• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Đầu tư - Xây dựng
Mai Châu: Gần 105 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng
Cập nhật: Thứ hai, 28/1/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Trong năm 2007, huyện mai Châu đầu tư 34 công trình phát triển cơ sở hạ tầng với tổng số vốn gần 105 tỷ đồng, trong đó, vốn xây dựng cơ bản 6 công trình với số vốn đầu tư lớn nhất, gần 46 tỷ đồng

 

Tiếp đó là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư 1 công trình với số vốn 35, 8 tỷ đồng. Ngoài ra còn các nguồn vốn nh ư: vốn ngân sách huyện đầu tư 7 công trình; vốn chương trình 135 với 10 công trình; vốn dự án WB 6 công trình; vốn chương trình mục tiêu 1 công trình; và các nguồn vốn khác đầu tư được 2 công trình. 

 

 

                                                                  Hồng Trung

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106795456
Built by ICT Group