CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               


Số: 575/TB-ĐGHoà Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO 
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 227b, đường Đà Giang, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Xe ô tô TOYOTA LANDCRUISER đã qua sử dụng; Biển kiểm soát: 28A – 00164 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệpthanh lý.
4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/11/2018. Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình; Số 47 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng). 
Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.
6. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng). 
Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản theo thông tin tài khoản như sau:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình.
- Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
7.  Tổ chức xem tài sản: 
7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 07/11/2018 đến ngày 15/11/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;
7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/11/2018 đến ngày 15/11/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Sở Công thương tỉnh Hòa Bình.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 16/11/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng /hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ);
8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19/11/2018; 
8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.
- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: Số 227b, đường Đà Giang, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Niêm yết tại:
 - Nơi trưng bày tài sản;
- Nơi tổ chức bán đấu giá;
- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;
- Báo chí;
- Trang thông tin điện tử về tài sản công;
- Lưu VT, HSĐG.
ĐẤU GIÁ VIÊN

Phạm Quang Huy

                              


Các tin khác


Agribank Hòa Bình: Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank” lên dến 12,5 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Agribank Hòa Bình, từ ngày 31/01/2019 đến 03/05/2019, mọi khách hàng là cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm tại bất cứ điểm giao dịch nào của Agribank và đăng ký tham gia chương trình "Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank" sẽ có hơn 20 nghìn cơ hội trúng thưởng, tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 12,5 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục