Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, ngày 27/3/ 1958, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ra Quyết nghị số 26-QN/TU thành lập BCH Đảng bộ cơ quan Dân, Chính, Đảng căn cứ tỉnh Hòa Bình, bao gồm các tổ chức Đảng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận tổ quốc ở tỉnh.

Tinh thần, lý tưởng Cách mạng Tháng Tám là sức mạnh vô biên, thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta tiếp tục giành những thắng lợi trong công cuộc đổi mới

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(HBĐT) - Cách đây 68 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. ý chí quật cường, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng tháng Tám. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.                          

Nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong lao động và sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ- KT tỉnh

(HBĐT) - Cách đây 65 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mau thắng lợi, kiến quốc sớm thành công. Người kêu gọi mọi người dân Việt Nam “bất kỳ già, trẻ, gái, trai”, “bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”, “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”... Từ đó phong trào thi đua đã được dấy lên sôi nổi, rộng khắp trong toàn dân, toàn quân ta với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chú trọng học tập và làm theo phong cách “quần chúng, dân chủ, nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ và mối quan hệ với nhân dân

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí Thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vinh dự, tự hào có một lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa lớn, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh xứng đáng với vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới

 

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo trực tiếp của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Hòa Bình, trong nhiệm kỳ 2008-2013, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã không ngừng đổi mới cả về lượng và chất, phát huy được sức mạnh của giai cấp nông dân, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Hội Nông dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng bộ và chính quyền các cấp, cụ thể hoá thành chương trình hành động và chỉ tiêu thi đua, đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008-2013 đã đề ra.

Tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực công tác

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế đất nước phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; chúng ta tiếp tục phải thực hiện các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tác động của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh... đã ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo sự phát triển bền vững           

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

(HBĐT) - Năm 2012 đã khép lại. Năm có nhiều khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; tác động của những yếu tố gây lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô; việc thực hiện chính sách chống lạm phát đã gây ảnh hưởng không tốt tới sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống người lao động. Bên cạnh đó, những yếu kém vốn có của nền kinh tế cũng như hạn chế của cơ chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực vẫn là những cản trở lớn đối với sự phát triển.                    

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB tỉnh Hòa Bình trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ

(HBĐT)- Hội CCB tỉnh Hòa Bình được thành lập ngày 20/4/1990; theo đó đến năm 1991, Hội CCB cấp huyện và cơ sở được thành lập. Trải qua 4 kỳ đại hội, 4 lần tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, đến nay, các cấp Hội CCB toàn tỉnh có gần 45.000 hội viên, sinh hoạt tại 2.077 chi hội, 313 cơ sở Hội trực thuộc; có 12 đơn vị Hội cấp trên cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Hòa Bình.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng có niềm tự hào là cái nôi của nền văn hóa Hòa Bình, nhân dân các dân tộc trong tỉnh có truyền thống hiếu học. Ngay từ khi nước nhà giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, phong trào bình dân học vụ đã lan rộng khắp các vùng nông thôn và thành thị trong tỉnh. Là tỉnh miền núi đầu tiên ở miền Bắc xóa xong nạn mù chữ, năm 1960, tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất về thành tích này.

Tuổi trẻ Hòa Bình phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ quê hương

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ

(HBĐT) - Trong những năm qua, mặc dù kinh tế thế giới và đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, sự quyết tâm cao của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã triển khai, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta vững bước trên con đường đổi mới

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh

(HBĐT) - Cách đây 67 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân. ý chí quật cường, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng Tháng Tám. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Báo Hòa Bình phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Cách đây 50 năm, ngày 2/9/1962, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, BCH Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết chuyển tờ Tin của phòng Thông tin tỉnh Hòa Bình thành tờ Báo của Đảng bộ tỉnh, lấy tên là Báo Hòa Bình. Số báo Hòa Bình đầu tiên ra mắt đã đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhu cầu của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Hòa Bình đã cùng với báo chí cả nước thể hiện, thực hiện tốt vai trò có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vu QP – QSĐP

(HBĐT) - Cách đây 65 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, ngày 16/8/1947, tại xóm Khị, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Tỉnh đội dân quân Hòa Bình được thành lập dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chịu sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Chiến khu 2 có nhiệm vụ chỉ huy LLVT địa phương tham gia chiến đấu, bảo vệ chính quyền cơ sở. Sau khi thành lập Tỉnh đội dân quân, đến cuối năm 1947, toàn tỉnh đã xây dựng được 10 trung đội du kích tập trung của tỉnh và huyện với 2.764 đội viên; nhiều xã tổ chức các đơn vị du kích tập trung trên 1.000 người.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.ư Hội nghị lần thứ 4 BCH T.ư Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và thực hiện chủ trương Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.ư 4, Báo Hòa Bình mở chuyên mục “Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại”. Mở đầu chuyên mục, xin giới thiệu bài phỏng vấn của P.V Báo với đồng chí Trần Đăng Ninh, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả và những giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Vừa qua, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 BCH T.ư Đảng khóa XI (NQT.ư 4) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện NQT.ư 4, Báo Hòa Bình mở chuyên mục “Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng”. Chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến để làm rõ những quan điểm, chủ trương và những giải pháp thực hiện NQT.ư 4 trong toàn Đảng bộ tỉnh trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Mở đầu chuyên mục, Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn của PV với đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy xung quanh vấn đề này.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp GD-ĐT

Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGD tỉnh

(HBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, sự quan tâm, chăm lo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác xã hội hoá giáo dục ở tỉnh ta phát huy được hiệu quả rõ nét. Hội đồng giáo dục các cấp ngày càng lớn mạnh, các hoạt động đa dạng, phong phú có chất lượng hơn. Những kết quả đạt được trong công tác này đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp GD&ĐT và các bước phát triển KT-XH, AN-QP của tỉnh.

Phát huy chiến thắng vẻ vang của chiến dịch Hòa Bình, đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Hoàng Việt Cường (Bí thư Tỉnh uỷ)

(HBĐT) - Cách đây 60 năm, dưới dự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta bước sang giai đoạn mới, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường, buộc Pháp rơi vào tình thế bị động, lúng túng, đối mặt với nguy cơ thất bại.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục vững bước tiến lên dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh

Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

(HBĐT) - Ngày 03/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lúc đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản, đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất lấy tên là "Đảng Cộng sản Việt Nam". Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng, Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

Tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2012

 

Hoàng Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế và lạm phát diễn ra ở nhiều nước, khủng hoảng nợ công châu âu, khủng hoảng chính trị ở Trung đông, Bắc phi... Trong nước, tình trạng lạm phát, giá cả các mặt hàng tăng cao, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... đã ảnh hưởng xấu tới đời sống của nhân dân và nền kinh tế đất nước, của tỉnh.

Thư chúc Tết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Đồng bào, chiến sỹ thân mến, Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn năm 2012, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; đồng bào, cán bộ, chiến sỹ LLVT, cán bộ hưu trí, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, các tổ chức quốc tế, các chức sắc tôn giáo trong tỉnh; đồng bào, cán bộ, chiến sĩ quê hương Hòa Bình đang sinh sống, học tập, công tác ngoài tỉnh và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Chỉ thị của UBND tỉnh Về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Thìn năm 2012

(HBĐT) - Ngày 11/1/2012, UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 02/CT- UBND về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Thìn 2012. Nội dung chính như sau:

Chủ động, sáng tạo huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo sức bật tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội

* Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, tỉnh Hoà Bình

(HBĐT) - Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV diễn ra từ ngày 7-9/12/2011 đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, tỉnh Hòa Bình. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu nội dung chính của Nghị quyết này.

 Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KT-XH năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012

(HBĐT) - Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày.

Phụ nữ tỉnh Hoà Bình đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Hoàng Việt Cường - Bí Thư Tỉnh uỷ

(HBĐT) - Hoà Bình là tỉnh miền núi với dân số gần 80 vạn người, trong đó phụ nữ chiếm trên 50% dân số và có mặt ở hầu hết các lĩnh vực. Khu vực cơ quan Nhà nước chiếm 70%, một số ngành có tỷ lệ nữ cao như GD&ĐT chiếm trên 80%; y tế trên 70%; thương mại - du lịch 60%...