(HBĐT) - Sáng 30/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thường kỳ cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chủ trì hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến để hoàn thiện 5 dự thảo báo cáo, kế hoạch. Trong đó, về dự thảo Báo cáo tình hình KT-XH quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2018, các đại biểu đều thống nhất cho rằng: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân nên tình hình KT-XH quý I cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,1% là kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh những diễn biến thuận lợi, trong quý I tồn tại những hạn chế liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, môi trường đầu tư, kết quả cải cách hành chính, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển… Chỉ rõ 10 hạn chế, yếu kém trong tình hình KT-XH hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương: Trong quý II, toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện 12 nhóm giải pháp trọng tâm, bám sát kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018.

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TU, ngày 12/5/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công, hội nghị thống nhất đánh giá: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ và quán triệt các yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư phát triển trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán quyết toán... Kế hoạch đầu tư công đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư. Các dự án về cơ bản được thực hiện đúng theo mức vốn kế hoạch đã giao, bước đầu khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng. Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn hạn chế; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; việc thu hút các nguồn lực khác cho đầu tư phát triển còn khó khăn; công tác thanh tra, kiểm tra công trình còn có sự chồng chéo.

Đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 137-KL/TU, ngày 30/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, các đại biểu nhất trí cho rằng: Việc triển khai thực hiện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan. Kế hoạch đưa ra 13 nhiệm vụ chủ yếu, 3 giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển hạ tầng; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc đầu tư khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận đóng góp cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa 25%; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 5 năm, giai đoạn 2017-2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương. Qua thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH quý II năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhiệm vụ: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư. Chủ động phòng chống thiên tai trước mùa mưa 2018. Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm và cấp bách…

Về các dự thảo báo cáo và kế hoạch đã trình tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo là Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu, rà soát lại số liệu, chỉnh sửa ngôn ngữ để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất và đảm bảo chất lượng tốt./.

Thu Trang


Các tin khác


Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngay sau khi sáp nhập

(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở VH-TT&DL vào sáng 23/4 về công tác chuẩn bị rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII. Tham dự buổi làm việc, còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

(HBĐT)- Sáng 20/4, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Nội chính T.Ư đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác nội chính, PCTN năm 2017, quý I/2018, nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2018 và tiến độ thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 1, BCĐ T.Ư về PCTN. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ngành Khối Nội chính tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh làm việc với Đảng ủy xã Yên Quang, Phúc Tiến (Kỳ Sơn)

(HBĐT) - Sáng 19/4, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh đã làm việc với Đảng ủy hai xã Yên Quang, Phúc Tiến (Kỳ Sơn) về tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, một số sở, ngành của tinh và Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ

(HBĐT)- Ngày 18/4, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên toàn tỉnh

(HBĐT)-Sáng 17/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về tình hình thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, giám đốc Sở Nội vụ; Thường trực Thành ủy Hòa Bình.

Cần giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đường 433

(HBĐT) - Dự án đường 433 - TP Hòa Bình đi huyện Đà Bắc là dự án trọng điểm của tỉnh. Qua hơn 6 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành và phải gia hạn hợp đồng đến tháng 12/2018. Nguyên nhân chậm tiến độ là thiếu vốn và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).