Sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên BHXH tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc  với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác.

Sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên BHXH tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác.

(HBĐT) - Là một Đảng bộ đặc thù, chủ yếu là các cơ quan, đơn vị trọng yếu của tỉnh với 36 Đảng bộ, 34 chi bộ trực thuộc, hơn 3.300 đảng viên. Do vậy, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các TCCS Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (KCCQ) xác định có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) vừa có tâm, vừa có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Với phương châm chủ động, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, BTV Đảng uỷ KCCQ tỉnh đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và với việc thực hiện NQT.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp uỷ Đảng và CBĐV. Đồng thời, với chủ trương mỗi CBĐV phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu theo tinh thần của Quy định số 101 của Ban Bí thư T.Ư về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, BTV Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc cụ thể hoá thành quy định của đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Theo đó, yêu cầu tại các cuộc họp thường kỳ của cấp uỷ, tổ chức Đảng phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền các cấp phải thực sự gương mẫu và dành thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các TCCS Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV...

 

Từ sự định hướng trên và bằng trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, những năm qua, nhiều tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong Khối đã có cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; quản lý chặt chẽ CBĐV; coi trọng kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện CBĐV vi phạm; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực. Nhờ vậy, việc thực hành tiết kiệm đã trở thành ý thức tự giác trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong Khối. 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, quy định nội bộ, nhất là quy chế dân chủ trong hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan, quy chế sử dụng tài sản công hay quy chế văn hoá công sở...

 

Theo đánh giá của BTV Đảng uỷ Khối, thời gian qua, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên trong phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Thể hiện rõ nét qua việc nêu gương trên các mặt về tư tưởng chính trị; lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nếp sống văn minh; sâu sát với thực tế, gần gũi quần chúng, đồng nghiệp; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình cho cấp dưới noi theo.

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ CBĐV trong Khối đã tự soi xét, nhìn nhận, đánh giá lại bản thân. Qua đó đã có trách nhiệm, tận tụy, công tâm trong thực hiện công việc được giao, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú... Có những cấp uỷ đã chỉ đạo CBĐV tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng về đạo đức, lối sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người cán bộ; gắn việc học tập với tự rèn luyện bản thân, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT. Lấy hiệu quả công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm thước đo phẩm chất của CBĐV và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

 

Đẩy mạnh việc làm theo Bác, trong Khối đã có những mô hình tốt, cách làm hay mang ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu như Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã gắn xây dựng chuẩn mực đạo đức của CBĐV theo tấm gương đạo đức của Bác với 10 Điều kỷ luật của cán bộ ngành thuế. Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh thống nhất với lãnh đạo cơ quan lập “Hòm quyên góp tự nguyện ủng hộ người nghèo”. Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua “Tham mưu tốt, phục vụ giỏi, xung kích trong CCHC”; Đảng uỷ Viễn thông Hoà Bình phát động phong trào “Thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với xây dựng văn hoá doanh nghiệp”; Đảng uỷ Báo Hoà Bình chỉ đạo chi Đoàn thanh niên xây dựng “Quỹ nhân ái”, qua đó, nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó và tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà trẻ em nghèo, đối tượng neo đơn, đồng bào gặp thiên tai với giá trị hàng chục triệu đồng...

 

Bằng sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tổ chức Đảng và CBĐV trong Đảng bộ KCCQ tỉnh đã góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Điều này được ghi nhận bằng kết quả, năm 2013, Đảng bộ có 87,1% TCCS Đảng đạt TS-VM, 95,12% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số TCCS Đảng yếu kém giảm còn 1 đơn vị và chỉ có 7 đảng viên (bằng 0,22%) vi phạm tư cách.

 

 

                                                                          

                                                                            Thu Hiền

 

Các tin khác


Nhiều năm dẫn đầu ngành kiểm tra Đảng tỉnh

(HBĐT) - Từ năm 2002 đến nay, UBKT Huyện ủy Yên Thủy liên tục được cấp trên ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng. Có nhiều nguyên nhân để đạt được thành tích, trong đó 2 nguyên nhân quan trọng đó là: UBKT huyện Yên Thủy chủ trương "Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng” và phân công thành viên UBKT Huyện ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác, tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên để nắm vững tình hình tổ chức Đảng và đảng viên.

Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là nhà kiến tạo vĩ đại. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người tuyên bố: "Công việc phá hoại xong rồi. Nay bước đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữ gìn, kiến thiết” và việc đầu tiên phải kiến thiết là xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, một nền hành chính phục vụ nhân dân. Điều cần nói là, ngay từ khi bắt tay vào việc tạo dựng chính thể mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng tới mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả và việc chấn chỉnh biên chế đã được Người sớm đặt ra.

Đảng bộ huyện Kim Bôi kết nạp 193 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - Năm 2017, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã kết nạp được 193 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó, đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số 160 đồng chí, chiếm 83%; có trình độ văn hóa THPT 181 đồng chí, chiếm 94%; có trình độ chuyên môn trung cấp 40 đồng chí, chiếm 20,7%; trình độ cao đẳng, đại học trở lên 98 đồng chí, chiếm 51%. Tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện đến thời điểm hiện nay là 6.207 đồng chí.

Đổi thay sau chặng đường 70 năm

(HBĐT) - Chặng đường 70 năm (1947 - 2017) từ khi chi bộ Đảng Hiền Lương được thành lập, đến nay, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẫn sống mãi trong lòng CB,ĐV và nhân dân của mảnh đất chiến khu anh hùng.

Tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ và sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Người đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Huyện Lạc Thủy - các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH

(HBĐT) - Giới thiệu với chúng tôi về các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Thủy chia sẻ: Từ phong trào thi đua do huyện phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần vào kết quả phát triển KT-XH trên địa bàn.