Phát huy truyền thống ông cha

Việt Nam đất nước quê nhà hôm nay

Hội nhập đổi mới dựng xây

Tiến ra biển lớn từng ngày vươn cao

Học tập Bác và làm theo

Tư tưởng, đạo đức sát sao tháng ngày

Phong cách sống nói làm ngay

Liêm khiết, kiến tạo suốt đời vì dân

Giữ gìn Tổ quốc non sông

Tự do, độc lập, hòa bình, ấm no

Toàn dân hăng hái thi đua

Dân giàu, nước mạnh, nhà nhà yên vui

Việt Nam đất nước xanh tươi

Phát huy truyền thống ngàn đời ông cha

Viết lên trang sử chói lòa

Việt Nam, dân tộc quê ta anh hùng

Bốn hai năm, một chặng đường

Chiến dịch đại thắng mùa xuân năm nào

Đất trời cờ đỏ bay cao

Xây dựng đất nước mạnh giàu tiến lên.

 

Lưu Đăng Hồng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh