(HBĐT) - Ngày 10/7, sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên bế mạc hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu thống nhất cho rằng các dự thảo báo cáo, tờ trình, kết luận được chuẩn bị chu đáo, công phu, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đối với báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất: Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện toàn diện các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể CT - XH có nhiều đổi mới và hiệu quả. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 8,07%. Giá trị sản xuất các ngành: nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, khoa học công nghệ, lao động, việc làm được quan tâm. An sinh xã hội, QP - AN được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân chủ yếu là do việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo và Kết luận tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các KCN, CCN trên địa bàn giai đoạn 2014-2020. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo và Kết luận sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 20/6/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3)

Hội nghị cũng tiến hành các bước giới thiệu, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% số phiếu nhất trí; thống nhất trình Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu đồng chí Bùi Văn Khánh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu thảo luận tại tổ. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Toàn Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, quyết liệt hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Trong đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ,đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền với tinh thần "tâm huyết, năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, văn minh công sở”. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Quan tâm tới công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, kiện toàn, bổ sung cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng kết nạp đảng và đảng viên, kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Triển khai nghiêm túc Chị thị số37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính, gắn với sắp xếp, cơ cấu đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm hành chính. Giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu quyết liệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Làm tốt công tác QP - QS địa phương, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết và Chương trình hành động số 26-CTr/TU. Từ đó,vận dụng sáng tạo, linh hoạt, sát hợp với thực tiễn để đề ra các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, làm nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các KCN, CCN trên địa bàn giai đoạn 2014-2020, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục giữ quan điểm xuyên suốt là phát triển các KCN, CCN phải đặt trong tổng thể mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH của tỉnh,có tầm nhìn dài hạn, lấy hiệu quả KT-XH, môi trường là mục tiêu cao nhất, khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp theo quy hoạch, phấn đấu sớm đưa kinh tế của tỉnh phát triển đạt mức trung bình của cả nước. Giao cơ quan chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện các báo cáo và kết luận trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Lê Chung

Các tin khác


Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

(HBĐT) - Sau khi thống nhất với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh thông báo về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 12/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Ngày 12/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục diễn ra tại Cung văn hóa tỉnh và tiến hành bế mạc. Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 257 đại biểu đại diện cho các giai tầng xã hội trong tỉnh.

Ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

(HBĐT) - Ngày 11/7, tại Cung văn hóa tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tăng cường thúc đẩy du lịch, đảm bảo quốc phòng - an ninh hai xã Hang Kia và Pà Cò

(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Đề án 03 đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của BCĐ Đề án 03 "Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu" (gọi tắt là Đề án 03); công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch hai xã Hang Kia, Pà Cò. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV dâng hương, báo công tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) -Sáng 11/7, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã dâng hương, dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục