Xuân thống nhất nở hoa lòng

Vinh quang rạng rỡ non sông cờ hồng

Hình chữ S đẹp dáng rồng

Tâm hồn lộng gió người mong, đợi chờ

Cúi hôn thắm thiết bãi bờ

Mắt chìm trong mắt, trong mơ những ngày

Sài Gòn rợp cờ đỏ bay

Bác Tôn vui nắm bàn tay đồng bào

Thiêng liêng có Bác vẫy chào

Bao xương máu đổ tự hào hôm nay

Tự do, độc lập đất này

Trời thương nhang khói lệ đầy rưng rưng.

 

                                                                    Bùi Vũ Liêm

                                             (Đặng Tiến Đông, Đông Thọ, TP Thanh Hóa)

 

Các tin khác

Không có hình ảnh