(HBĐT) - Ngày 4/10, sau gần 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên bế mạc hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành các bước giới thiệu nhân sự, kiện toàn chức chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua kết quả bỏ phiếu thể hiện sự tín nhiệm, nhất trí cao của BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đối với đồng chí Bùi Đức Hinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT, thống nhất giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong quá trình thảo luận, các đại biểu thống nhất cho rằng, các dự thảo báo cáo, tờ trình, kết luận được chuẩn bị chu đáo, công phu, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. BCH Đảng bộ tỉnh đã đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất:9 tháng qua, với sự nỗ lực các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả và đạt được kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Kinh tế tăng trưởng khá, đạt 8,12%. Giá trị các ngành sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ.Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, khoa học công nghệ, lao động, việc làm được quan tâm. An sinh xã hội, QP - AN được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân chủ yếu là do việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào tờ trình của BTV Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 08-CT/TU, ngày 15/5/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; Tờ trình của BTV Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 27/CT/TU, ngày 3/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 BCH T.Ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Báo cáo kết quả công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp BCH Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác…


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.Các địa biểu thảo luận tại tổ.

BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 08-CT/TU để phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Toàn Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, quyết liệt hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Kịp thời hướng dẫn công tác nhân sự và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tại các đơn vị sau sắp xếp; thực hiện tốt công tác đào tạo, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương. Lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, giám sát, tổ chức tốt các đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục lãnh đạo xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2026.Giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu quyết liệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, đấy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, huy động các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng. Xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Duy trì chất lượng xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn kiểu mẫu. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ III của tỉnh. Quan tâm phát triển giáo dục, y tế; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đảm bảo QP-AN, TTATXH.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiệnthắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng.


L.C


Các tin khác


Rà soát, bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ cho Ủy ban Chứng khoán

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Hôm nay 21-10, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Hôm nay 21-10, tại Hà Nội, Quốc hội (QH) khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám. Ðây là kỳ họp cuối năm, QH tiếp tục dành thời gian cho công tác xây dựng pháp luật; thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan sự phát triển của đất nước.

Giao ban chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

(HBĐT) - Sáng 17/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình". Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, ban quản lý dự án, huyện, thành phố. 

Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 16/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNNNN). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện Chỉ thị số 38; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thành viên BCĐ thực hiện Chỉ thị số 38 của tỉnh; thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; tổ chức, đơn vị liên quan.

Trực tuyến khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019

(HBĐT) - Sáng nay 15/10, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển".

Kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI

*Thông qua 25 Nghị quyết quan trọng và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(HBĐT) - Sáng 14/10, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường). Dự phiên khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục