(HBĐT) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những vấn đề hội nghị bàn, thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để hội nghị đạt kết quả cao nhất.

 

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

 

Đại biểu dự hội nghị thảo luận tại tổ.

 

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017, các ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường đều thống nhất nhận định, nhờ có sự đổi mới, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sư nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm NQ T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chị thị 05 của Bộ chính trị. KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp ổn định, văn hóa, GD &ĐT, KH&CN, lao động, việc làm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm đạt nhiều kết quả tích cực. QP-AN được đảm bảo. Bên cạnh đó, hội nghị đi sâu phân tích một số hạn chế, yếu kém và nguyên  nhân về môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh, CCHC, thu hút đầu tư; năng xuất lao động thấp, bất cập trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương...Đồng thời, thống nhất cao với nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017, nhất là triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 47, ngày 2/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, hội nghị thống nhất cao với mục tiêu trong thời gian tới là củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX cả về số lượng và chất lượng với quy mô lớn, công nghệ phù hợp và hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh và phát triển bền vững; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh, của vùng và cả nước; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của thành viên và NLĐ. Đồng thời, đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian tới.

 

Thảo luận Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện NQ T.Ư 4 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm đưa kinh tế của tỉnh đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020, hội nghị thống nhất đánh giá những năm qua các cấp ủy, chính quyền đã tích cực tiến hành đổi mới mô hình tăng trưởng và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên mô hình tăng trưởng chậm được đổi mới; tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vào tăng đầu tư và số lượng lao động, chưa dựa vào tăng năng xuất lao động, ứng dụng KH-CN, đổi mới tổ chức SX-KD, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn nhiều bất cập; sự tham gia và đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế. Về nhiệm vụ, giải pháp cần bám sát Nghị quyết  số 05, hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để xây dựng các giải pháp có tính khả thi cao.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn chỉnh các đề án, nghị quyết, kế hoạch để BCH Đảng bộ tỉnh ban hành. Trong đó, cần lưu ý chú trọng đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Làm rõ nguyên nhân tụt hạng về thi đua, CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh. Phân tích bằng được tăng trưởng 6 tháng, 9 tháng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Rà soát và thực hiện tốt hơn công tác tổ chức bộ máy cán bộ. Xã nào đủ tiêu chí về xây dựng NTM thẩm định công nhận ngay, không thẩm định theo đợt như trước đây. Soát xét lại các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng và giải ngân. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường làm việc với các Bộ, ban, ngành Trung ương  để tranh thủ  sự hỗ trợ tạo điều kiện cho tỉnh. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải sâu sát hơn, cụ thể hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy tại hội lần này sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH của tỉnh. Đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy.

 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 10, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch số 72 của BTV tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

                                                                                   Đức Phượng

 

Các tin khác


"Giữ gìn mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình"

Tổng Bí thư khẳng định, dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Khẩn trương khắc phục ách tắc giao thông

(HBĐT) - Liên tiếp trong những ngày qua, đặc biệt là ngày 17/7, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 59-101 mm, hiện tiếp tục và dự báo có mưa lớn. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn đã bắt đầu có hiện tượng đất đá sạt lở. Nhiều ngầm tràn ách tắc giao thông.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp nguyên Tổng thống Mê-hi-cô Ð.Gô-ta-ri

Chiều 17-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp nguyên Tổng thống Mê-hi-cô Ð.Gô-ta-ri đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy kiểm tra lũ bão tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 17/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đi kiểm tra lũ bão tại huyện Đà Bắc. Từ chiều tối ngày 16/7 đến sáng ngày 17/7 trên địa bàn huyện Đà Bắc đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to gây lũ quét cục bộ tại một số ngầm suối.

Mưa lũ chia cắt hàng loạt tuyến đường, cầu cống trong tỉnh

(HBĐT) - Theo tin từ Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai tỉnh, tính từ 5h00 sáng đến 13h30 ngày 17/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 khiến mưa to và dài trên diện rộng toàn tỉnh. Lượng mưa lớn trên 100mm bao gồm các địa bàn như: Pù Bin (Mai Châu) 191mm; Mai Châu 162,0mm; TP Hoà Bình 135mm; Đông Lai (Tân Lạc) 127mm; Chi Nê(Lạc Thủy): 111mm; Lạc Sỹ (Yên Thuỷ): 106,5mm và Mường Chiềng (Đà Bắc) 104mm. Còn lại các địa bàn khác lượng mưa dưới 100mm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

(HBĐT) - Chiều 16-7, tại TP Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tham gia Đoàn công tác, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.