Áp dụng KHKT vào chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế.

Áp dụng KHKT vào chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế.

(HBĐT) - “Hội nông dân Tân Lạc coi công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội là công tác trọng tâm. Chúng tôi xác định phát triển tổ chức Hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công tác Hội nông dân.” Đó là những tâm sự của chị Trần Thu Huyền - Chủ tịch Hội nông dân huyện Tân Lạc khi trò chuyện với chúng tôi.

Là một Chủ tịch Hội còn rất trẻ, song chị Trần Thu Huyền cùng các cán bộ Hội nông dân huyện đã đ­ưa Hội nông dân Tân Lạc ngày một vững mạnh và trở thành đơn vị đi đầu trong việc nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Chị Huyền tâm sự: Hội có 24 cán bộ chủ tịch hội cấp xã trong đó chỉ có 8 cán bộ qua đào tạo trung cấp. Vì vậy việc đào tạo cán bộ đư­ợc xem là nhiệm vụ chiến lư­ợc, là cái gốc cho mọi hoạt động của Hội. Cán bộ Hội cấp xã cũng đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn nhất định. Sau Đại hội Hội nông dân khoá VII, 2/3 cán bộ Hội cấp xã đã được cử đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đã đạt trình độ trung cấp. Tiếp đó, Hội gửi cán bộ đi đào tạo ở Trung ­ương Hội và Hội nông dân tỉnh. Tính đến nay, 100% cán bộ Hội nông dân cấp xã của huyện Tân Lạc đã đ­ược đào tạo về công tác Hội. Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội kết hợp với Trung tâm bồi d­ưỡng chính trị huyện mở đ­ược 3 lớp đào tạo cho 256  Phó Chủ tịch và cán bộ Hội cấp xã.  Trong giai đoạn từ năm 2006- 2008, có 40 Chi hội trư­ởng được đào tạo cách tổ chức họp Hội nông dân. Từ chỗ ch­ưa biết tổ chức họp, viết báo cáo, lấy ý kiến của nông dân... đến nay số cán bộ này đã có thể tự đứng ra tổ chức các buổi sinh hoạt Hội, giải quyết vấn đề có sự tham gia của người dân. Tiêu biểu có 10 chi hội nòng cốt có khả năng đào tạo lại  giáo viên tại chỗ cho cán bộ cấp cơ sở như: Chi hội xóm Sung - Thanh Hối, Hông - Tuân Lộ, Tân Lai - Đông Lai...

Đ­ược tổ chức Hội nông dân Tỉnh giới thiệu, huyện Tân Lạc có 20 chi hội trư­ởng tham gia lớp đào tạo do Bỉ tổ chức. Đến nay, những cán bộ này đã biết phát hiện và giải quyết các vấn đề nổi cộm nh­ư: đất đai, mư­ơng máng, thuỷ lợi, xây dựng nhà Văn hoá... Trong những năm qua, khuyến nghị đ­ược Hội cho là thành công nhất đó là việc thực hiện các giải pháp về giao đất giao rừng. Từ khuyến nghị này, ngư­ời nông dân đã có một hư­ớng làm kinh tế mới, đem lại thu nhập bình quân hàng năm từ 25 đến 30 triệu đồng, đời sống đư­ợc nâng lên đáng kể.

Cùng trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân Tân Lạc phối hợp với Hội nông dân Tỉnh mở lớp Trung cấp kinh tế đào tạo cho 66 hội viên; phối hợp với trường Trung cấp Xuân Mai mở lớp nghề VAC tổng hợp cho 50 hội viên. Tạo điều kiện để hội viên nông dân lựa chọn phương pháp phát triển sản xuất phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ các hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua, số hội viên của Hội tăng lên đáng kể. Từ năm 2002- 2007 mỗi năm tăng bình quân 346 hội viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2008, số hội viên gia nhập Hội tăng gần 400 ng­ời. Chị Trần Thu Huyền - Chủ tịch hội nông dân huyện Tân Lạc cho rằng: Vận động ngư­ời nông dân gia nhập Hội là góp phần xây dựng Hội vững mạnh, gắn kết ngư­ời nông dân để họ giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Trong những năm qua, nhờ sự linh hoạt trong công tác xây dựng quỹ Hội như­: làm m­ương, bảo vệ rừng... lấy tiền bổ sung quỹ... mà quỹ Hội ngày một tăng lên. Tính đến tháng 6 năm 2008, quỹ Hội đã có 450 triệu đồng. Cũng với số tiền đó, ngoài hoạt động Hội, hàng năm Hội còn giúp đỡ từ 1-2 hộ nghèo / chi hội. Năm 2008 giúp đỡ 17 hộ  thoát nghèo.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục mở các lớp đào tạo cho con em cán bộ hội viên để từng bước chuẩn hóa đội ngũ hội viên, nâng cao chất lượng của Hội trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

 

                                                                      Hải Yến

                                                                                                                                                       

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Dư nợ chương trình cho vay SX-KD tại vùng khó khăn đạt trên 34 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu, chương trình cho vay SX-KD vùng khó khăn được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2007.

Xây dựng 238 mô hình phát triển sản xuất

(HBĐT) - Trong 10 tháng năm 2017, các huyện, thành phố đã huy động nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, chương trình 135 và nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017 thực hiện được 238 mô hình sản xuất với kinh phí 41,739 tỷ đồng.

Huyện Lạc Sơn có 15 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi

(HBĐT) - Trong 9 tháng, huyện Lạc Sơn đã dành nguồn lực trên 23,5 tỷ đồng kiên cố được 17,3 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa tổng số km kênh mương được kiên cố lên 339,9 km/901 km, đạt 38%.

Huyện Kỳ Sơn đầu tư trên 2,2 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 2.224 tỷ đồng làm giao thông nông thôn.

Huyện Kỳ Sơn huy động trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, 9 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 12.031,5 triệu đồng.

Huyện Lạc Sơn huy động nguồn lực trên 164 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, đến hết tháng 9, huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 164.625 triệu đồng.