(HBĐT) - Ngày 23/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung, gồm: Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo ban hành Quy định về các đồ án quy hoạch, các chương trình, dự án quan trọng xin chủ trương Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo quy chế mới). Tờ trình của Ban Cán sự UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) trên địa bàn giai đoạn 2014 - 2020. Tờ trình của Bán Cán sự Đảng UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung NQ số 21- NQ/TUngày 27/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị cấp xã tỉnh Hòa Bình và dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tờ trình của Đảng ủy Quân sự tỉnh, dự thảo báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 26/CTr/TUngày 20/6/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ T.Ư 8 ( khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… và một số nội dung quan trọng khác.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển các KCN, CCN đã đạt được những kết quả nhất định. Dù vậy, sự chuyển biến trong thu hút đầu tư chưa rõ nét, môi trường kinh doanh chưa hấp dẫn, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Một số chỉ tiêu chưa đạt chỉ tiêu NQ. Đã có 4/8 chỉ tiêu vượt NQ đề ra, dự kiến đến năm 2020 có 6/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu NQ, 2/8 chỉ tiêu chưa đạt gồm đầu tư hạ tầng KCN đồng bộ và 30% các KCN có nhà ở công nhân lao động. Đối với các CCN có 2/4 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu NQ, dự kiến năm 2020 có 3/4 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu NQ, 1 chỉ tiêu không đạt là đầu tư hạ tầng kỹ thuật 6 KCN đồng bộ. Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TU đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng, vận dụng cơ chế, chính sách, xây tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng KCN, CCN…

Đối với dự thảo bổ sung Nghị quyếtsố 21- NQ/TU, đưa ra phương án thực hiện sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã gồm 31 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn 50% về 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân; 6 đơn vị chưa đạt chuẩn về quy mô dân dân số; 18 đơn vị chưa đạt 20% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên. Sau khi thực hiện, tỉnh còn 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 9 phường, 11 thị trấn và 131 xã, giảm 59 đơn vị. Nhập, điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính cấp xã huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình, tỉnh sẽ còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 1 huyện...

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo, nghị quyết, kết luận bảo đảm có chất lượng và đồng bộ với các quy định của T.Ư và các quy định của pháp pháp luật hiện hành để khi quyết định ban hành bảo đảm hiệu quả, tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Đối với dự thảo quy định về các đồ án, quy hoạch, các chương trình, dự án quan trọng cần tuân thủ nguyên tắc được xây dựng theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng, tạo điều kiện cho cơ quan QLNN hoạt động hiệu quả để BCH Đảng bộ tỉnh xem xét quyết định.

Đối với dự thảo Nghị quyếtsố 09-NQ/TU, cần đánh giá toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong phát triển KCN, CCN, hoàn thiện dự thảo sớm để Tỉnh ủy quyết định ban hành, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững theo quy hoạch.

Cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến phát biểu, sớm hoàn thiện sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-Tr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh chỉ rõ kết quả, nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm,đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyếtsố 28-NQ/ngày 25/10/2013 của BCH TƯ Đảng (khóa VIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

                                                                                              L.C

Các tin khác


Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Sáng 13/6, với 91,32% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Huyện Đà Bắc cần có khát vọng phát triển, cách làm cụ thể, tạo bứt phá về KT-XH

(HBĐT) -Sáng 11/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh và một số sở, ban, ngành chức năng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, sáng 10/6, với 92,15% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 nghị quyết và thảo luận 2 dự án Luật

Sáng 10/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ...

Quốc hội thảo luận Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

Sáng 7/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Đại tướng Tô Lâm: Xăng dầu giả làm nhiễu loạn thị trường

Việc làm giả xăng dầu, làm nhiễu loạn thị trường xăng dầu là hết sức phức tạp vì ảnh hưởng nguồn cung năng lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục