(HBĐT) - Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với đầu cầu của các huyện, thành phố trong tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến một số nội dung như: Hoàn cảnh ra đời của Di chúc; nội dung của Di chúc; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế. Đồng thời, nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân. Qua đó, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Thực hiện Di chúc của Bác, trong 50 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, Nhân dân ta đã đạt được những thành tựu KT-XH to lớn, toàn diện và rất quan trọng. Đời sống người dân được cải thiện đáng kể, vai trò của Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Vị thế của dân tộc trên trường quốc tế được nâng cao. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Khẳng định sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế...Các đại biểu dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Đảng và Nhân dân trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ gắn với thựchiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là việc làm quan trọng và cần thiết, là dịp để các cán bộ, đảng viên tự soi mình, tự răn mình về đạo đức, lối sống để tiến bộ hơn nữa. Thực hiện Di chúc của Bác, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao; kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, có tinh thần đoàn kết, tính tổ chức, kỷ luật cao; phải sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân. 

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, về xây dựng đội ngũ cán bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xác định nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục sắp xếp đơn hình hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Giữ vững nguyên tắc, nề nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lê Chung

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục