(HBĐT) - Sáng 24/12, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 12/2018. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện Văn phòng T.Ư Đảng, các ban Xây dựng Đảng Trung ương.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kết luận hội nghị.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến về điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hòa Bình đến năm 2035, hội nghị thống nhất đánh giá: sau 7 năm thực hiện Đồ án "Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình đến năm 2025” được UBND tỉnh phê duyệt tháng 8/2011, TP. Hòa Bình đã có thay đổi rất cơ bản, ngày càng khang trang, hiện đại. Trước yêu cầu phát triển ngày càng nhanh và xu thế hội nhập của đất nước, yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH…Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Hòa Bình giai đoạn mới là hết sức cần thiết nhằm xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc văn hóa Hòa Bình; đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển KT-XH, văn hóa, không gian đô thị, kiến trúc, cảnh quan trên địa bàn; làm cơ sở để chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị triển khai quy hoạch phân khu các khu vực, lập các dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và sự phát triển của thành phố theo quy hoạch được phê duyệt. Phát huy nguồn lực từ quy hoạch, nhất là nguồn lực từ đất đai để thực hiện tốt quy hoạch

Nghe, thảo luận các nội dung Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, hội nghị đi sâu phân tích những kết quả tích cực đã đạt được cùng những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, thống nhất cho rằng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò QLNN, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức CT-XH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông bền vững trong thời gian tới thì việc ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo Quy định của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, trước hết là cán bộ chủ chốt của tỉnh, hội nghị thống nhất cho rằng dự thảo đã quy định rõ quy định trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, trước hết là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các nội dung quy định đã bám sát các Quy định của Trung ương "Về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; "Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”. Theo đó, để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của CB,ĐV, việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, trước hết là cán bộ chủ chốt của tỉnh là cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho CB,ĐV trong quá trình thực hiện.

Thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Mo Mường Hòa Bình giai đoạn 2019-2023”, hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2016, Mo Mường Hòa Bình đã được Bộ VH-TT&DL ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, đến nay Di sản văn hóa Mo Mường chưa được nghiên cứu bảo tồn và phát huy. Theo đó, việc xây dựng Đề án là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm kịp thời có những giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mo Mường. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng nhằm đưa di sản Mo Mường vào danh mục trình Chính phủ để trình tổ chức UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Hòa Bình đến năm 2035 cần gắn với quy hoạch vùng Thủ đô, tính kết nối vùng Tây Bắc và có bản sắc riêng của tỉnh Hòa Bình. Lưu ý phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, tính đến mở rộng thành phố đến hết huyện Kỳ Sơn. Quản lý và thực hiện tốt quy hoạch, đặc biệt quan tâm đến thoát nước và xử lý nước thải, hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Có quy hoạch chiều cao thống nhất trên địa bàn thành phố. UBND tỉnh ban hành cơ chế quản lý quy hoạch và quản lý đô thị. Quy hoạch đảm bảo tốt nhiệm vụ QP-AN, đối ngoại và các hoạt động khác

Về dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông cần tiếp tục thực hiện việc đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục theo tinh thần NQ T.Ư 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tổ chức tốt việc phân loại hàng năm đối với đội ngũ giáo viên; bổ trí sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ quản lý giáo dục, quản lý chặt chẽ đầu vào đối với các cấp học tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bố trí ngân sách theo số lượng học sinh, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện tốt nhất để mọi người đều được học tập. Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân với những yếu kém của ngành giáo dục.

Về dự thảo Quy định của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV sẽ tổ chức hội thảo xin ý kiến các cấp, các ngành và trình BCH Đảng bộ tỉnh trước khi ban hành. Phạm vi áp dụng là các đồng chí BTV Tỉnh ủy và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Về dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Mo Mường Hòa Bình giai đoạn 2019-2023”, thống nhất đề án áp dụng đến giai đọan 2025. Cố gắng hoàn tất thủ tục trình Unesco để ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Văn hóa Mo Mường phải gắn với phát huy chữ Mường; xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB Mo Mường trên toàn tỉnh.


Đức Phượng 


Các tin khác


Tòa án nhân dân tỉnh tập trung cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

(HBĐT) - Sáng 15/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh về thực hiện kết quả 7 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 11 Nghị quyết quan trọng

(HBĐT) - Ngày 14/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, UBND, UB MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Sáng nay (14/8) khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Sáng nay (14/8), tại Hội trường Tỉnh ủy diễn ra khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 . Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ĐBQH tỉnh, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự phiên khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 13/8, tại hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện kết luận của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với BTV Tỉnh Đoàn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

(HBĐT) - Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với đầu cầu của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh: Ngành Công Thương cần năng động, quyết liệt hành động tạo ra bước đột phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Ngày 9/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng; các giải pháp tập trung thực hiện những tháng cuối năm 2019. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục