(HBĐT) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những vấn đề hội nghị bàn, thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để hội nghị đạt kết quả cao nhất.

 

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

 

Đại biểu dự hội nghị thảo luận tại tổ.

 

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017, các ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường đều thống nhất nhận định, nhờ có sự đổi mới, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sư nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm NQ T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chị thị 05 của Bộ chính trị. KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp ổn định, văn hóa, GD &ĐT, KH&CN, lao động, việc làm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm đạt nhiều kết quả tích cực. QP-AN được đảm bảo. Bên cạnh đó, hội nghị đi sâu phân tích một số hạn chế, yếu kém và nguyên  nhân về môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh, CCHC, thu hút đầu tư; năng xuất lao động thấp, bất cập trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương...Đồng thời, thống nhất cao với nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017, nhất là triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 47, ngày 2/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, hội nghị thống nhất cao với mục tiêu trong thời gian tới là củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX cả về số lượng và chất lượng với quy mô lớn, công nghệ phù hợp và hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh và phát triển bền vững; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh, của vùng và cả nước; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của thành viên và NLĐ. Đồng thời, đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian tới.

 

Thảo luận Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện NQ T.Ư 4 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm đưa kinh tế của tỉnh đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020, hội nghị thống nhất đánh giá những năm qua các cấp ủy, chính quyền đã tích cực tiến hành đổi mới mô hình tăng trưởng và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên mô hình tăng trưởng chậm được đổi mới; tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vào tăng đầu tư và số lượng lao động, chưa dựa vào tăng năng xuất lao động, ứng dụng KH-CN, đổi mới tổ chức SX-KD, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn nhiều bất cập; sự tham gia và đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế. Về nhiệm vụ, giải pháp cần bám sát Nghị quyết  số 05, hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để xây dựng các giải pháp có tính khả thi cao.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn chỉnh các đề án, nghị quyết, kế hoạch để BCH Đảng bộ tỉnh ban hành. Trong đó, cần lưu ý chú trọng đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Làm rõ nguyên nhân tụt hạng về thi đua, CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh. Phân tích bằng được tăng trưởng 6 tháng, 9 tháng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Rà soát và thực hiện tốt hơn công tác tổ chức bộ máy cán bộ. Xã nào đủ tiêu chí về xây dựng NTM thẩm định công nhận ngay, không thẩm định theo đợt như trước đây. Soát xét lại các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng và giải ngân. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường làm việc với các Bộ, ban, ngành Trung ương  để tranh thủ  sự hỗ trợ tạo điều kiện cho tỉnh. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải sâu sát hơn, cụ thể hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy tại hội lần này sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH của tỉnh. Đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy.

 

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 10, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch số 72 của BTV tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

                                                                                   Đức Phượng

 

Các tin khác


Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ

(HBĐT)- Ngày 18/4, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên toàn tỉnh

(HBĐT)-Sáng 17/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về tình hình thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, giám đốc Sở Nội vụ; Thường trực Thành ủy Hòa Bình.

Cần giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đường 433

(HBĐT) - Dự án đường 433 - TP Hòa Bình đi huyện Đà Bắc là dự án trọng điểm của tỉnh. Qua hơn 6 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành và phải gia hạn hợp đồng đến tháng 12/2018. Nguyên nhân chậm tiến độ là thiếu vốn và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).

Sở Kế hoạch và đầu tư cần tham mưu giải pháp cụ thể đối với 3 chỉ tiêu khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra

(HBĐT) - Ngày 16/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Kế hoạch số 115 của BTV Tỉnh uỷ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu

Sáng 15-4, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDNNTMKM), vườn mẫu. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư, các tỉnh, thành trong cả nước và đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam dự hội nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 13/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.