(HBĐT) - Ngày 25/7, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kết luận hội nghị.

 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị rằng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và CBĐV phải quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết, nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị để Nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Tiến hành đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả và kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Về Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC, LLVT và NLĐ trong doanh nghiệp, hội nghị thống nhất đánh giá, cùng với những kết quả đạt được, chính sách tiền lương vẫn còn nhiều hạn chế, bấp cập. Tiền lương của CBCCVC-NLĐ giữa cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước với LLVT, một số ngành và doanh nghiệp còn chênh lệch khá lớn. Hệ thống thang bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Chế độ tiền lương còn mang nặng tính bình quân, chưa đảm bảo được cuộc sống NLĐ. Việc tổ chức, triển khai thực hiện chế độ chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với CBCCVC-NLĐ còn gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời. Theo đó, việc Ban hành Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh là hết sức cần thiết

Đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH, hội nghị cho rằng cùng với những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa được đưa vào chỉ tiêu phát triển KT-XH hàng năm của địa phương, nên số người tham gia BHXH mặc dù tăng qua hàng năm nhưng còn ở mức thấp. Quản lý nguồn lao động trong các doanh nghiệp còn bấp cập, việc khai báo lao động của doanh nghiệp cho cơ quan QLNN địa phương chưa nghiêm. Tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH vẫn còn xảy ra, việc xử lý nợ đọng BHXH hết sức khó khăn. Còn tình trạng trục lợi quỹ BHTN…Theo đó, việc ban hành Chương trình hành động là cần thiết và phù hợp

Cùng với các nội dung trên, hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, của BCH T.Ư Đảng khóa X về tăng cường công tác KTGS của Đảng và Thông báo Kết luận số 68-TB/TW, của Bộ Chính trị về sơ kết 4 năm thực hiện NQ T.Ư 5, khóa X; Dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Tỉnh ủy, BVT Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh các dự thảo kế hoạch, Chương trình hành động trước khi trình BCH Đảng bộ tỉnh trên tinh thần đảm bảo đúng thẩm quỳen và phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của tỉnh. Đối với dự thảo Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc chỉnh sửa bổ, sung phải bám sát những điểm mới, quan tâm thực hiện tốt yêu cầu về vị trí việc làm, thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Có cơ chế tài chính cho việc sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính và xem xét sắp xếp tổ chức các hội đặc thù, các loại quỹ để tạo nguồn lực đáp ứng yêu cầu tiền lương. Rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH để đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội và các chính sách về BHXH. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện BHXH, nhất là ở các doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp và tăng cường công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân trong thực hiện chính sách BHXH. Tăng cường chấn chỉnh tác phong, chất lượng công vụ của cán bộ bảo hiểm các cấp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Nghe báo cáo tình hình KT-XH và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

(HBĐT) - Sáng ngày 4/12, tại hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Dự phiên khai mạc phía T.Ư có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, UV Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; đại diện các Vụ, Viện thuộc Ban Tổ chức T.Ư Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Ban Nội chính T.Ư. Tỉnh ta có đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Hôm nay 4/12 khai mạc kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh Khóa XVI

(HBĐT) - Sáng nay (4/12), tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 7. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ 4 – 6/12). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành dự phiên khai mạc kỳ họp.

Cụ thể, sáng tạo các giải pháp, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ đã đề ra

(HBĐT) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Chủ trì phiên bế mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Quyết định một số vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) -Chiều ngày 29/11, taị hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các dự thảo quyết định phải cụ thể và phù hợp với thực tế

(HBĐT) - Sáng 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh cho ý kiến nhiều nội dụng quan trong trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Tặng Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

(HBĐT) - Ngày 28/11, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đã tổ chức bế mạc Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Dự lễ bế mạc có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư Lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an); các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, đạo diễn, phái viên diễn tập KVPT Quân khu 3 và của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.