• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Nông nghiệp - Nông thôn
Huyện Kim Bôi: Huy động trên 292 tỷ đồng xây dựng NTM
Cập nhật: Thứ hai, 16/1/2017 | 10:43:23 Sáng

(HBĐT) - Theo báo cáo của BCĐ 800 huyện Kim Bôi, năm 2016, toàn huyện huy động nguồn lực 292.515 triệu đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, NSNN 115.931 triệu đồng, chiếm 39,6%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 99.919 triệu đồng, chiếm 34,2%; vốn tín dụng 55.615 triệu đồng, chiếm 19%; vốn doanh nghiệp 650 triệu đồng; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư 20.400 triệu đồng, chiếm 7%.

Hết năm 2016, bình quân tiêu chí NTM của huyện đạt 12,5 tiêu chí/xã (tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2015). Cụ thể, giữ vững 4 xã đạt 19 tiêu chí là: Kim Bình, Trung Bì, Nam Thượng, Bắc Sơn; 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (xã Hợp Kim); 16 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 6 xã đạt 6-9 tiêu chí; không có xã nào đạt dưới 6 tiêu chí.

 

                                                                                Đ.T

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 16 - 20°C

Nhiệt độ: 16 - 20 °C

Nhiệt độ: 16 - 20 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0105314027
Built by ICT Group