* Đưa ra nhiều quyết sách quan trọng phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018

*Thông qua 13 nghị quyết 


(HBĐT) - Ngày 4/7, ngày làm việc thứ 2 và cũng là phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6- HĐND tỉnh khóa XVI được mở đầu bằng phần việc thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021và thông qua các nghị quyết.


Điểm nhấn trong ngày làm việc thứ 2 là chương trình thảo luận tại hội trường và hoạt động chất vấn. Kỳ họp này, hoạt động thảo luận được bố trí hợp lý, dành nhiều thời gian cho thảo luận tại tổ, tăng cường tính đối thoại và tranh luận công khai. Đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi thảo luận về các khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; tái cơ cấu nông nghiệp trên từng lĩnh vực và phát triển sản phẩm lợi thế của một số địa phương còn chậm; phân bổ và giải ngân một số nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa đảm bảo tiến độ; môi trường đầu tư kinh doanh tuy được cải thiện nhưng chưa có nhiều chuyển biến; kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; vấn đề vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên, khoáng sản còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý đất đai, môi trường thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận xã hội; ô nhiễm môi trường xảy ra một số địa phương nhưng việc khắc phục còn chậm; hoạt động khám, chữa bệnh tuyến cơ sở còn để xảy ra sai phạm, gian lận trong công tác BHYT; tình hình vi phạm pháp luật hình sự còn nhiều diễn biến phức tạp...

 

Đại biểu TP Hòa Bình nêu câu hỏi chất vấn tại kỳ họp.

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và mang tính xây dựng, tập trung vào các lĩnh vực như: Chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp; công tác quản lý đất đai; tiến độ thực hiện, chi trả đền bù dự án phát triển hạ tầng giao thông; trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tham mưu quyết định chỉ tiêu biên chế; việc hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động của các cơ quan Tư pháp tại địa phương; một số dự án dừng thi công nhưng ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Đại diện các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh trả lời chất vấn. Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình thêm những ý kiến còn khác nhau trong trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, trong đó đã thẳng thắn làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND đã đánh giá cao kết quả thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp, đồng thời nêu rõ: Sau phiên họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn và tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề được chất vấn. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung đã được chất vấn; tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để nghe báo cáo, giải trình của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành về những vấn đề bức xúc nổi cộm thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Bùi Thị Niềm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao& Du lịch vào vị trí Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó đã xem xét, thảo luận và thông qua 13 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong năm 2018 và những năm tiếp theo nổi bật là: Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hòa Bình quản lý sau khi được cổ phần hóa; Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông…


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Kết quả kỳ họp đã tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp. HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới; chương trình làm việc được bố trí hợp lý; công tác điều hành theo đúng Quy chế và chương trình kỳ họp, có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tế; cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực. Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng Nghị quyết, công tác giám sát của HĐND tỉnh.Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực để đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.


                              Thúy Hằng

Các tin khác


Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa Xuân - Ước vọng và niềm tin

Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp hương, tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, tức 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng; bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, năng động, sáng tạo xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phồn vinh, phát triển

Bùi Văn Tỉnh Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy

(HBĐT) - Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với sự nỗ lực, đồng hành của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 31/1 (tức 26 Tết), đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình. Tham gia đoàn dâng hương có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình, phường Phương Lâm và Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và tặng quà các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Cao Phong

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 30/01, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.