai hạ lại mơ nương bóng núi

Chẳng quên được “ ngày lui, tháng tới”

Phải về thôi - xôi đợi, rượu chờ.

 

Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh