(HBĐT) - Ngày 25/6, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh chủ trì Hội thảo đánh giá 3 năm thực hiện Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới (viết tắt là Đề án 245). Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UB MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh và đại diện Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các huyện, thành ủy.Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh phát biểu kết luận hội thảo. 

Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ: Thực hiện Đề án 245 đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết tôn giáo, ổn định ANCT - TTATXH, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về tôn giáo. Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng quy định nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, tôn giáo… Việc thực hiện các mục tiêu nêu trong Đề án đã đạt yêu cầu đề ra.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới và tiếp nhận 120 đảng viên là người có đạo, nâng tổng số đảng viên có đạo toàn tỉnh lên 447 đồng chí. Thực hiện Đề án 245, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện đảm bảo chỉ tiêu thu hút, tập hợp 75% đồng bào có đạo tham gia các tổ chức CT - XH; 90% tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào, CVĐ phát triển KT -  XH, giữ gìn AN - QP; xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào theo tôn giáo... Hiện nay, 100% các xã thuộc Chương trình 135 đều có trường tiểu học và THCS, điện sinh hoạt, đường ô tô đến trung tâm xã. Toàn tỉnh có 444 cán bộ, công chức chuyên trách tham mưu, giúp việc và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức mới về công tác tín ngưỡng, tôn giáo…

Các đại biểu đã tham luận tập trung vào các vấn đề: công tác triển khai, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong Đề án 245; kinh nghiệm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào tôn giáo; công tác xây dựng cán bộ cốt cán phong trào trong vùng đồng bào tôn giáo… Bên cạnh đó, đã đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Đề án 245.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh ghi nhận những kết quả sau 3 năm triển khai, thực hiện Đề án 245. Đồng tình với các ý kiến tham luận tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, trọng tâm là Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016; tiếp tục chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững chắc tại vùng đồng bào DTTS; kiên quyết xử lý những hành vi bị cấm trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong các tôn giáo và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán trong các phong trào…

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực hiệu quả QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố, kiện toàn các cơ quan, bộ phận làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể CT - XH cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, phát triển đoàn viên, hội viên vùng đồng bào tôn giáo.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cùng các ngành có liên quan tổng hợp, tiếp thu kiến nghị của các đại biểu tại hội thảo, đồng thời nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ.


P.V

Các tin khác


Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 12/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Ngày 12/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục diễn ra tại Cung văn hóa tỉnh và tiến hành bế mạc. Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 257 đại biểu đại diện cho các giai tầng xã hội trong tỉnh.

Ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

(HBĐT) - Ngày 11/7, tại Cung văn hóa tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tăng cường thúc đẩy du lịch, đảm bảo quốc phòng - an ninh hai xã Hang Kia và Pà Cò

(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Đề án 03 đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của BCĐ Đề án 03 "Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu" (gọi tắt là Đề án 03); công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch hai xã Hang Kia, Pà Cò. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV dâng hương, báo công tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) -Sáng 11/7, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã dâng hương, dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KT-XH

(HBĐT) - Ngày 10/7, sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên bế mạc hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục