(HBĐT) - Ngày 28/6, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các Ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Những vấn đề hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để hội nghị đạt kết quả cao nhất.

Về Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả NQ T.Ư 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá (ước đạt 8,39%); tổng thu NSNN ước đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Văn hóa, GD - ĐT, lao động, việc làm có nhiều tiến bộ. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ. QP-AN được đảm bảo; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực.


Đại biểu dự hội nghị thảo luận tại hội trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Môi trường đầu tư chậm được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở mức thấp, CCHC chưa đạt yêu cầu. Số doanh nghiệp, số HTX thành lập mới, số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh đạt thấp so với dự kiến; tiến độ giải ngân vốn đầu tư và triển khai nhiều dự án chậm và kéo dài. Công tác quản lý, khai thác đất đai, khoáng sản còn thiếu chặt chẽ. Nợ đọng BHYT, BHXH vẫn còn ở mức cao. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc thanh tra, KTGS chưa cao. Hiệu quả hoạt động của các đoàn thể CT-XH trong hệ thống dân vận chưa rõ nét. Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, tính quyết liệt ở một số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; năng lực, trách nhiệm của một số CBCC và người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu

Về Báo cáo sơ kết 5 năm và Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, hội nghị thống nhất đánh giá: Những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống bảo hiểm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT. Công tác chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Công tác tổ chức khám, chữa bệnh BHYT và phương thức thanh toán, quyết toán kinh phí bảo hiểm có chuyển biến tích cực, đảm bảo chế độ quyền lợi của người gia BHYT. Tuy nhiên, nợ đọng BHXH vẫn còn cao; một số doanh nghiệp nộp BHXH chưa đúng với mức lương người lao động đang hưởng; việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của đại biểu dự Hội nghị, hoàn thiện báo cáo và kết luận, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành theo quy định.

Thảo luận và đóng góp ý kiến vào Tờ trình của BTV Tỉnh ủy dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị thống nhất đánh giá: BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành Đại hội các cấp theo đúng yêu cầu về nội dung Chỉ thị 36-CT/TW và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương. 100% các chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cấp huyện, tỉnh đều thực hiện nghiêm túc 4 nội dung trong Đại hội, đảm bảo nguyên tắc, đúng trình tự, quy trình, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về công tác cán bộ, sau khi xem xét Tờ trình của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, giới thiệu nhân sự bổ sung BCH Đảng bộ tỉnh và biểu quyết điều chỉnh cơ cấu Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu rất tập trung. Đồng thời, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ kết quả bỏ phiếu, tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu, đề xuất với Trung ương để sớm có hướng dẫn thực hiện NQ T.Ư 6, khóa XII để sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai quyết liệt các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và áp dụng công nghệ cao. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, HTX. Xử lý kịp thời các dự án đã đăng ký nhưng chậm triển khai và không đầu tư. Nâng cao chất lượng trung tâm phục vụ hành chính công để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả tại chỗ. Có giải pháp làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm xúc tiến thương mại, du lich tỉnh. Rà soát lại các quy hoạch đất đai, xây dựng, không để quy hoạch chạy theo dự án, hạn chế các doanh nghiệp ngoài quy hoạch. Xây dựng danh mục và kêu gọi các dự án hợp tác công tư để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Xúc tiến đầu tư có thể giao cho các huyện, thành phố thực hiện, các sở, ngành cho ý kiến trình cấp có thẩm quyền quyết định. Chấn chỉnh các thủ tục hành chính lòng vòng, nhiều tầng nấc, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC một chặng. Xây dựng quỹ đất sạch trên cơ sở quy hoạch ngành, lĩnh vực và các khu, cụm công nghiệp. Điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung đầu tư cho những công trình, dự án tạo sự đột phá, tạo sự lan toả, không đầu tư phân tán, nhỏ lẻ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đường Hoà Lạc - Hoà Bình, đường thành phố Hoà Bình đi Đà Bắc và hạ tầng các khu công nghiệp. Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để hiện đại hóa nền hành chính. Chuẩn bị đầu tư khu liên cơ quan của tỉnh trên cơ sở Luật Đầu tư công và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm điểm, đánh giá kết quả phát triển hạ tầng, đô thị, kinh doanh bất động sản theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tổ chức tốt hội nghị xúc tiến thương mại du lịch và lễ hội cây có múi cấp tỉnh. Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh. Đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn. Có cơ chế tạo nguồn để phát triển đô thị, nhất là từ đất đai để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Nghiên cứu xác định giá đất trên địa bàn tỉnh sát với giá thị trường và phù hợp với mặt bằng cung với các tỉnh có điều kiện tương đồng với tỉnh ta. Các Đảng bộ thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá nửa nhiệm kỳ để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Năm 2018, TP Hoà Bình đạt mục tiêu về đích xây dựng NTM. HĐND có nghị quyết giám sát các doanh nghiệp đã cổ phần hóa sử dụng đất không đúng mục đích, kém hiệu quả để có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Tăng cường làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. Chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng GD-ĐT; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Giữ vững ANCT-TTATXH; đảm bảo QP-AN. Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ; thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12.


                                                                                 Đức Phượng


Các tin khác


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng là không dừng nghỉ

Đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện ở cương lĩnh, nghị quyết, luật pháp; chống hiện tượng co cụm, ngăn chặn thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, nói xấu lẫn nhau.

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 3 và ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh

(HBĐT) - Ngày 20/3, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 3 năm 2019. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Sở TNMT, UBND huyện Mai Châu.

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên

Ngày 19-3, tại TP Plây Cu tỉnh Gia Lai, T.Ư Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên (2009-2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

(HBĐT) - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu trên toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; BTV Đảng uỷ Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hành động quyết liệt để củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp

Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành bám sát các nội dung của Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 để thúc đẩy giải quyết mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt nhằm củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn thuận lợi tại Việt Nam; sẵn sàng lắng nghe mọi kiến nghị để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.