• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Đầu tư - Xây dựng
Đưa vào sử dụng 96 công trình cơ sở hạ tầng và 21 trung tâm cụm xã đặc biệt khó khăn
Cập nhật: Thứ ba, 8/1/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Theo kế hoạch năm 2007, Dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho các đặc biệt khó khăn giao 168 công trình trong đó: 49 công trình trường học, 45 công trùnh giao thông, 4 trạm y tế, 19 công trìh điện, 43 công trình thuỷ lợi, 3 công trình nước sinh hoạt, 4 nhà sinh hoạt cộng đồng và 1 công trình chợ.

Đến hết năm 2007 đã có 168 công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng dự toàn trên 115 tỷ đồng. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng 96 công trình.

 

Dự án xây dựng trung tâm cụm xã giao kế hoạc đầu tư 21 công trình  trong đó: 2 công trình trường học, 6 công trình giao thông, 4 công trình chợ, 3 công trình nước sinh hoạt, 2công trình điện, 3 công trình phòng khám đa khoa và 1 công trình san tạo mặt bằng. Đến nay đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng 21 công trình (11 công trình chuyển tiếp và 10 công trình mới) đạt 100% kế hoạch giao.

 

                                                                               Việt Lâm   

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106795534
Built by ICT Group