(HBĐT) - Ngày 5/7, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục với phiên làm thảo luận tại hội trường. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn tại Hội nghị.

Trước đó, vào chiều ngày 04/7/2017 các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh đã chia làm 4 tổ thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các Dự thảo Báo cáo; các nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và dự thảo các Kết luận thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ. Theo đó, đã có 31 đại biểu với 32 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại tổ. Trong đó, một số ý kiến cho rằng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cần đánh giá sâu hơn nữa sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh như việc thực hiện kiểm tra, giám sát cơ sở trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực Tỉnh uỷ; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế cần bổ sung đánh giá những kết quả ban đầu về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế để kịp thời có những giải pháp phù hợp trong lĩnh vực này; đề nghị bổ sung các hạn chế, yếu kém về công tác quản lý, rà soát, bổ sung các quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch, công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh, môi trường, quản lý đô thị, ATVSTP, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trong phần hạn chế của Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; cần bổ sung nội dung tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với văn minh, văn hoá công sở; bổ sung nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở trong phần nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung hạn chế trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm còn nhiều bất cập, đào tạo chưa sát với nhu cầu thực tế... Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh, một số đại biểu đề nghị xem xét lại chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân (GRDP) vùng động lực đạt trên 11% cần tính toán lại vì so với chỉ tiêu phát triển của tỉnh, chỉ tiêu này là thấp. Về tờ trình dự thảo Đề án và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững, hầu hết các ý kiến đều đồng ý cho rằng việc ban hành nghị quyết và đề án về phát triển chăn nuôi bền vững là cần thiết. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung giải pháp vào việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Vì dự thảo mới chỉ nêu giải pháp về sản xuất, chưa nêu các giải pháp về chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi...

Tại phiên thảo luận tại hội trường, sáng ngày 05/7 cũng đã có 8 ý kiến tham gia phát biểu thảo luận gồm 4 ý kiến của các giám đốc Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở LĐTB&XH; 3 ý kiến của các lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, Lạc Thuỷ, Lạc Sơn và ý kiến của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Các ý kiến thảo luận tại hội trường cũng đã đồng tình với các dự thảo Nghị quyết, các Báo cáo, Đề án. Các ý kiến thảo luận cũng đã tập trung làm rõ các nội dung, kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở từng ngành, từng lĩnh vực. Cùng với đó, các ý kiến cũng nêu lên đề xuất, kiến nghị cũng như dự báo những thuận lợi, khó khăn và những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh...

Ngoài ra, tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cũng lần đầu tiên thực hiện việc tiếp thu, giải trình nội dung chất vấn, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã nêu vấn đề về chậm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường 12B đoạn qua huyện Kim Bôi kéo dài trong nhiều năm sau khi người dân ứng trước mặt bằng cho đơn vị thi công và công trình hiện đã hoàn thành và được bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Vấn đề này, cũng đã được đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBDN tỉnh cũng đã tiếp thu, giải trình ngay tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận. Các đồng chú Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch và các Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã thống nhất cao và thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị. Sau khi kết thúc Hội nghị, thì việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Tỉnh uỷ tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh.


Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 8.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã đề nghị mỗi đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh trên cương vị công tác của mình, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ.

Trước đó, tại cuộc họp các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh gồm Nghị quyết về "phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về "Tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về "phát triển vùng động lực tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua các Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả 3 năm và Kết luận về tiếp tục thực hiện chương trình số 25-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); Báo cáo kết quả 3 năm và kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "giám sát trong Đảng” đảm bảo thời gian, nội dung, yêu cầu theo kế hoạch.

                                                                                   Mạnh Hùng


Các tin khác


Các cơ quan báo chí tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo thông tin, tuyền truyền kịp thời, chính xác

(HBĐT)- Đó là nội dung chính trong buổi làm việc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo Báo Hòa Bình và Đài PT-TH tỉnh về công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương chiều 17/1. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với các hội đặc thù tỉnh

(HBĐT) - Sáng 16/1, tại phòng họp A2, Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các hội đặc thù tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở Tài chính, Nội vụ; LĐTB-XH.

Tổng Bí thư: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng công an

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, nhằm tổng kết tình hình, kết quả công tác công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Huy động sức mạnh tổng lực của hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh trật tự

(HBĐT) - UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Phong trào (Bộ Công an) và các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

(HBĐT) - Sáng 11/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành ủy trong tỉnh. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang: Không để bất kỳ hộ dân nào đón Tết trong nhà bạt

(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/1 trong chuyến thị sát tình hình thi công dự án Di dân tái định cư (TĐC) xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) và tại cuộc họp với huyện Đà Bắc cùng ngày. Cùng tham gia kiểm tra tình hình khu TĐC huyện Đà Bắc còn có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở: GTVT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, TN & MT, NN&PTNT, LĐ -TB&XH, Công ty Điện lực Hòa Bình.