Người đến từ Bi, Vang, Thàng, Động

 

Tìm đất lành mở trại, khai hoang

 

Nhà sàn cứ mọc dần bên suối

 

Cháu con thêm, nên bản, nên Mường.

 

Mường Trại nằm giữa lòng thành phố

 

Rừng cây xanh quấn gió quanh làng

 

Đường rộng mở nối đôi bờ núi

 

Mái trường vui ấm nắng xuân sang.

 

Dù thời gian chuyển làng lên phố

 

Vẫn ngân lên sâu lắng tiếng chiêng

 

Xuân náo nức, đình làng mở hội

 

Nhắc nhở về nguồn cội, cha ông.

 

                                                         Hữu Thông

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh