Hơn bốn chục năm rồi vẫn nhớ mãi tháng tư

Chiến dịch Hồ Chí Minh cưỡi xe tăng đuổi giặc

Từ Phan Rang tràn qua Xuân Lộc

Trong đoàn quân về giải phóng Sài Gòn

Đại pháo, xe tăng… điệp điệp, trùng trùng

Cùng lớp lớp bộ binh dạn dày chân dép lốp

Lời Đại tướng “Hịch” đoàn quân “Thần tốc…”

Quân tư như thác trào, đồn bốt giặc tan hoang

Cầu Sài Gòn, cầu Chữ Y giặc lũ lượt ra hàng

Đường vào nội đô giặc quăng cờ tháo chạy

Cờ giải phóng khắp thành đô phấp phới

Đồng đội ôm nhau nước mắt ước nhòe

Lại tháng tư rồi, hàng cây rộn tiếng ve

Đất nước quê hương rực màu cờ đỏ

Kỷ niệm tháng tư vẫn đằm trong nỗi nhớ

Bước “Thần tốc” đoàn quân về giải phóng Sài Gòn

Tháng tư này trời quê hương xanh hơn

Đồng đội gặp nhau tóc thêm nhiều sợi bạc

Tay nắm bàn tay, vui trào nước mắt

Thương đồng đội xưa có người mãi không về

Trang lịch sử hào hùng ghi nhớ mãi tháng tư.

 

Nguyễn Tường Thuật

(Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

 

 

Các tin khác