CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2)


Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 01 thửa đất ở nông thôn;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại nông thôn; Diện tích đất 79,3 m2; Lô đất bán đấu giá: 01 lô; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình .

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/03/2020. Tại Nhà văn hoá khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu: 317.200.000 đồng (Ba trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước: 63.440.000 đồng (Sáu mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình;

6.2. Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Bình;

6.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7.Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 13/03/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 13/03/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 13/03/2020; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 13/03/2020;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

 

ĐẤU GIÁ VIÊN
Phạm Quang Huy

 


Các tin khác

Không có hình ảnh

Agribank Hòa Bình: Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank” lên dến 12,5 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Agribank Hòa Bình, từ ngày 31/01/2019 đến 03/05/2019, mọi khách hàng là cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm tại bất cứ điểm giao dịch nào của Agribank và đăng ký tham gia chương trình "Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank" sẽ có hơn 20 nghìn cơ hội trúng thưởng, tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 12,5 tỷ đồng.

Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục