(HBĐT) - Ngày 24/8, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hòa Bình, đại biểu dự hội nghị đều có chung quan điểm, với mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định; xây dựng đội ngũ CBCC có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn ngày càng cao; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động trong các cơ quan Đảng, nhà nước và tổ chức CT-XH, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương…Đồng thời, cho rằng, trên địa bàn tỉnh, nhiều xã quy mô quá nhỏ so với tiêu chuẩn đơn vị hành chính hiện hành. Số lượng CBCC cấp xã nhiều so với quy mô dân số…Vì vậy, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã giáp ranh, đủ điều kiện để thành lập đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, góp phần tạo điều kiện phát triển KT-XH, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng MTM, nâng cao tỷ lệ đô thị là cần thiết, cấp bách.

Về Tờ trình dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao (TTTTC) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030, hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua TTTTC của tỉnh đã từng bước phát triển, tiếp cận và đạt được thành tích nhất định tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên TTTTC của tỉnh chưa cơ bản, thiếu vững chắc, chưa có môn thể thao tập thể. Đội ngũ HLV, VĐV còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn, ngân sách đầu tư thấp, cơ sở vật chất, thiết chế về TDTT xuống cấp, chưa đảm bảo cho công tác huấn luyện và tổ chức đăng cai các giải TTTTC. Công tác xã hội hóa còn hạn chế, chưa có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng thể thao. VĐV đội tuyển các môn thể thao của tỉnh chưa được huấn luyện, ăn, ở tập trung, chưa có mục tiêu, định hướng lâu dài…Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết là cần thiết để đưa TTTTC của tỉnh ta phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, bền vững.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Đối với Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/8/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT và dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, của BTV Tỉnh ủy, hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, QP-AN được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, TTAT xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Hội nghị cũng tập trung thảo luận những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đồng tình cao với 10 nhiệm vụ về công tác TĐ-KT trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất việc ban hành Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU

Cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện NSNN đảm bảo và dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện thị số 37-CT/TU của BTV Tỉnh ủy hội nghị thống nhất đánh giá: 3 năm qua việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng và hỗ trợ bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và đồng tình cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thống nhất việc ban hành Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trước khi BTV Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề về thí điểm sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã cần khảo sát và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Đến năm 2019 tổng kết, đánh giá để xây dựng lộ trình tiếp tục triển khai trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố đề xuất danh mục, lựa chọn thực hiện từ 1-2 đơn vị hành chính mới theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau. Trước hết thực hiện mở rộng đô thị ở các thị trấn gắn với điều chỉnh quy hoạch và các xã có quy mô nhỏ về diện tích, dân số theo quy định của Uỷ ban Thường vụ QH về tiêu chuẩn các đơn vị hành chính. Lưu ý các điều kiện về vị trí địa lý và phong tục tập quán và có cơ chế cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, ngân sách, giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị hành chính mới.

Xác định rõ phát triển TTTTC là yếu tố quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, phải linh hoạt trong sử dụng NSNN và nguồn lực từ xã hội hóa để phát huy tiềm năng TDTT của tỉnh. Trên cơ sở phong trào TDTT quần chúng, các giải thể thao, Hội khoẻ Phù Đổng, hoạt động của Nhà Thiếu nhi để lựa chọn những người có năng khiếu, những môn thể thao có thế mạnh để phát triển TTTTC. Sở VHTT&DL tham mưu cho Hội đồng NVQS để hàng năm lựa chọn nhân lực tiềm năng trong phát triển TTTTC. Có cơ chế đài ngộ cho VĐV, HLV. Đẩy mạnh liên kết trong đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển TTTTC. Chỉnh trang lại sân vận động thành phố Hòa Bình. Đầu tư xây dựng nhà thi đấu đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu TTTTC. Bố trí, sắp xếp lại trường phổ thông năng khiếu thể thao để đảm bảo đủ điều kiện cho đào tạo VĐV TTTTC.

Về công tác TĐ-KT, phong trào thi đua trong các ngành, các khối, các địa phương phải có chỉ tiêu cụ thể. Tham gia sâu rộng phong trào thi đua 7 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Chú trọng nhân điển hình tiên tiến, gắn phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lưu ý khen thưởng cho người trực tiếp SX-KD, CBCCVC thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT. Rà soát, kiểm tra, thanh tra xác định chính xác hộ nghèo, đối tượng chính sách được hỗ trợ, mua thẻ BHYT. Có cơ chế hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với hộ cận nghèo. Khắc phục tình trạng cấp chậm thẻ BHYT. Quy định rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân cấp trùng, cấp sai, cấp thiếu thẻ BHYT. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân trục lợi từ BHYT.

 

                                                                                              Đức Phượng

Các tin khác


Đẩy mạnh phát triển phong trào xã hội học tập và phổ cập giáo dục trên địa bàn xã Hang Kia

(HBĐT) - Sáng 14/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh đã dự Lễ khai giảng lớp phổ cập giáo dục cho người lớn tuổi xã Hang Kia năm học 2018-2019 do BCĐ xã hội hoá học tập và phổ cập giáo dục huyện Mai Châu tổ chức. Tham dự có lãnh đạo Sở GD-ĐT, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc, Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Mai Châu.

Ban chỉ đạo T.Ư về PCTT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh ta

(HBĐT) - Sáng ngày 14/8, đoàn công tác của BCĐ TƯ về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng; đại diện các sở, ngành, UBND thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sạt lở, nứt đường tại km 3, tỉnh lộ 445, khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ huyện Kỳ Sơn, khiến một số hộ dân phải di dời khẩn cấp. Thứ trưởng Bộ Công thương kiểm tra tình hình sạt lở tại tổ 26 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình,nơi đang đe dọa nghiêm trọng tính mạng của 35 hộ dân, chính quyền phải tổ chức di dời đến nơi an toàn. Kiểm tra tình hình công tác khắc phục sạt lở tại khu vực đồi Ông Tượng ảnh hưởng do trận mưa lớn lịch sử vào tháng 10/2017, làm xuất hiện cung sạt trượt kéo dài hàng trăm mét, làm nghiêng hệ thống cột điện 110 Kv, đe dọa tới sự an toàn của một số công trình hạ tầng và đời sống của người dân trong khu vực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn

(HBĐT) - Sáng 13/8, tại Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đã tổ chức phiên chất vấn trực tuyến đối với việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là đồng bào DTTS rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (GD-ĐT, y tế...), hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phần chất vấn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trả lời chất vấn. Tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình, lãnh đạo các Bộ: KH-ĐT, GT-VT, GD-ĐT, LĐ-TBXH, VH-TT&DL, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Y tế, NN&PTNT. Dự phiên chất vấn tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các ĐBQH khoá XIV tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh Hòa Bình và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh các tỉnh khu vực phía Bắc

(HBĐT) - Ngày 8/8, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tỉnh HB và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) các tỉnh khu vực phía Bắc. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; tiến sỹ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNN&V Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng cải cách của Chính phủ; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng TM&CN Việt Nam; PGS, Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Viên trưởng viện Kinh tế Việt Nam, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ…lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và lãnh đạo 23 Hiệp hội DN các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai

(HBĐT) - Chiều 6/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã thăm, nắm tình hình công tác khắc phục sạt lở tại khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình và khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, Kỳ Sơn. Thăm khu định cư mới của làng vạn chài ven bờ sông Đà và kiểm tra việc thực hiện giải toả, di chuyển các điểm tập kết kinh doanh cát, sỏi chưa đúng quy định dọc 2 bờ sông Đà, TP Hoà Bình. Cùng đi đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở NN&PTNT, Xây dựng, TN&MT, GT-VT.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi nhanh đất ở của 35 hộ dân thành phố Hoà Bình để kè sạt trượt

(HBĐT) - Ngày 6/8, UBND tỉnh tổ chức họp bàn về việc thực hiện các dự án di dân tái định cư cấp bách cho các hộ dân bị thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.