(HBĐT) - Ngày 11/7, HĐND tỉnh đã khai mạc Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp, phía T. Ư có đại diện Vụ Địa phương của Văn phòng T.Ư Đảng; Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức T.Ư. Phía tỉnh có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các vị ĐBQH khóa XIV của tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố.

 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh cần thảo luận, làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra những giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017.


Ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp.

Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đề nghị các đại biểu cần đánh giá, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; đề ra giải pháp hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Các Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp này là những chủ trương lớn của tỉnh trong phát triển KT-XH, những chế độ, chính sách quan trọng cho nhiệm kỳ và giai đoạn tới.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành nhiều thời gian nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến chất lượng. HĐND tỉnh mong đồng bào, cử tri trong tỉnh thường xuyên theo dõi kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần cho thành công của kỳ họp .

(Xem toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh ).


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của tỉnh tại kỳ họp.

Ngay sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo (tóm tắt) Bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm nêu rõ: Với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,88%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,68% (trong đó, công nghiệp tăng 11,09%); dịch vụ tăng 7,79%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 3.382 tỷ đồng, tăng 3,75% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn có mức tăng trưởng khá. Giá trị xuất khẩu ước đạt 253,65 triệu USD, tăng 52,24% so với cùng kỳ năm trước, bằng 54,55% kế hoạch năm. Nhập khẩu ước đạt 214,523 triệu USD, tăng 16,56% so với cùng kỳ năm trước, bằng 54,73% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch 6 tháng đầu năm đạt trên 500 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương ước đạt 4.977 tỷ đồng, bằng 59% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 57% so với Nghị quyết HĐND tỉnh; Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 4.272 tỷ đồng, bằng 51% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 49% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Đã quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2.229 tỷ đồng, tăng 2 dự án so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm ước có 130 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 1.600 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển khá. Tuy nhiên trong lĩnh vực y tế đã xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 29/5/2017, tại Đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khiến 18 bệnh nhân sốc phản vệ, trong đó có 8 bệnh nhân tử vong. Công tác cải cách hành chính được chăm lo, QP-AN được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH năm 2017. 

(Toàn văn báo cáo ).


Các đại biểu nghe báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI; Đại diện Thường trực MTTQ tỉnh thông báo (Tóm tắt) về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân 6 tháng đầu năm 2017 và một số ý kiến, kiến nghị. Nghe báo cáo (tóm tắt) kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Chiều cùng ngày, các đại biểu nghe và thảo luận tại tổ cho ý kiến vào các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp.


Các đại biểu thảo luận tại tổ. 

(Ngày mai 12/7, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chương trình nghị sự với các hoạt động: Thảo luận tại Hội trường ; Thủ trưởng một số sở, ban, ngành giải trình, làm rõ các nội dung trong thảo luận; Báo cáo (tót tắt) kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 và trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI; Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp).


                                                                                P.V


Các tin khác


Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-liệt sĩ; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh năm 2017

(HBĐT) - Ngày 25/7, Tỉnh ủy – HĐND tỉnh – UBND tỉnh – UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 11 cá nhân và tặng thương Huân chương Độc lập hạng Ba cho 29 gia đình có nhiều cống hiện, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 25/7, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình. Dự buổi lễ còn có đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ, lão thành cách mạng của tỉnh và thành phố Hòa Bình.

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh thăm và tặng quà thương binh tại xã Tân Dân

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, sáng 24/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà gia đình thương binh Bùi Văn Sáo, trú tại xóm Diềm, xã Tân Dân, huyện Mai Châu. Cùng đi có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐTB-XH, Hội CCB, Bưu điện tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, UBND huyện Mai Châu.

Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2017

(HBĐT) - Sáng 21/7, UBND tỉnh Tuyên Quang (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm 2017) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Tổng Bí thư bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Sáng 20/7, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Trong khuôn khổ chương trình tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), ngày 19/7/2017, đồng chí Phăn - khăm Vị - pha - văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta.