(HBĐT) - Ngày 25/7, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kết luận hội nghị.

 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị rằng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và CBĐV phải quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết, nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị để Nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Tiến hành đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả và kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Về Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC, LLVT và NLĐ trong doanh nghiệp, hội nghị thống nhất đánh giá, cùng với những kết quả đạt được, chính sách tiền lương vẫn còn nhiều hạn chế, bấp cập. Tiền lương của CBCCVC-NLĐ giữa cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước với LLVT, một số ngành và doanh nghiệp còn chênh lệch khá lớn. Hệ thống thang bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Chế độ tiền lương còn mang nặng tính bình quân, chưa đảm bảo được cuộc sống NLĐ. Việc tổ chức, triển khai thực hiện chế độ chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với CBCCVC-NLĐ còn gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời. Theo đó, việc Ban hành Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh là hết sức cần thiết

Đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH, hội nghị cho rằng cùng với những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa được đưa vào chỉ tiêu phát triển KT-XH hàng năm của địa phương, nên số người tham gia BHXH mặc dù tăng qua hàng năm nhưng còn ở mức thấp. Quản lý nguồn lao động trong các doanh nghiệp còn bấp cập, việc khai báo lao động của doanh nghiệp cho cơ quan QLNN địa phương chưa nghiêm. Tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH vẫn còn xảy ra, việc xử lý nợ đọng BHXH hết sức khó khăn. Còn tình trạng trục lợi quỹ BHTN…Theo đó, việc ban hành Chương trình hành động là cần thiết và phù hợp

Cùng với các nội dung trên, hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, của BCH T.Ư Đảng khóa X về tăng cường công tác KTGS của Đảng và Thông báo Kết luận số 68-TB/TW, của Bộ Chính trị về sơ kết 4 năm thực hiện NQ T.Ư 5, khóa X; Dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Tỉnh ủy, BVT Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh các dự thảo kế hoạch, Chương trình hành động trước khi trình BCH Đảng bộ tỉnh trên tinh thần đảm bảo đúng thẩm quỳen và phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của tỉnh. Đối với dự thảo Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc chỉnh sửa bổ, sung phải bám sát những điểm mới, quan tâm thực hiện tốt yêu cầu về vị trí việc làm, thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Có cơ chế tài chính cho việc sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính và xem xét sắp xếp tổ chức các hội đặc thù, các loại quỹ để tạo nguồn lực đáp ứng yêu cầu tiền lương. Rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH để đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội và các chính sách về BHXH. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện BHXH, nhất là ở các doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp và tăng cường công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân trong thực hiện chính sách BHXH. Tăng cường chấn chỉnh tác phong, chất lượng công vụ của cán bộ bảo hiểm các cấp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Giao ban chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên”

(HBĐT) - Ngày 18/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề "Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên”. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH; các huyện, thành phố.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

Chiều 17-6, tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái), đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái, đã tiếp xúc với cử tri năm xã: Viễn Sơn, Yên Phú, Xuân Ái, Yên Hợp, Đại Phác, huyện Văn Yên.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Sơn sau kỳ họp thứ bảy

(HBĐT) - Sáng 17/6, tại UBND xã Mông Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh, gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Dân nguyện QH; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã có buổi tiếp xúc với 90 cử tri xã Mông Hóa và Dân Hòa (Kỳ Sơn) báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ Ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả

(HBĐT) - Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách, cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan của Bộ GTVT lên hiện trường để phối hợp cùng địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân ngay trong buổi sáng 17/6.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện

(HBĐT) -Ngày 14/6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an (BCA) về "Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH T.Ư  Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(HBĐT) -Chiều 13/6, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục