(HBĐT) - Chiều 13/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; các nội dung kết luận theo Thông báo số 731 và 1340 của Văn phòng Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kết luận buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, gồm: tuyên truyền - báo chí - xuất bản, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ, văn hóa - văn nghệ, hoạt động báo cáo viên - tuyên truyền miệng. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, khóa XII; chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB,ĐV, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình hành động về các lĩnh vực tuyên giáo được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự trong nước, quốc tế được đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền miệng triển khai kịp thời. Tích cực, chủ động phối hợp với các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khối khoa giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo sự chỉ đạo hoạt động trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo đi vào nề nếp và hiệu quả. Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất nhiệm vụ được giao.

Cùng với một số hạn chế và nguyên nhân, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, để quảng bá hình ảnh của tỉnh; tổ chức hiệu quả giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ 3, năm 2018; phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác KTGS và kỷ luật đảng; quan tâm về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách, biên chế cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; việc triển khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Ban Tuyên giáo phải xác định công tác tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở NQ T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, có cách làm sáng tạo trong nhận diện những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thực hiện các NQ T.Ư 6, NQ T.Ư 7, khóa XII. Gắn liền công tác tuyên giáo với công tác dân vận. Có cơ chế liên thông giữa công tác tuyên truyền và vận động, nhất là dân vận chính quyền. Tăng cường công tác quản lý và định hướng trong hoạt động báo chí. Các cơ quan báo chí có lộ trình đấu tranh với những lêch lạc trong tư duy, "tự diễn biến”, " tự chuyển hóa”. Tiếp tục đầy mạnh hoạt động của báo chí trên cơ sở quy định của pháp luật, báo chí tăng cường phản bác và đấu tranh mạnh mẽ với sự chống phá của các thế lực thù địch. Nghiên cứu đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật báo chí cho phù hợp với tình hình mới. Thực hiện tốt quy hoạch báo chí và quan tâm đầu tư, hỗ trợ để tăng cường sức mạnh, đảm bảo tính chuyên sâu và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hệ thống trực tuyến để phục vụ tốt việc kết nối từ Trung ương đến các xã trong công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo định hướng về chủ đề, nội dung để nâng cao chất lượng tổ chức họp báo hàng tháng của UBND tỉnh. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công tác viên, báo cáo viên. Chú trọng đảm bảo an ninh mạng, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gắn phát triển KT-XH với ổn định về AN-QP. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Xin ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân về tổ chức các sự kiện để quảng bá các hình ảnh của tỉnh trên tinh thần tăng sự kiện, giảm lễ hội. Đồng ý xây dựng bộ phim và lựa chọn chủ đề để tổ chức giải báo chí của tỉnh nhắm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin trong và ngoài nước. Tổ chức hội nghị biểu dương hộ gia đình nông dân làm kinh tế giỏi trên toàn tỉnh để động viên khuyến khích phong trào phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo trong cộng đồng dân cư.

Đức Phượng

Các tin khác


Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

 Ngày 15-5-2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp lễ Phật đản

Nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2019 và thành công của Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019, sáng 15-5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tất cả các chương trình, kế hoạch đã đề ra cần phải bám sát để kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không được để chậm việc, sót việc, không được chủ quan, tự mãn.

Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

(HBĐT) - Sáng 14/5, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Tham dự có Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và đông đảo hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 13/5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các BQL các dự án trên địa bàn tỉnh; Hội Luật gia; Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa – xã hội (HĐND tỉnh).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục