(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, đến nay trên địa bàn huyện có 6 xã đạt tiêu chí số 2 là Dũng Phong, Thu Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bình Thanh, Bắc Phong; có 2 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 2; 1 xã đạt 2 chỉ tiêu và 3 xã đạt 1 chỉ tiêu.


Đường giao thông xã Bắc Phong, Cao Phong cơ bản đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Nguồn lực của huyện để thực hiện tiêu chí số 2 năm 2017 là 45,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ chương trình xây dựng NTM 2,6 tỷ đồng; nguồn ngân sách Trung ương 6,3 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương 33,6 tỷ đồng; nguån huy động từ nhân dân 3,4 tỷ đồng. Năm 2017 có xã Đông Phong phấn đấu đạt tiêu chí số 2 và về đích NTM. Qua đánh giá hiện trạng giao thông xã Đông Phong 100% đường trục xã, liên xã được cứng hoá đạt chuẩn; trên 76% đường trục thôn xóm được cứng hoá đạt chuẩn; trên 60% đường ngõ xóm được cứng hoá; đường trục chính nội đồng cứng hoá 50%. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện tiêu chí giao thông của xã từ năm 2011 đến nay là 12,250 tỷ đồng. Trong đó: nguồn từ chương trình xây dựng NTM là 800 triệu đồng; nguồn ngân sách tỉnh 200 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện 10,05 tỷ đồng; huy động từ nhân dân 1,2 tỷ đồng.


                                                                              Đ.T


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Dư nợ chương trình cho vay SX-KD tại vùng khó khăn đạt trên 34 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu, chương trình cho vay SX-KD vùng khó khăn được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2007.

Xây dựng 238 mô hình phát triển sản xuất

(HBĐT) - Trong 10 tháng năm 2017, các huyện, thành phố đã huy động nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, chương trình 135 và nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017 thực hiện được 238 mô hình sản xuất với kinh phí 41,739 tỷ đồng.

Huyện Lạc Sơn có 15 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi

(HBĐT) - Trong 9 tháng, huyện Lạc Sơn đã dành nguồn lực trên 23,5 tỷ đồng kiên cố được 17,3 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa tổng số km kênh mương được kiên cố lên 339,9 km/901 km, đạt 38%.

Huyện Kỳ Sơn đầu tư trên 2,2 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 2.224 tỷ đồng làm giao thông nông thôn.

Huyện Kỳ Sơn huy động trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, 9 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 12.031,5 triệu đồng.

Huyện Lạc Sơn huy động nguồn lực trên 164 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, đến hết tháng 9, huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 164.625 triệu đồng.