(HBĐT) - Ngày 30/10, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

 

Đối với Tờ trình dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; đẩy nhanh tiến độ xác nhận người có công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; kết hợp nguồn lực của NSNN với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng. Hội nghị thống nhất, BTV Tỉnh ủy cần thiết phải ban hành Kế Hoạch để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng triển khai lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác người có công với cách mạng.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12- CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết số 08-NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 12- CTr/TU của BTV Tỉnh ủy vể thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, hội nghị thống nhất: tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động số 12 - CTr/TU của BTV Tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ TDTT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển TDTT với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, gắn với yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hòa Bình; tập trung phát triển TDTT trong trường học. Chú trọng đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, phát triển nhanh, bền vững các môn thể thao cá nhân thế mạnh của tỉnh, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương để đạt thành tích cao tại các kỳ Đại hội thể thao, các giải vô địch toàn quốc, quốc tế, thành lập các CLB bóng đá nữ, bóng rổ và bóng chuyền chuyên nghiệp. Phấn đấu xây dựng Hòa Bình trở thành một trong những trung tâm TDTT mạnh của vùng Tây Bắc. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sự nghiệp TDTT tương xứng với vị trí, tiềm năng phát triển KT-XH của tỉnh

Về Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 11/9/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ T.Ư 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá: những năm qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, HTX được nâng lên. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực. Kinh tế tập thể, HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các HTX thành lập mới tăng cả về số lượng và chất lượng. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được đầu tư xây dựng…Qua đó, kinh tế tập thể, HTX đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh; việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là cần thiết.

Đối với Tờ trình dự thảo Đề án của BTV Tỉnh ủy về đào tạo nguồn cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025, hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. Theo đó việc ban hành Đề án là cần thiết để việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có cơ cấu phù hợp, có tính kế thừa và phát triển là yêu cầu trọng tâm trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh các dự thảo Kế hoạch, dự thảo báo cáo và dự thảo Đề án trước khi ban hành. Đối với dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng phải bám sát Chỉ thị số 14 - CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và đúng với tình hình thực tế của tỉnh; có lộ trình cụ thể để tiếp tục rà soát và giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng; tập trung giải quyết căn cơ cho các gia đình chính sách về nhà ở, đất ở và thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo chính sách cho người có công với cách mạng; kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, quá trình thực hiện, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp và bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các HTX; có định hướng cho các HTX trong quá trình khởi nghiệp; tổ chức lại các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng; đẩy mạnh liên kết kinh tế tập thể trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 cần tiếp tục chú trọng phát triển thể thao thành tích cao gắn với thực hiện NQ T.Ư 6 (Khóa XII) về công tác dân số; tổ chức lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập vể TDTT theo tinh thần tiết giảm đầu mối, tin gọn, hiệu quả. Về công tác đào tạo nguồn cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025, BTV Tỉnh uỷ ra Kết luận để các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Đề án và ban hành vào trung tuần tháng 12/2017; phấn đấu đến năm 2020 công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu về cán bộ nguồn của tỉnh; không tách rời giữa đào tạo khối Đảng, đoàn thể và chính quyền.

                                                                                   Đức Phượng


Các tin khác


Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(HBĐT)- Ngày 20/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo: báo cáo và kết luận kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020; báo cáo và kết luận kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015- 2020. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Kiểm toán "nghệ tinh, tâm sáng" đóng góp quan trọng vào tiến bộ khu vực

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích và đóng góp của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á trong 40 năm qua và bày tỏ mong muốn đội ngũ kiểm toán của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, công minh, chính trực, "nghệ tinh, tâm sáng”.

Hội thảo về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

(HBĐT)-Sáng 18/9, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội thảo về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện Thường trực các Huyện, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018

(HBĐT) -Ngày 17/9, UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị LLVT tỉnh và 210 đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

Công điện Ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ.