Đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô MITSUBISHI PAJEROGLV6 biển kiểm soát: 28A-0502 của Bưu điện tỉnh Hoà Bình (lần 2)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá), tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 01 xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI PAJEROGLV6, do Bưu điện tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.

2. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô MITSUBISHI PAJEROGLV6, biển kiểm soát 28A-0502; năm sản xuất: 2001; số máy: 6G72-NX9096, số khung: 33V11000256 của Bưu điện tỉnh Hoà Bình.

3. Giá khởi điểm: 168.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn).

4. Xem tài sản: thời hạn: từ ngày 04/4/2014 đến ngày 11/4/2014; tại Bưu điện tỉnh Hoà Bình; địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

5. Tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: thời hạn: ngày 10/4/2014 ; địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá, địa chỉ: số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

6. Mở cuộc bán đấu giá: thời hạn: từ 09 giờ ngày 11/4/2014; địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Đấu giá và Bưu điện tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình./.

 

                                      ĐẤU GIÁ VIÊN

 

                                                 Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh