* Đưa ra nhiều quyết sách quan trọng phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018

*Thông qua 13 nghị quyết 


(HBĐT) - Ngày 4/7, ngày làm việc thứ 2 và cũng là phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6- HĐND tỉnh khóa XVI được mở đầu bằng phần việc thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021và thông qua các nghị quyết.


Điểm nhấn trong ngày làm việc thứ 2 là chương trình thảo luận tại hội trường và hoạt động chất vấn. Kỳ họp này, hoạt động thảo luận được bố trí hợp lý, dành nhiều thời gian cho thảo luận tại tổ, tăng cường tính đối thoại và tranh luận công khai. Đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi thảo luận về các khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; tái cơ cấu nông nghiệp trên từng lĩnh vực và phát triển sản phẩm lợi thế của một số địa phương còn chậm; phân bổ và giải ngân một số nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa đảm bảo tiến độ; môi trường đầu tư kinh doanh tuy được cải thiện nhưng chưa có nhiều chuyển biến; kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; vấn đề vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên, khoáng sản còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý đất đai, môi trường thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận xã hội; ô nhiễm môi trường xảy ra một số địa phương nhưng việc khắc phục còn chậm; hoạt động khám, chữa bệnh tuyến cơ sở còn để xảy ra sai phạm, gian lận trong công tác BHYT; tình hình vi phạm pháp luật hình sự còn nhiều diễn biến phức tạp...

 

Đại biểu TP Hòa Bình nêu câu hỏi chất vấn tại kỳ họp.

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và mang tính xây dựng, tập trung vào các lĩnh vực như: Chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp; công tác quản lý đất đai; tiến độ thực hiện, chi trả đền bù dự án phát triển hạ tầng giao thông; trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tham mưu quyết định chỉ tiêu biên chế; việc hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động của các cơ quan Tư pháp tại địa phương; một số dự án dừng thi công nhưng ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Đại diện các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh trả lời chất vấn. Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình thêm những ý kiến còn khác nhau trong trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, trong đó đã thẳng thắn làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND đã đánh giá cao kết quả thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp, đồng thời nêu rõ: Sau phiên họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn và tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề được chất vấn. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung đã được chất vấn; tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để nghe báo cáo, giải trình của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành về những vấn đề bức xúc nổi cộm thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Bùi Thị Niềm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao& Du lịch vào vị trí Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó đã xem xét, thảo luận và thông qua 13 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong năm 2018 và những năm tiếp theo nổi bật là: Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hòa Bình quản lý sau khi được cổ phần hóa; Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông…


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Kết quả kỳ họp đã tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp. HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới; chương trình làm việc được bố trí hợp lý; công tác điều hành theo đúng Quy chế và chương trình kỳ họp, có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tế; cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực. Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng Nghị quyết, công tác giám sát của HĐND tỉnh.Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực để đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.


                              Thúy Hằng

Các tin khác


Các cơ quan, đơn vị phối hợp chuẩn bị tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố năm 2018.

(HBĐT) - Ngày 19/7, UBND tỉnh tổ chức họp, nghe báo cáo công tác chuẩn bị và thông qua chủ trương diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Huyện Lạc Sơn tập trung các giải pháp, nguồn lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(HBĐT) - Sáng 18/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Huyện uỷ Lạc Sơn. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các nguồn lực xây dựng thành phố Hoà Bình thành đô thị loại 2 vào năm 2020

(HBĐT) - Sáng 17/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Thành ủy Hòa Bình. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa, lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Từ ngày 15 đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Tri có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to. Cảnh báo khả năng xảy ra hiệ tượng lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình rất lớn.

Diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều tối ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du năm 2018. Cuộc diễn tập được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và nhà máy thủy điện Hoà Bình. Tại điểm cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ huy.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 13/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Cục Thuế tỉnh. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.