(HBĐT) - Đây là tinh thần kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 và Quyết định số 264/QD-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các sở, ngành chức năng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, cơ chế phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lập dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế, thẩm định dự án, lựa chọn nhà thầu thi công, tình hình triển khai thi công…chậm so với yêu cầu tiến độ.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc nhấn mạnh: Dù UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên tiếp chỉ đạo, thế nhưng tiến độ triển khai các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện. Trong đó, nguyên nhân chính là do các sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chưa sâu sát, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, chưa nhận thức rõ quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các quy định hướng dẫn của pháp luật trong triển khai các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, nên dẫn đến tình trạng lúng túng trong tổ chức thực hiện. Chất lượng công tác thông tin, tổng hợp chưa chủ động tham mưu các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án của sở chủ quản chưa đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, UBND tỉnh phải " xốc lại” công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành chức năng nâng cao năng lực, trách nhiệm, tăng cường phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khắc phục hậu quả thiên tai. Các sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án có phương án thi công đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, báo cáo UBND tỉnh trước 30/7. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy định rõ trách nhiệm của Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nếu không bảo đảm tiến độ triển khai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh. 

PV


Các tin khác


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Tạo sự thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân

Sáng 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Đúng 9 giờ ngày 20/5/2019, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung góp ý kỹ lưỡng đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng) 
Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Theo chương trình được Trung ương thông qua, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bàn về các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục