(HBĐT) - Trong 2 ngày 26-27/12, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Trong ngày 26/12, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến về Đề án, Tờ trình dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về việc xin chủ trương thực hiện thí điểm sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, hội nghị thống nhất đánh giá: trong thực tế quy mô dân số, diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính cấp xã còn bất hợp lý, không đồng đều và quá chênh lệch, đa phần bị chia tách nhỏ, thấp hơn tiêu chuẩn đơn vị hành chính hiện hành, tỷ lệ đô thị trên địa bàn tỉnh còn rất thấp. Theo đó, tổ chức bộ máy hành chính cồng kềnh, số lượng CBCC cấp xã quá đông so với quy mô dân số, hiệu quả hoạt động thấp, ngân sách đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước và chi phí ngân sách cho hoạt động hành chính cho cấp xã chưa hiệu quả. Khó khăn cho công tác quy hoạch, huy động tập trung nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, kết cấu hạ tầng KT-XH, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở cơ sở…Quán triệt chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng với mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ CBCC có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và có tiền lương, thu nhập bảo đảm cuộc sống. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thu hút những có đức, có tài vào hoạt động trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức CT-XH, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm giảm chi thường xuyên, cải cách hành chính tiền lương…Do đó, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo hướng sáp nhập đơn vị hành chính giáp ranh cùng cấp có các điều kiện phù hợp để thành lập đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn để đảm bảo đơn vị hành chính hiện hành, góp phần tạo điều kiện phát triển KT-XH, xây dựng thiết chế văn hóa, hạ tầng kỹ thuật của một đơn vị hành chính cấp xã, nâng cao tỷ lệ đô thị trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương hợp tác khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje - Hàn Quốc hội nghị cho rằng: trong giai đoạn hiện nay, KH&CN của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng cần được đổi mới theo hướng KH&CN gắn với doanh nghiệp và thị trường, đặc biệt là mở rộng hợp tác quốc tế trong việc chuyển giao ứng dụng KH&CN, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, từng bước xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm của tỉnh. Vì vậy việc mở quan hệ hợp tác quốc tế về KH&CN để phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh là rất cần thiết. Đặc biệt thành phố Gimje, Hàn Quốc và tỉnh Hòa Bình có nhiều nét tương đồng, thuận lợi để thiết lập sự hợp tác thúc đẩy phát triển của mỗi bên. Theo đó, hai bên nên cử các đoàn công tác để thảo luận và ký kết hợp tác vào thời gian sớm nhất.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào Báo cáo kết quả 03 năm và Kết luận thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Báo cáo kết quả 03 năm và Kết luận thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 13/11/2014 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp; Báo cáo kết quả công tác Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BTV TU 22/11/2017 đến ngày 26/12/2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt NQ T.Ư 6 (Khóa XII) và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh về phát triển đô thị. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện nghiêm túc và có quyết tâm chính trị cao nhất trong tổ chức thực hiện. Các huyện, thành phố lựa chọn những nơi có đủ điều kiện về diện tích tự nhiên, quy mô dân số để đăng ký và báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ xem xét cho chủ trương tổ chức làm điểm. Quá trình triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc thí điểm hợp nhất các xã, nhất là bố trí sắp xếp cán bộ phải hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, đảm bảo ổn định ANCT-TTATXH.

Về Tờ trình xin chủ trương hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Gimje - Hàn Quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xác định rõ bước đầu tỉnh ta và thành phố Gimje triển khai hợp tác về KH&CN. Tăng cường các đoàn công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển trên địa bàn tỉnh. Đối với những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao bộ phận tổng hợp tiếp thu và hoàn chỉnh các Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Báo cáo trước khi ban hành.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, ngày mai (27/12), BTV tỉnh uỷ sẽ cho ý kiến về công tác cán bộ; tiến hành kiểm điểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ năm 2017

Đức Phượng


Các tin khác


Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Sở Xây dựng. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các tổ chức Đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư khóa XII

(HBĐT) - Sáng 10/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức T.Ư, lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đảng bộ huyện Kim Bôi cần có quyết tâm cao hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra

(HBĐT)- Sáng 10/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung hoàn thành cấp bách các khu tái định cư di dân

(HBĐT) - Ngày 6/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án tái định cư cấp bách cho các hộ dân vùng thiên tai năm 2017 trên địa bàn. Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng khu tái định cư.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm những tháng cuối năm 2018

(HBĐT) - Chiều ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị thường kỳ cho ý kiến về một số nội dung. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

* Đưa ra nhiều quyết sách quan trọng phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018

*Thông qua 13 nghị quyết 


(HBĐT) - Ngày 4/7, ngày làm việc thứ 2 và cũng là phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6- HĐND tỉnh khóa XVI được mở đầu bằng phần việc thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021và thông qua các nghị quyết.