(HBĐT) - Sáng 30/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thường kỳ cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chủ trì hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến để hoàn thiện 5 dự thảo báo cáo, kế hoạch. Trong đó, về dự thảo Báo cáo tình hình KT-XH quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2018, các đại biểu đều thống nhất cho rằng: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân nên tình hình KT-XH quý I cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,1% là kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh những diễn biến thuận lợi, trong quý I tồn tại những hạn chế liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, môi trường đầu tư, kết quả cải cách hành chính, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển… Chỉ rõ 10 hạn chế, yếu kém trong tình hình KT-XH hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương: Trong quý II, toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện 12 nhóm giải pháp trọng tâm, bám sát kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018.

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TU, ngày 12/5/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công, hội nghị thống nhất đánh giá: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ và quán triệt các yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư phát triển trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán quyết toán... Kế hoạch đầu tư công đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư. Các dự án về cơ bản được thực hiện đúng theo mức vốn kế hoạch đã giao, bước đầu khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng. Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn hạn chế; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; việc thu hút các nguồn lực khác cho đầu tư phát triển còn khó khăn; công tác thanh tra, kiểm tra công trình còn có sự chồng chéo.

Đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 137-KL/TU, ngày 30/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, các đại biểu nhất trí cho rằng: Việc triển khai thực hiện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan. Kế hoạch đưa ra 13 nhiệm vụ chủ yếu, 3 giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển hạ tầng; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc đầu tư khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận đóng góp cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa 25%; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 5 năm, giai đoạn 2017-2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương. Qua thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH quý II năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhiệm vụ: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư. Chủ động phòng chống thiên tai trước mùa mưa 2018. Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm và cấp bách…

Về các dự thảo báo cáo và kế hoạch đã trình tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo là Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu, rà soát lại số liệu, chỉnh sửa ngôn ngữ để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất và đảm bảo chất lượng tốt./.

Thu Trang


Các tin khác


Diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều tối ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du năm 2018. Cuộc diễn tập được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và nhà máy thủy điện Hoà Bình. Tại điểm cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ huy.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 13/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Cục Thuế tỉnh. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Dựa vào tiềm năng để tăng cường phối hợp, hợp tác với BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

HBĐT) - Sáng ngày 11/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Sở Xây dựng. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các tổ chức Đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư khóa XII

(HBĐT) - Sáng 10/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức T.Ư, lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đảng bộ huyện Kim Bôi cần có quyết tâm cao hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra

(HBĐT)- Sáng 10/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020.