(HBĐT) -Ngày 17/9, UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị LLVT tỉnh và 210 đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.


Các đồng chí Ủy viên BCH TƯ Đảng: Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu III; Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểulãnh đạo thăm quan các gian hàng tăng gia sản xuất của LLVT tỉnh trưng bày tại Đại hội.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc. LLVT tỉnh đã tổ chức phát động 6 phong trào thi đua thường xuyên, 21 đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Chỉ tiêu, nội dung, giải pháp các đợt thi đua đều gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (Khóa XI, XII), Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... tạo ra phong trào, hành động Cách mạng rộng khắp, đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giải quyết việc khó; tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên giành những thành tích và đỉnh cao mới. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP - QSĐP, xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, không còn đơn vị yếu kém. LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng bản lĩnh chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu cao cho LLVT tỉnh... 


Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng bằng khen của Quân khu 3 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có 3.688 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Liên tục các năm từ 2013 - 2017, LLVT tỉnh đều được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2016, Bộ CHQS tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì; tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho 4 tập thể...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của LLVT tỉnh trong những năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Đại hội cần kiểm điểm, đánh giá toàn diện, làm rõ những mặt đã làm được, những khuyết điểm, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo điều kiện cho các điển hình phát huy tác dụng, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục nêu gương. Mỗi CBCS tiếp tục phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua với phương châm "nói ít làm nhiều, làm hiệu quả, chất lượng, chọn việc mà làm". Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề đảm bảo "tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả". Để phong trào thi đua quyết thắng LLVT tỉnh thực sự là động lực to lớn cổ vũ, động viên CBCS LLVT tỉnh nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng bộ và nhân dân, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng LLVT nhân dân. 


Lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. 

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Vũ Hải Sản đã ghi nhận, biểu dương những kết quả LLVT tỉnh đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018. Đồng chí cũng lưu ý, trong giai đoạn mới LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác QP - QSĐP, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/NĐ-TTg của Chính Phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc; kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, NQT.Ư 4 (Khoá XII) về công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đảm bảo liên tục, bền vững, sâu rộng... để cổ vũ động viên CBCS hăng hái tham gia thi đua, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị.


Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh phát triển sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, các cá nhân CBCS LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ. Góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc. Để phong trào thi đua quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành mục tiêu, nội dung thi đua cấp uỷ, chính quyền các địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của CBCS LLVT tỉnh cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBCS LLVT về phong trào TĐQT; quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của LLVT tỉnh; gắn phong trào TĐQT với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tạo điều kiện cho phong trào TĐQT ngày càng phát triển sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT. Góp phần xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 34 tập thể 48 cá nhân vì có nhiều thành tích trong phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

                                                                                                    PV


Các tin khác


UBND tỉnh thông tin về phán ánh 3 dự án sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn

(HBĐT) - Chiều 19/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin các vấn đề liên quan được Trung tâm tin tức VTV24- Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh về thực trạng 3 dự án sử dụng đất sai mục đích gồm: Bến xe khách Bình An; Khu dân cư số 7, phường Thịnh Lang; Khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp khu du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn.

Phối hợp tháo gỡ khó khăn phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối

(HBĐT) -  Chiều 17/10, đoàn công tác của Bộ GTVT do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàm có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Đoàn công tác Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến Hội thảo và tập huấn nghiệp vụ tại Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 15/10, đồng chí Nang Siêng Khăm Phôm ma Vong Sa - Cục Trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu Đoàn công tác của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn đồng chí Nguyễn Đồng, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ, CBCS Bộ CHQS tỉnh.

Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tối 12/10, tại Cung văn hóa tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2018; Hội diễn nghệ thuật doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình lần thứ 5 năm 2018.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất tại các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa

(HBĐT) - Chiều 11/10, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.