(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, đến nay trên địa bàn huyện có 6 xã đạt tiêu chí số 2 là Dũng Phong, Thu Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bình Thanh, Bắc Phong; có 2 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 2; 1 xã đạt 2 chỉ tiêu và 3 xã đạt 1 chỉ tiêu.


Đường giao thông xã Bắc Phong, Cao Phong cơ bản đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Nguồn lực của huyện để thực hiện tiêu chí số 2 năm 2017 là 45,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ chương trình xây dựng NTM 2,6 tỷ đồng; nguồn ngân sách Trung ương 6,3 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương 33,6 tỷ đồng; nguån huy động từ nhân dân 3,4 tỷ đồng. Năm 2017 có xã Đông Phong phấn đấu đạt tiêu chí số 2 và về đích NTM. Qua đánh giá hiện trạng giao thông xã Đông Phong 100% đường trục xã, liên xã được cứng hoá đạt chuẩn; trên 76% đường trục thôn xóm được cứng hoá đạt chuẩn; trên 60% đường ngõ xóm được cứng hoá; đường trục chính nội đồng cứng hoá 50%. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện tiêu chí giao thông của xã từ năm 2011 đến nay là 12,250 tỷ đồng. Trong đó: nguồn từ chương trình xây dựng NTM là 800 triệu đồng; nguồn ngân sách tỉnh 200 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện 10,05 tỷ đồng; huy động từ nhân dân 1,2 tỷ đồng.


                                                                              Đ.T


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Huyện Kỳ Sơn huy động trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, 9 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 12.031,5 triệu đồng.

Huyện Lạc Sơn huy động nguồn lực trên 164 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, đến hết tháng 9, huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 164.625 triệu đồng.

Phân bổ 146 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2017, UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư 146 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó thực hiện các công trình chuyển tiếp 40.350 triệu đồng; các công trình khởi công mới 97.650 triệu đồng; dự phòng 8 tỷ đồng.

Huyện Kim Bôi: Huy động trên 2.397 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo Báo cáo của UBND huyện Kim Bôi, đến tháng 9, tổng vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện là 239.742 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 121.516 triệu đồng, chiếm 50,9%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 43.195 triệu đồng, chiếm 18%; vốn tín dụng 55.200 triệu đồng, chiếm 23%; doanh nghiệp 2.250 triệu đồng, chiếm 0,8 %; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư 17.581 triệu đồng, chiếm 7,3 %.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 9,68% so với cùng kỳ

(HBĐT) - Sản xuất công nghiệp của tỉnh 9 tháng năm 2017 có mức tăng trưởng khá. Các sản phẩm chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ là điện thương phẩm tăng 7,31%; may mặc tăng 24%; xi măng tăng 24,45%; điện tử tăng 29,92%... Mặc dù vậy, công nghiệp khai thác vẫn còn khó khăn, sản lượng than, quặng giảm đáng kể so với cùng kỳ.

42 hợp tác xã được thành lập mới

(HBĐT) - Theo Liên minh HTX tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 42 HTX thành lập mới, gồm 33 HTX nông nghiệp, 7 HTX thương mại - dịch vụ, 1 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 1 HTX vận tải.