(HBĐT) - Ngày 24/8, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hòa Bình, đại biểu dự hội nghị đều có chung quan điểm, với mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định; xây dựng đội ngũ CBCC có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn ngày càng cao; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động trong các cơ quan Đảng, nhà nước và tổ chức CT-XH, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương…Đồng thời, cho rằng, trên địa bàn tỉnh, nhiều xã quy mô quá nhỏ so với tiêu chuẩn đơn vị hành chính hiện hành. Số lượng CBCC cấp xã nhiều so với quy mô dân số…Vì vậy, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã giáp ranh, đủ điều kiện để thành lập đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, góp phần tạo điều kiện phát triển KT-XH, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng MTM, nâng cao tỷ lệ đô thị là cần thiết, cấp bách.

Về Tờ trình dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao (TTTTC) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030, hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua TTTTC của tỉnh đã từng bước phát triển, tiếp cận và đạt được thành tích nhất định tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên TTTTC của tỉnh chưa cơ bản, thiếu vững chắc, chưa có môn thể thao tập thể. Đội ngũ HLV, VĐV còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn, ngân sách đầu tư thấp, cơ sở vật chất, thiết chế về TDTT xuống cấp, chưa đảm bảo cho công tác huấn luyện và tổ chức đăng cai các giải TTTTC. Công tác xã hội hóa còn hạn chế, chưa có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng thể thao. VĐV đội tuyển các môn thể thao của tỉnh chưa được huấn luyện, ăn, ở tập trung, chưa có mục tiêu, định hướng lâu dài…Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết là cần thiết để đưa TTTTC của tỉnh ta phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, bền vững.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Đối với Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT và dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, của BTV Tỉnh ủy, hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, QP-AN được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, TTAT xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Hội nghị cũng tập trung thảo luận những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đồng tình cao với 10 nhiệm vụ về công tác TĐ-KT trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất việc ban hành Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU

Cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện NSNN đảm bảo và dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện thị số 37-CT/TU của BTV Tỉnh ủy hội nghị thống nhất đánh giá: 3 năm qua việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng và hỗ trợ bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và đồng tình cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thống nhất việc ban hành Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trước khi BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề về thí điểm sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã cần khảo sát và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Đến năm 2019 tổng kết, đánh giá để xây dựng lộ trình tiếp tục triển khai trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố đề xuất danh mục, lựa chọn thực hiện từ 1-2 đơn vị hành chính mới theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau. Trước hết thực hiện mở rộng đô thị ở các thị trấn gắn với điều chỉnh quy hoạch và các xã có quy mô nhỏ về diện tích, dân số theo quy định của Uỷ ban Thường vụ QH về tiêu chuẩn các đơn vị hành chính. Lưu ý các điều kiện về vị trí địa lý và phong tục tập quán và có cơ chế cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, ngân sách, giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị hành chính mới.

Xác định rõ phát triển TTTTC là yếu tố quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, phải linh hoạt trong sử dụng NSNN và nguồn lực từ xã hội hóa để phát huy tiềm năng TDTT của tỉnh. Trên cơ sở phong trào TDTT quần chúng, các giải thể thao, Hội khoẻ Phù Đổng, hoạt động của Nhà Thiếu nhi để lựa chọn những người có năng khiếu, những môn thể thao có thế mạnh để phát triển TTTTC. Sở VHTT&DL tham mưu cho Hội đồng NVQS để hàng năm lựa chọn nhân lực tiềm năng trong phát triển TTTTC. Có cơ chế đài ngộ cho VĐV, HLV. Đẩy mạnh liên kết trong đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển TTTTC. Chỉnh trang lại sân vận động thành phố Hòa Bình. Đầu tư xây dựng nhà thi đấu đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu TTTTC. Bố trí, sắp xếp lại trường phổ thông năng khiếu thể thao để đảm bảo đủ điều kiện cho đào tạo VĐV TTTTC.

Về công tác TĐ-KT, phong trào thi đua trong các ngành, các khối, các địa phương phải có chỉ tiêu cụ thể. Tham gia sâu rộng phong trào thi đua 7 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Chú trọng nhân điển hình tiên tiến, gắn phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lưu ý khen thưởng cho người trực tiếp SX-KD, CBCCVC thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT. Rà soát, kiểm tra, thanh tra xác định chính xác hộ nghèo, đối tượng chính sách được hỗ trợ, mua thẻ BHYT. Có cơ chế hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với hộ cận nghèo. Khắc phục tình trạng cấp chậm thẻ BHYT. Quy định rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân cấp trùng, cấp sai, cấp thiếu thẻ BHYT. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân trục lợi từ BHYT.

 

                                                                                              Đức Phượng

Các tin khác


Cần giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đường 433

(HBĐT) - Dự án đường 433 - TP Hòa Bình đi huyện Đà Bắc là dự án trọng điểm của tỉnh. Qua hơn 6 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành và phải gia hạn hợp đồng đến tháng 12/2018. Nguyên nhân chậm tiến độ là thiếu vốn và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).

Sở Kế hoạch và đầu tư cần tham mưu giải pháp cụ thể đối với 3 chỉ tiêu khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra

(HBĐT) - Ngày 16/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Kế hoạch số 115 của BTV Tỉnh uỷ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu

Sáng 15-4, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDNNTMKM), vườn mẫu. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư, các tỉnh, thành trong cả nước và đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam dự hội nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 13/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế

(HBĐT) - Chiều 12/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Sở Công thương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và tình hình thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh uỷ về phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và phát triển thương mại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng, tập trung thi công và đưa vào khai thác đường 433 trong năm 2018

(HBĐT)- Sáng 12/4, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án cải tạo nâng cấp đường 433- Hòa Bình đi Đà Bắc. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình và huyện Đà Bắc.