(HBĐT) - Ngày 29/10, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về tờ trình, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; kết luận của BTV Tỉnh ủy về rà soát thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) theo chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Sau 4 năm thực hiện chỉ tiêu thu NSNN theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, kết quả thu NSNN trên địa bàn đạt được kết quả tích cực. Dự kiến năm 2019, thu NSNN đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 130% dự toán Chính phủ giao và bằng 105% chỉ tiêu HĐND tỉnh, tăng 18% so với năm 2018. Giai đoạn 2015-2019, tăng trưởng thu NSNN bình quân đạt 12,5%, thấp hơn mức tăng bình quân chỉ tiêu NQ Đại hội giao trung bình là 17%/năm. Trên cơ sở rà soát, đánh giá tiềm năng, chỉ đạo các giải pháp tăng cường thu NSNN, đặc biệt là khai thác các khoản thu từ đấu giá tiền quyền sử dụng đất, dự kiến đến năm 2020, tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt 5.000 tỷ đồng. Các đại biểu thống nhất cho rằng: Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt tăng cường quản lý, khai tác các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đi vào hoạt động tạo nguồn thu bền vững, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu NQ và những năm tiếp theo.

Về tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp của tỉnh đến năm 2025 đánh giá: Giai đoạn 2015-2018, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, nguồn lực đầu tư, phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng các quy hoạch sản phẩm và đề án tái cơ cấu nông nghiệp chưa cao, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chiếm tỷ lệ thấp, quy mô nhỏ, thiếu bền vững, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao còn ít. Nhằm khắc phục những yếu kém, thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, thông minh, liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái xây dựng NTM văn minh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 4-4,5%/năm. Đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất canh tác trồng trọt đạt 200 triệu đồng/năm, thủy sản đạt 225 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/năm. 70% số xã và 40% số huyện đạt chuẩn NTM.

Hội nghị tập trung thảo luận về các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện, giải pháp xây dựng phát triển du lịch Mai Châu tầm nhìn đến năm 2030; phương án đầu tư nâng cấp khu mộ liệt sỹ tỉnh Hòa Bình tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển nông nghiệp, thông thôn của tỉnh. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay, đời sống nông dân được cải thiện. Toàn tỉnh đã có 82 xã đạt chuẩn NTM, về đích trước NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh 2 năm. Mặc dù vậy, sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, chưa gắn với công nghiệp chế biến. Tỷ lệ nông thôn chiếm 60%, đóng góp cho cơ cấu kinh tế 20%. Thời gian tới, cần tiếp tục thay đổi tư duy, thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Theo đó, cần rà soát, quy hoạch, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng tỉnh về nông nghiệp. Trên cơ sở đó, xác định cây trồng chủ lực, tổ chức sản xuất gắn kết với thị trường tiêu thụ sản phẩm, quản lý chặt chẽ đất đai, môi trường, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, chú trọng phát triển cây, con bản địa; phát triển thủy sản, kinh tế rừng gắn với công nghiệp chế biến, bảo vệ bền vững tài nguyên môi trường, sinh thái, cải thiện đời sống cho người nông dân. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sớm hoàn thiện tờ trình để ban thành Kết luận của BTV Tỉnh ủy là cơ sở định hướng cho các cấp, ngành, địa phương xây dựng văn kiện chính trị, tiếp tục thực hiện tốt NQ số 26 của T.Ư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Liên quan đến mục tiêu thu NSNN, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ban Cán sự UBND tỉnh nêu cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo các giải pháp tăng cường các giải pháp thu NSNN, tập trung khai thác nguồn thu từ đấu giá tiền quyền sử dụng đất, khai thác tốt nguồn thu, thu nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu NQ Đại hội.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo, tờ trình để khi ban hành các văn bản, kết luận của BTV Tỉnh ủy bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Về phát triển du lịch Mai Châu cần rà soát, đánh giá, phân tích kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém; xây dựng giải pháp căn cơ, phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác tốt tài nguyên du lịch, phát triển du lịch xanh, bền vững. Về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng cần bảo đảm tính minh bạch trọng hoạt động của cơ quan Nhà nước, hướng tới bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Về phương án đầu tư nâng cấp khu mộ liệt sỹ tỉnh tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, cần nghiên cứu, tính toán thật kỹ để khi triển khai công trình bảo đảm tính trang nghiêm, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

L.C

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục