(HBĐT) -Ngày 17/9, UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị LLVT tỉnh và 210 đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.


Các đồng chí Ủy viên BCH TƯ Đảng: Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu III; Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểulãnh đạo thăm quan các gian hàng tăng gia sản xuất của LLVT tỉnh trưng bày tại Đại hội.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc. LLVT tỉnh đã tổ chức phát động 6 phong trào thi đua thường xuyên, 21 đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Chỉ tiêu, nội dung, giải pháp các đợt thi đua đều gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (Khóa XI, XII), Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... tạo ra phong trào, hành động Cách mạng rộng khắp, đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giải quyết việc khó; tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên giành những thành tích và đỉnh cao mới. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP - QSĐP, xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, không còn đơn vị yếu kém. LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng bản lĩnh chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu cao cho LLVT tỉnh... 


Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng bằng khen của Quân khu 3 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có 3.688 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Liên tục các năm từ 2013 - 2017, LLVT tỉnh đều được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2016, Bộ CHQS tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì; tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho 4 tập thể...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của LLVT tỉnh trong những năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Đại hội cần kiểm điểm, đánh giá toàn diện, làm rõ những mặt đã làm được, những khuyết điểm, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo điều kiện cho các điển hình phát huy tác dụng, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục nêu gương. Mỗi CBCS tiếp tục phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua với phương châm "nói ít làm nhiều, làm hiệu quả, chất lượng, chọn việc mà làm". Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề đảm bảo "tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả". Để phong trào thi đua quyết thắng LLVT tỉnh thực sự là động lực to lớn cổ vũ, động viên CBCS LLVT tỉnh nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng bộ và nhân dân, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng LLVT nhân dân. 


Lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. 

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Vũ Hải Sản đã ghi nhận, biểu dương những kết quả LLVT tỉnh đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018. Đồng chí cũng lưu ý, trong giai đoạn mới LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác QP - QSĐP, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/NĐ-TTg của Chính Phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc; kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, NQT.Ư 4 (Khoá XII) về công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đảm bảo liên tục, bền vững, sâu rộng... để cổ vũ động viên CBCS hăng hái tham gia thi đua, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị.


Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh phát triển sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, các cá nhân CBCS LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ. Góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc. Để phong trào thi đua quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành mục tiêu, nội dung thi đua cấp uỷ, chính quyền các địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của CBCS LLVT tỉnh cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBCS LLVT về phong trào TĐQT; quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của LLVT tỉnh; gắn phong trào TĐQT với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tạo điều kiện cho phong trào TĐQT ngày càng phát triển sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT. Góp phần xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 34 tập thể 48 cá nhân vì có nhiều thành tích trong phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

                                                                                                    PV


Các tin khác


Giao ban chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên”

(HBĐT) - Ngày 18/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề "Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên”. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH; các huyện, thành phố.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

Chiều 17-6, tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái), đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái, đã tiếp xúc với cử tri năm xã: Viễn Sơn, Yên Phú, Xuân Ái, Yên Hợp, Đại Phác, huyện Văn Yên.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Sơn sau kỳ họp thứ bảy

(HBĐT) - Sáng 17/6, tại UBND xã Mông Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh, gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Dân nguyện QH; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã có buổi tiếp xúc với 90 cử tri xã Mông Hóa và Dân Hòa (Kỳ Sơn) báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ Ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả

(HBĐT) - Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách, cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan của Bộ GTVT lên hiện trường để phối hợp cùng địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân ngay trong buổi sáng 17/6.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện

(HBĐT) -Ngày 14/6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an (BCA) về "Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH T.Ư  Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(HBĐT) -Chiều 13/6, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục