(HBĐT) - Sáng 24/12, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 12/2018. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện Văn phòng T.Ư Đảng, các ban Xây dựng Đảng Trung ương.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kết luận hội nghị.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến về điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hòa Bình đến năm 2035, hội nghị thống nhất đánh giá: sau 7 năm thực hiện Đồ án "Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình đến năm 2025” được UBND tỉnh phê duyệt tháng 8/2011, TP. Hòa Bình đã có thay đổi rất cơ bản, ngày càng khang trang, hiện đại. Trước yêu cầu phát triển ngày càng nhanh và xu thế hội nhập của đất nước, yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH…Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Hòa Bình giai đoạn mới là hết sức cần thiết nhằm xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc văn hóa Hòa Bình; đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển KT-XH, văn hóa, không gian đô thị, kiến trúc, cảnh quan trên địa bàn; làm cơ sở để chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị triển khai quy hoạch phân khu các khu vực, lập các dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và sự phát triển của thành phố theo quy hoạch được phê duyệt. Phát huy nguồn lực từ quy hoạch, nhất là nguồn lực từ đất đai để thực hiện tốt quy hoạch

Nghe, thảo luận các nội dung Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, hội nghị đi sâu phân tích những kết quả tích cực đã đạt được cùng những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, thống nhất cho rằng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò QLNN, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức CT-XH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông bền vững trong thời gian tới thì việc ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo Quy định của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, trước hết là cán bộ chủ chốt của tỉnh, hội nghị thống nhất cho rằng dự thảo đã quy định rõ quy định trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, trước hết là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các nội dung quy định đã bám sát các Quy định của Trung ương "Về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; "Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”. Theo đó, để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của CB,ĐV, việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, trước hết là cán bộ chủ chốt của tỉnh là cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho CB,ĐV trong quá trình thực hiện.

Thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Mo Mường Hòa Bình giai đoạn 2019-2023”, hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2016, Mo Mường Hòa Bình đã được Bộ VH-TT&DL ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, đến nay Di sản văn hóa Mo Mường chưa được nghiên cứu bảo tồn và phát huy. Theo đó, việc xây dựng Đề án là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm kịp thời có những giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mo Mường. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng nhằm đưa di sản Mo Mường vào danh mục trình Chính phủ để trình tổ chức UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Hòa Bình đến năm 2035 cần gắn với quy hoạch vùng Thủ đô, tính kết nối vùng Tây Bắc và có bản sắc riêng của tỉnh Hòa Bình. Lưu ý phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, tính đến mở rộng thành phố đến hết huyện Kỳ Sơn. Quản lý và thực hiện tốt quy hoạch, đặc biệt quan tâm đến thoát nước và xử lý nước thải, hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Có quy hoạch chiều cao thống nhất trên địa bàn thành phố. UBND tỉnh ban hành cơ chế quản lý quy hoạch và quản lý đô thị. Quy hoạch đảm bảo tốt nhiệm vụ QP-AN, đối ngoại và các hoạt động khác

Về dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông cần tiếp tục thực hiện việc đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục theo tinh thần NQ T.Ư 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tổ chức tốt việc phân loại hàng năm đối với đội ngũ giáo viên; bổ trí sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ quản lý giáo dục, quản lý chặt chẽ đầu vào đối với các cấp học tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bố trí ngân sách theo số lượng học sinh, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện tốt nhất để mọi người đều được học tập. Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân với những yếu kém của ngành giáo dục.

Về dự thảo Quy định của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV sẽ tổ chức hội thảo xin ý kiến các cấp, các ngành và trình BCH Đảng bộ tỉnh trước khi ban hành. Phạm vi áp dụng là các đồng chí BTV Tỉnh ủy và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Về dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Mo Mường Hòa Bình giai đoạn 2019-2023”, thống nhất đề án áp dụng đến giai đọan 2025. Cố gắng hoàn tất thủ tục trình Unesco để ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Văn hóa Mo Mường phải gắn với phát huy chữ Mường; xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB Mo Mường trên toàn tỉnh.


Đức Phượng 


Các tin khác


Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa Xuân - Ước vọng và niềm tin

Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp hương, tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, tức 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng; bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, năng động, sáng tạo xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phồn vinh, phát triển

Bùi Văn Tỉnh Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy

(HBĐT) - Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với sự nỗ lực, đồng hành của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 31/1 (tức 26 Tết), đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình. Tham gia đoàn dâng hương có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình, phường Phương Lâm và Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và tặng quà các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Cao Phong

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 30/01, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.