(HBĐT) - Ngày 11/7, HĐND tỉnh đã khai mạc Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp, phía T. Ư có đại diện Vụ Địa phương của Văn phòng T.Ư Đảng; Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức T.Ư. Phía tỉnh có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các vị ĐBQH khóa XIV của tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố.

 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh cần thảo luận, làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra những giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017.


Ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp.

Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đề nghị các đại biểu cần đánh giá, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; đề ra giải pháp hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Các Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp này là những chủ trương lớn của tỉnh trong phát triển KT-XH, những chế độ, chính sách quan trọng cho nhiệm kỳ và giai đoạn tới.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành nhiều thời gian nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến chất lượng. HĐND tỉnh mong đồng bào, cử tri trong tỉnh thường xuyên theo dõi kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần cho thành công của kỳ họp .

(Xem toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh ).


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của tỉnh tại kỳ họp.

Ngay sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo (tóm tắt) Bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm nêu rõ: Với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,88%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,68% (trong đó, công nghiệp tăng 11,09%); dịch vụ tăng 7,79%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 3.382 tỷ đồng, tăng 3,75% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn có mức tăng trưởng khá. Giá trị xuất khẩu ước đạt 253,65 triệu USD, tăng 52,24% so với cùng kỳ năm trước, bằng 54,55% kế hoạch năm. Nhập khẩu ước đạt 214,523 triệu USD, tăng 16,56% so với cùng kỳ năm trước, bằng 54,73% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch 6 tháng đầu năm đạt trên 500 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương ước đạt 4.977 tỷ đồng, bằng 59% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 57% so với Nghị quyết HĐND tỉnh; Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 4.272 tỷ đồng, bằng 51% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 49% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Đã quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2.229 tỷ đồng, tăng 2 dự án so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm ước có 130 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 1.600 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển khá. Tuy nhiên trong lĩnh vực y tế đã xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 29/5/2017, tại Đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khiến 18 bệnh nhân sốc phản vệ, trong đó có 8 bệnh nhân tử vong. Công tác cải cách hành chính được chăm lo, QP-AN được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH năm 2017. 

(Toàn văn báo cáo ).


Các đại biểu nghe báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI; Đại diện Thường trực MTTQ tỉnh thông báo (Tóm tắt) về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân 6 tháng đầu năm 2017 và một số ý kiến, kiến nghị. Nghe báo cáo (tóm tắt) kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Chiều cùng ngày, các đại biểu nghe và thảo luận tại tổ cho ý kiến vào các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp.


Các đại biểu thảo luận tại tổ. 

(Ngày mai 12/7, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chương trình nghị sự với các hoạt động: Thảo luận tại Hội trường ; Thủ trưởng một số sở, ban, ngành giải trình, làm rõ các nội dung trong thảo luận; Báo cáo (tót tắt) kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 và trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI; Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp).


                                                                                P.V


Các tin khác


Khai mạc Lễ hội cam lần thứ ba và hội chợ thương mại huyện Cao Phong năm 2017

(HBĐT) - Ngày 18/11, UBND huyện Cao Phong đã khai mạc Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ ba và Hội chợ thương mại huyện Cao Phong năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức T.Ư, các sở, ban, ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Bàn công tác chuẩn bị kỳ hợp thứ 5

(HBĐT) - Ngày 17/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 11/2017. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh: Quan tâm thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các chính sách cho công nhân

(HBĐT) - Ngày 16/11, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc về tình hình lao động, việc làm và các chính sách cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, TP Hòa Bình, Công ty CP BĐS An Thịnh, Công ty CPTM Dạ Hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc khắc phục thiệt hại do mưa, lũ tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 15/11, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đà Bắc, đi kiểm tra việc khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn huyện. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 13-11, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo dọc đường xoài, trao đổi về tình cảm thân tình, gần gũi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông, cũng như những tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ngưỡng mộ phong thái giản dị, gần gũi thiên nhiên, một lòng vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 70 năm thành lập trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

(HBĐT) - Ngày 12/11, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập (1947-2017). Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; cùng các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và học sinh của nhà trường qua các thời kỳ.