(HBĐT) - Ngày 23/4, đoàn khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ta.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. 

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam;  Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao... Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh;  Bí thư một số Huyện ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh đã báo cáo với đoàn công tác về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng. Theo đó, tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT - XH. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, bảo đảm quy trình và quy định. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đã giảm được 12 đơn vị với 25 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh. Đã xây dựng đề án sắp xếp các đầu mối thuộc UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể CT - XH, giảm 17 đầu mối; 20 sở, ngành xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giảm được 446 thôn, xóm, tổ dân phố, giảm 39 tỷ đồng kinh phí chi trả phụ cấp. Toàn tỉnh đã giảm được 1.780 biên chế/3.372 chỉ tiêu biên chế phải giảm đến năm 2021. Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm được thực hiện toàn diện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, góp phần bảo đảm ANTT, ATXH. Tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò giám sát MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đề xuất, kiến nghị chính đáng của người dân. Tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định của T.Ư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu nhiều nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XI, XII), Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7, trong đó tập trung vào những nội  dung như: công tác phát triển đảng viên, phát triển Đảng khu vực ngoài nhà nước, cơ chế phân cấp phân quyền, công tác đánh giá, phân loại đảng viên, đổi mới cải cách thủ tục trong Đảng và chính quyền bảo đảm đồng bộ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cho rằng:  Hòa Bình thực hiện toàn diện các Nghị quyết của T.Ư, đặc biệt là  Nghị quyết T.Ư 6 tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường;  tạo chuyển biến, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, từng bước tạo niềm tin cho người dân. Đồng chí gợi mở những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng như: Thực hiện tốt các Nghị quyết của T.Ư Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện các giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng, tập trung vào những khâu còn yếu kém, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa Đảng và nhân dân, vai trò làm chủ của nhân dân trong tình hình mới, tạo sự phát triển bền vững trong công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng để tổng hợp báo cáo với Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.


                                                                       LC


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục