Tháng năm nhớ Bác khôn nguôi

Đồng bào cả nước nhớ Người đi xa

Tháng năm tình Bác bao la

Tháng năm còn mãi... Cha già dân mong

Cho dù cạn nước sông Hồng

Việt Nam ta vẫn ghi lòng khắc sâu

Nhớ Bác vầng trán, chòm râu

Mắt như sao sáng, mái đầu bạc phơ

Nhớ Bác buổi sáng tinh mơ

Bác tập thể dục, làm thơ tuyệt vời

Hy sinh trọn cả cuộc đời

Vì dân, vì nước dẫu rơi máu đào

Việt Nam ta rất tự hào

Có vị lãnh tụ đức cao sáng ngời

Chí công, giản dị nhất đời

Cần, kiệm, liêm chính, người người noi theo

Tháng năm trống rước, cờ treo

Ngày sinh nhật Bác, đói nghèo xua tan.

 

 

                            Mai Đại Xá

Các tin khác

Không có hình ảnh