Nhớ lời xưa mẹ ru ta

“...Con cá mừng khoang sâu,

                           con trâu mừng áng rộng...”

Ta ngất ngây trong vòng tay đưa võng

Ngỡ hóa trái còn bay bổng hội xuân

Đi khắp Mường trời về đất Quỳnh Lâm(*) hò hẹn

Gặp suối lũ bốn mường người đến băng băng

Váy áo hoa văn ngàn năm tụ hội

Lời ngọt dàn chiêng hòa âm nhắn gửi:

áng rộng đủ nâng ngàn chiêng tới trời sao

Hồ sâu sông Đà, con cá bơi cao lưng núi

Đón tàu ngược, thuyền xuôi trẩy hội

Ta mừng sáng, mừng tối bên áng rộng, hồ sâu

áng rộng giang tay người giàu nâng kẻ khó

Hồ sâu dâng trăm họ thăm đất Mường ta

Để cùng nghĩ rộng, nhìn xa

Như lời mẹ ru đưa ta vào giấc ngủ.

 

                                                                     Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh