(HBĐT) - Ngày 30/10, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

 

Đối với Tờ trình dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; đẩy nhanh tiến độ xác nhận người có công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; kết hợp nguồn lực của NSNN với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng. Hội nghị thống nhất, BTV Tỉnh ủy cần thiết phải ban hành Kế Hoạch để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng triển khai lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác người có công với cách mạng.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12- CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết số 08-NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 12- CTr/TU của BTV Tỉnh ủy vể thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, hội nghị thống nhất: tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động số 12 - CTr/TU của BTV Tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ TDTT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển TDTT với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, gắn với yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hòa Bình; tập trung phát triển TDTT trong trường học. Chú trọng đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, phát triển nhanh, bền vững các môn thể thao cá nhân thế mạnh của tỉnh, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương để đạt thành tích cao tại các kỳ Đại hội thể thao, các giải vô địch toàn quốc, quốc tế, thành lập các CLB bóng đá nữ, bóng rổ và bóng chuyền chuyên nghiệp. Phấn đấu xây dựng Hòa Bình trở thành một trong những trung tâm TDTT mạnh của vùng Tây Bắc. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sự nghiệp TDTT tương xứng với vị trí, tiềm năng phát triển KT-XH của tỉnh

Về Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 11/9/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ T.Ư 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá: những năm qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, HTX được nâng lên. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực. Kinh tế tập thể, HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các HTX thành lập mới tăng cả về số lượng và chất lượng. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được đầu tư xây dựng…Qua đó, kinh tế tập thể, HTX đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh; việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là cần thiết.

Đối với Tờ trình dự thảo Đề án của BTV Tỉnh ủy về đào tạo nguồn cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025, hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. Theo đó việc ban hành Đề án là cần thiết để việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có cơ cấu phù hợp, có tính kế thừa và phát triển là yêu cầu trọng tâm trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh các dự thảo Kế hoạch, dự thảo báo cáo và dự thảo Đề án trước khi ban hành. Đối với dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng phải bám sát Chỉ thị số 14 - CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và đúng với tình hình thực tế của tỉnh; có lộ trình cụ thể để tiếp tục rà soát và giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng; tập trung giải quyết căn cơ cho các gia đình chính sách về nhà ở, đất ở và thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo chính sách cho người có công với cách mạng; kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, quá trình thực hiện, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp và bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các HTX; có định hướng cho các HTX trong quá trình khởi nghiệp; tổ chức lại các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng; đẩy mạnh liên kết kinh tế tập thể trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 cần tiếp tục chú trọng phát triển thể thao thành tích cao gắn với thực hiện NQ T.Ư 6 (Khóa XII) về công tác dân số; tổ chức lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập vể TDTT theo tinh thần tiết giảm đầu mối, tin gọn, hiệu quả. Về công tác đào tạo nguồn cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025, BTV Tỉnh uỷ ra Kết luận để các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Đề án và ban hành vào trung tuần tháng 12/2017; phấn đấu đến năm 2020 công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu về cán bộ nguồn của tỉnh; không tách rời giữa đào tạo khối Đảng, đoàn thể và chính quyền.

                                                                                   Đức Phượng


Các tin khác


Tăng cường đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp

(HBĐT) - Sáng 14/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân tỉnh Hòa Bình lần thứ IX năm 2016-2017

(HBĐT) - Ngày 14/6, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân  tỉnh Hòa Bình lần thứ IX năm 2016 - 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Giáo dục chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - Chiều 13/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; các nội dung kết luận theo Thông báo số 731 và 1340 của Văn phòng Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Gắn trách nhiệm của giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

(HBĐT) - Sáng 13/6, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và triển khai kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Tham gia cuộc họp có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên BCĐ PCI của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Xây dựng huyện Lạc Thủy trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lạc Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; kiểm tra một số dự án đầu tư trên địa bàn. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Họp bàn về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hoà Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Sáng ngày 12/6, UBND tỉnh tổ chức họp bàn chuyên đề đánh giá thực trạng, giải pháp đối với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hoà Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.