Việt Nam đất nước con người

Chói ngời trang sử, viết lên sử vàng

Ngàn năm chói lọi huy hoàng

Máu đào nhuộm thắm đất vàng núi sông.

Quân, dân dưới ngọn cờ hồng

Nguyện đi theo Đảng chiến công diệt thù

Liên minh cướp phá ngục tù

Đánh tan đế quốc, thực dân, cường hào

Niềm vui xúc động biết bao

Nóc dinh Độc Lập phất cao cờ hồng

Mốc son dấu ấn núi sông,

Ngày vui chiến thắng tiếng cồng lại vang

Tháng tư trọng đại huy hoàng

Giang sơn đổi mới ánh vàng khôi nguyên.

Xây nền dân chủ pháp quyền

Công bằng xã hội, văn minh, đẹp giàu

Người đem ánh sáng nhiệm màu

Xã hội chủ nghĩa khắc sâu ơn người,

Bác là chân lý mặt trời

Nước non chuyển bước rạng ngời núi sông.

 

Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác

Không có hình ảnh