(HBĐT) - Ngày 5/7, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục với phiên làm thảo luận tại hội trường. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn tại Hội nghị.

Trước đó, vào chiều ngày 04/7/2017 các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh đã chia làm 4 tổ thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các Dự thảo Báo cáo; các nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và dự thảo các Kết luận thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ. Theo đó, đã có 31 đại biểu với 32 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại tổ. Trong đó, một số ý kiến cho rằng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cần đánh giá sâu hơn nữa sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh như việc thực hiện kiểm tra, giám sát cơ sở trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực Tỉnh uỷ; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế cần bổ sung đánh giá những kết quả ban đầu về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế để kịp thời có những giải pháp phù hợp trong lĩnh vực này; đề nghị bổ sung các hạn chế, yếu kém về công tác quản lý, rà soát, bổ sung các quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch, công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh, môi trường, quản lý đô thị, ATVSTP, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trong phần hạn chế của Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; cần bổ sung nội dung tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với văn minh, văn hoá công sở; bổ sung nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở trong phần nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung hạn chế trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm còn nhiều bất cập, đào tạo chưa sát với nhu cầu thực tế... Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh, một số đại biểu đề nghị xem xét lại chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân (GRDP) vùng động lực đạt trên 11% cần tính toán lại vì so với chỉ tiêu phát triển của tỉnh, chỉ tiêu này là thấp. Về tờ trình dự thảo Đề án và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững, hầu hết các ý kiến đều đồng ý cho rằng việc ban hành nghị quyết và đề án về phát triển chăn nuôi bền vững là cần thiết. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung giải pháp vào việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Vì dự thảo mới chỉ nêu giải pháp về sản xuất, chưa nêu các giải pháp về chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi...

Tại phiên thảo luận tại hội trường, sáng ngày 05/7 cũng đã có 8 ý kiến tham gia phát biểu thảo luận gồm 4 ý kiến của các giám đốc Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở LĐTB&XH; 3 ý kiến của các lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, Lạc Thuỷ, Lạc Sơn và ý kiến của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Các ý kiến thảo luận tại hội trường cũng đã đồng tình với các dự thảo Nghị quyết, các Báo cáo, Đề án. Các ý kiến thảo luận cũng đã tập trung làm rõ các nội dung, kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở từng ngành, từng lĩnh vực. Cùng với đó, các ý kiến cũng nêu lên đề xuất, kiến nghị cũng như dự báo những thuận lợi, khó khăn và những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh...

Ngoài ra, tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cũng lần đầu tiên thực hiện việc tiếp thu, giải trình nội dung chất vấn, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã nêu vấn đề về chậm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường 12B đoạn qua huyện Kim Bôi kéo dài trong nhiều năm sau khi người dân ứng trước mặt bằng cho đơn vị thi công và công trình hiện đã hoàn thành và được bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Vấn đề này, cũng đã được đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBDN tỉnh cũng đã tiếp thu, giải trình ngay tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận. Các đồng chú Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch và các Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã thống nhất cao và thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị. Sau khi kết thúc Hội nghị, thì việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Tỉnh uỷ tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh.


Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 8.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã đề nghị mỗi đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh trên cương vị công tác của mình, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ.

Trước đó, tại cuộc họp các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh gồm Nghị quyết về "phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về "Tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về "phát triển vùng động lực tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua các Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả 3 năm và Kết luận về tiếp tục thực hiện chương trình số 25-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); Báo cáo kết quả 3 năm và kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "giám sát trong Đảng” đảm bảo thời gian, nội dung, yêu cầu theo kế hoạch.

                                                                                   Mạnh Hùng


Các tin khác


UBND tỉnh: Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

(HBĐT) - Ngày 12/9, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại tá Phạm Hoàng Long, Phó tham mưu trưởng BTL Quân khu 3 cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và các địa phương trong toàn tỉnh.

Hơn 20 vạn học sinh tỉnh ta hân hoan bước vào năm học mới

(HBĐT ) - Sáng ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 20 vạn học sinh tỉnh ta đã cùng hân hoan bước vào năm học mới. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đúng 8h sáng, tại tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã cùng đồng loạt diễn ra lễ khai giảng năm học 2017 – 2018. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ngành, hội đoàn thể các cấp đã đến dự và chia vui với ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.


Động lực to lớn thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta vững bước trên chặng đường đổi mới

Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh ta nắm bắt thời cơ "ngàn năm có một” cùng đồng lòng tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua gian khổ, hy sinh, giành chính quyền về tay nhân dân.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2017), ngày 1/9, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, đã đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình. Tham gia đoàn dâng hương có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh

(HBĐT) - Chiều 31/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác 8 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; tình hình triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tham dự có lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày Báo Hoà Bình ra số báo đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(HBĐT) - Chiều ngày 30/8, tại trung tâm hội nghị Ap Plaza, Báo Hoà Bình đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày ra số báo đầu (2/9/1962-2/9/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; nguyên lãnh đạo Báo Hoà Bình qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 7 báo Đảng địa phương và đông đảo các thế hệ CBPV-NV Báo Hoà Bình và các CTV tiêu biểu.