Nhờ có giống lúa mới nên năng xuất lúa trung bình của huyện Lạc Sơn nâng lên đáng kể.

Nhờ có giống lúa mới nên năng xuất lúa trung bình của huyện Lạc Sơn nâng lên đáng kể.

(HBĐT) - Vụ Chiêm xuân năm nay, 20 hộ nông dân xóm Mương, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn thực hiện mô hình trình diễn lúa lai 3 dòng NK9 với diện tích 9.950m2, năng suất đạt 80 tạ/ha. Đây là mô hình trình diễn có sự giúp đỡ của công ty Syngenta và Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Lạc Sơn.

Ông Bùi Văn Chen- Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến nay số diện tích thực hiện mô hình trình diễn đã thu hoạch xong. Qua đánh giá cho thấy chất lượng gạo ngon hơn hẳn những giống lúa đã trồng trên đồng đất Lạc Sơn. Năng xuất đạt được là 80 tạ/ha. Thời gian sinh trưởng của cây lúa là 128 ngày. Giống có khả năng đẻ nhánh rất mạnh và đẻ tập chung, ưa thâm canh, cứng cây, chống đổ tốt, bộ lá gọn. Có sức chống chịu với bệnh bạc lá. Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh đưa giống này vào cơ cấu giống lúa Chiêm xuân 2009.

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Việt Lâm

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Dư nợ chương trình cho vay SX-KD tại vùng khó khăn đạt trên 34 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu, chương trình cho vay SX-KD vùng khó khăn được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2007.

Xây dựng 238 mô hình phát triển sản xuất

(HBĐT) - Trong 10 tháng năm 2017, các huyện, thành phố đã huy động nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, chương trình 135 và nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017 thực hiện được 238 mô hình sản xuất với kinh phí 41,739 tỷ đồng.

Huyện Lạc Sơn có 15 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi

(HBĐT) - Trong 9 tháng, huyện Lạc Sơn đã dành nguồn lực trên 23,5 tỷ đồng kiên cố được 17,3 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa tổng số km kênh mương được kiên cố lên 339,9 km/901 km, đạt 38%.

Huyện Kỳ Sơn đầu tư trên 2,2 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 2.224 tỷ đồng làm giao thông nông thôn.

Huyện Kỳ Sơn huy động trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, 9 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 12.031,5 triệu đồng.

Huyện Lạc Sơn huy động nguồn lực trên 164 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, đến hết tháng 9, huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 164.625 triệu đồng.