(HBĐT) - Ngày 30/10, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

 

Đối với Tờ trình dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; đẩy nhanh tiến độ xác nhận người có công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; kết hợp nguồn lực của NSNN với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng. Hội nghị thống nhất, BTV Tỉnh ủy cần thiết phải ban hành Kế Hoạch để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng triển khai lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác người có công với cách mạng.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12- CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết số 08-NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 12- CTr/TU của BTV Tỉnh ủy vể thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, hội nghị thống nhất: tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động số 12 - CTr/TU của BTV Tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ TDTT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển TDTT với nhiều loại hình đa dạng, phong phú, gắn với yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hòa Bình; tập trung phát triển TDTT trong trường học. Chú trọng đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, phát triển nhanh, bền vững các môn thể thao cá nhân thế mạnh của tỉnh, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương để đạt thành tích cao tại các kỳ Đại hội thể thao, các giải vô địch toàn quốc, quốc tế, thành lập các CLB bóng đá nữ, bóng rổ và bóng chuyền chuyên nghiệp. Phấn đấu xây dựng Hòa Bình trở thành một trong những trung tâm TDTT mạnh của vùng Tây Bắc. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sự nghiệp TDTT tương xứng với vị trí, tiềm năng phát triển KT-XH của tỉnh

Về Tờ trình dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 11/9/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ T.Ư 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá: những năm qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, HTX được nâng lên. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực. Kinh tế tập thể, HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các HTX thành lập mới tăng cả về số lượng và chất lượng. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được đầu tư xây dựng…Qua đó, kinh tế tập thể, HTX đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh; việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là cần thiết.

Đối với Tờ trình dự thảo Đề án của BTV Tỉnh ủy về đào tạo nguồn cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025, hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. Theo đó việc ban hành Đề án là cần thiết để việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có cơ cấu phù hợp, có tính kế thừa và phát triển là yêu cầu trọng tâm trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh các dự thảo Kế hoạch, dự thảo báo cáo và dự thảo Đề án trước khi ban hành. Đối với dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng phải bám sát Chỉ thị số 14 - CT/TW, ngày 19/7/2917 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và đúng với tình hình thực tế của tỉnh; có lộ trình cụ thể để tiếp tục rà soát và giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng; tập trung giải quyết căn cơ cho các gia đình chính sách về nhà ở, đất ở và thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo chính sách cho người có công với cách mạng; kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, quá trình thực hiện, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp và bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các HTX; có định hướng cho các HTX trong quá trình khởi nghiệp; tổ chức lại các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng; đẩy mạnh liên kết kinh tế tập thể trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 cần tiếp tục chú trọng phát triển thể thao thành tích cao gắn với thực hiện NQ T.Ư 6 (Khóa XII) về công tác dân số; tổ chức lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập vể TDTT theo tinh thần tiết giảm đầu mối, tin gọn, hiệu quả. Về công tác đào tạo nguồn cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025, BTV Tỉnh uỷ ra Kết luận để các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Đề án và ban hành vào trung tuần tháng 12/2017; phấn đấu đến năm 2020 công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu về cán bộ nguồn của tỉnh; không tách rời giữa đào tạo khối Đảng, đoàn thể và chính quyền.

                                                                                   Đức Phượng


Các tin khác


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh: Quan tâm thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các chính sách cho công nhân

(HBĐT) - Ngày 16/11, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc về tình hình lao động, việc làm và các chính sách cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, TP Hòa Bình, Công ty CP BĐS An Thịnh, Công ty CPTM Dạ Hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc khắc phục thiệt hại do mưa, lũ tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 15/11, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đà Bắc, đi kiểm tra việc khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn huyện. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 13-11, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo dọc đường xoài, trao đổi về tình cảm thân tình, gần gũi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông, cũng như những tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ngưỡng mộ phong thái giản dị, gần gũi thiên nhiên, một lòng vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 70 năm thành lập trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

(HBĐT) - Ngày 12/11, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập (1947-2017). Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; cùng các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và học sinh của nhà trường qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bùi Trám

(HBĐT) - Chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017, kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) tại thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, (Lương Sơn). Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ban Dân nguyện Quốc hội; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn

Đoàn công tác của tỉnh tham dự hội nghị APEC 2017

(HBĐT) - Trong tuần lễ cấp cao diễn đàn châu Á- Thái Bình Dương ( APEC) tại TP Đà Nẵng, khai mạc từ ngày 6 đến ngày 11/11/ 2017, đồng chí Nguyễn Văn Quang, chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã tham dự các hoạt động trong hội nghị.