(HBĐT) - Ngày 5/7, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục với phiên làm thảo luận tại hội trường. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn tại Hội nghị.

Trước đó, vào chiều ngày 04/7/2017 các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh đã chia làm 4 tổ thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các Dự thảo Báo cáo; các nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và dự thảo các Kết luận thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ. Theo đó, đã có 31 đại biểu với 32 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại tổ. Trong đó, một số ý kiến cho rằng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cần đánh giá sâu hơn nữa sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh như việc thực hiện kiểm tra, giám sát cơ sở trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực Tỉnh uỷ; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế cần bổ sung đánh giá những kết quả ban đầu về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế để kịp thời có những giải pháp phù hợp trong lĩnh vực này; đề nghị bổ sung các hạn chế, yếu kém về công tác quản lý, rà soát, bổ sung các quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch, công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh, môi trường, quản lý đô thị, ATVSTP, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trong phần hạn chế của Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; cần bổ sung nội dung tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với văn minh, văn hoá công sở; bổ sung nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở trong phần nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung hạn chế trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm còn nhiều bất cập, đào tạo chưa sát với nhu cầu thực tế... Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh, một số đại biểu đề nghị xem xét lại chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân (GRDP) vùng động lực đạt trên 11% cần tính toán lại vì so với chỉ tiêu phát triển của tỉnh, chỉ tiêu này là thấp. Về tờ trình dự thảo Đề án và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững, hầu hết các ý kiến đều đồng ý cho rằng việc ban hành nghị quyết và đề án về phát triển chăn nuôi bền vững là cần thiết. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung giải pháp vào việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Vì dự thảo mới chỉ nêu giải pháp về sản xuất, chưa nêu các giải pháp về chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi...

Tại phiên thảo luận tại hội trường, sáng ngày 05/7 cũng đã có 8 ý kiến tham gia phát biểu thảo luận gồm 4 ý kiến của các giám đốc Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở LĐTB&XH; 3 ý kiến của các lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, Lạc Thuỷ, Lạc Sơn và ý kiến của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Các ý kiến thảo luận tại hội trường cũng đã đồng tình với các dự thảo Nghị quyết, các Báo cáo, Đề án. Các ý kiến thảo luận cũng đã tập trung làm rõ các nội dung, kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở từng ngành, từng lĩnh vực. Cùng với đó, các ý kiến cũng nêu lên đề xuất, kiến nghị cũng như dự báo những thuận lợi, khó khăn và những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh...

Ngoài ra, tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cũng lần đầu tiên thực hiện việc tiếp thu, giải trình nội dung chất vấn, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã nêu vấn đề về chậm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường 12B đoạn qua huyện Kim Bôi kéo dài trong nhiều năm sau khi người dân ứng trước mặt bằng cho đơn vị thi công và công trình hiện đã hoàn thành và được bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Vấn đề này, cũng đã được đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBDN tỉnh cũng đã tiếp thu, giải trình ngay tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận. Các đồng chú Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch và các Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã thống nhất cao và thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị. Sau khi kết thúc Hội nghị, thì việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Tỉnh uỷ tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh.


Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 8.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã đề nghị mỗi đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh trên cương vị công tác của mình, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ.

Trước đó, tại cuộc họp các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh gồm Nghị quyết về "phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về "Tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về "phát triển vùng động lực tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua các Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả 3 năm và Kết luận về tiếp tục thực hiện chương trình số 25-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); Báo cáo kết quả 3 năm và kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "giám sát trong Đảng” đảm bảo thời gian, nội dung, yêu cầu theo kế hoạch.

                                                                                   Mạnh Hùng


Các tin khác


Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên toàn tỉnh

(HBĐT)-Sáng 17/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về tình hình thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, giám đốc Sở Nội vụ; Thường trực Thành ủy Hòa Bình.

Cần giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đường 433

(HBĐT) - Dự án đường 433 - TP Hòa Bình đi huyện Đà Bắc là dự án trọng điểm của tỉnh. Qua hơn 6 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành và phải gia hạn hợp đồng đến tháng 12/2018. Nguyên nhân chậm tiến độ là thiếu vốn và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).

Sở Kế hoạch và đầu tư cần tham mưu giải pháp cụ thể đối với 3 chỉ tiêu khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra

(HBĐT) - Ngày 16/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Kế hoạch số 115 của BTV Tỉnh uỷ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu

Sáng 15-4, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDNNTMKM), vườn mẫu. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư, các tỉnh, thành trong cả nước và đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam dự hội nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 13/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế

(HBĐT) - Chiều 12/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Sở Công thương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và tình hình thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh uỷ về phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và phát triển thương mại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.