Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho đảng viên của Đảng bộ BHXH tỉnh đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(HBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ BHXH tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến trong CCVCLĐ, nhằm tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Huyện Kim Bôi:
Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Về Kim Bôi, tìm hiểu về những điển hình “Dân vận khéo”, chúng tôi được giới thiệu những mô hình: các hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất ở và đất trồng cây lâu năm để làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; các xã có dự án đường điện nông thôn tự nguyện giải phóng mặt bằng hàng chục km để thi công hành lang lưới điện; mô hình tiết kiệm chi tiêu để gây dựng quỹ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong LLVT và tổ chức hội phụ nữ...

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

(HBĐT) - Ngày 11/3, bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Tham dự có các đồng chí thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy....

Học Bác theo cách của thanh niên

(HBĐT) - Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong triển khai CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tuổi trẻ tỉnh ta đã tích cực hưởng ứng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng những kế hoạch và việc làm cụ thể, thiết thực.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ Yên Thuỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục; biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc; chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"... Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng bộ huyện đã từng bước đi vào chiều sâu và có sức lan toả mạnh mẽ.

Xây dựng 65 tủ sách thanh niên làm theo lời Bác

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 3 năm qua, Thành đoàn Hoà Bình đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên chung sức xây dựng NTM”… Toàn thành phố đã xây dựng được 65 tủ sách “Thanh niên làm theo lời Bác” với trên 350 đầu sách viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có 385 chi đoàn xây dựng nhật ký làm theo lời Bác.

Tân Lạc: Biểu dương 11 tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Ngày 19/2, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2013.

Hiệu quả từ việc thực hiện chỉ thị 03 gắn với NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công an tỉnh

(HBĐT) - Từ đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh (CAT) ngày càng vững mạnh. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi CBCS, nhất là trong việc tham gia khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Huyện Đà Bắc:
Xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Đà Bắc có 49 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 3.600 đảng viên, 76,95% TCCS Đảng đạt trong sạch - vững mạnh. Trong 2 năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Huyện Lạc Sơn:
Từng bước đưa việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, trọng tâm là đưa việc làm theo từng bước trở thành việc làm thường xuyên. Đội ngũ báo cáo viên của huyện đã quan tâm tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, các lớp tập huấn ở cơ sở... Qua đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo CB, ĐV và nhân dân, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội về thực hiện nội dung này.

Lực lượng vũ trang huyện Lạc Thuỷ:
Mỗi hành động, việc làm đều “làm theo” lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, LLVT huyện Lạc Thủy đã tiên phong trong phong trào làm theo lời Bác dạy, xây dựng nề nếp chính quy, tác phong của người quân nhân cách mạng. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thủy khẳng định: Từ phong trào CBCS LLVT huyện tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy đã tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay lên tầm cao mới. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của CBCS LLVT huyện.

Huyện Tân Lạc đa dạng các hình thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - “Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã phát động thực hiện tốt Chỉ thị. 100% CB, ĐV tham gia học tập các chuyên đề và đăng ký việc làm theo Bác. Có thể khẳng định, việc thực Chỉ thị như một luồng không khí mới trong sinh hoạt Đảng và đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của CB, ĐV và nhân dân.

Thị trấn Bo (Kim Bôi):
Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thường xuyên

(HBĐT) - Xây dựng 7 chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm công việc, tình hình; vận động thực hiện những việc “làm theo” cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát là những giải pháp đã được Đảng ủy thị trấn Bo triển khai đồng bộ để đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào thực chất. Từ đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: “Làm theo” Bác Hồ gắn với nâng cao chất lượng công vụ

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, các đơn vị Đảng ủy Khối cơ quan (ĐUKCQ) tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của CBĐV và thái độ ứng xử, trách nhiệm thực thi công vụ của CB, CC, VC với nhân dân.

Thu Phong: Làm theo tấm gương của Bác bằng việc làm cụ thể

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thanh Tịnh, Bí thư Đảng uỷ xã Thu Phong (Cao Phong) cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 03 không mang tính hình thức mà đạt được kết quả thực chất với cách làm hay, có nhiều điển hình tiên tiến. Hàng năm, Đảng uỷ xã đã nghiêm túc, kịp thời triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề đến toàn thể CBĐV. Đưa nội dung này vào chương trình hoạt động trọng tâm của cấp uỷ và là nội dung trao đổi thường xuyên trong những buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và chi hội đoàn thể.

Làm theo tấm gương của Bác là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội

(HBĐT) - Ngày 14/11, tại huyện Yên Thủy, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụm số 6 gồm Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc và Mai Châu. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, thành viên Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy.

LLVT tỉnh đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.Ư 4

(HBĐT) - Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định là một sự tiếp nối của CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục làm cho CBCS LLVT tỉnh hiểu rõ những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cũng như tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng. Đẩy mạnh việc làm theo gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò của CBCS, đảng viên trong đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:
Quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 5/6, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai một số kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Kim Bôi:
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Xiêng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kim Bôi cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện nhận thức sâu sắc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của địa phương.

Thiếu nhi huyện Yên Thuỷ thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy hiện có 4.528 đội viên, 2.828 nhi đồng, sinh hoạt tại 40 liên đội. Trong những năm qua, công tác Đội trên địa bàn luôn có những thành tích nổi bật đóng góp chung vào kết quả phong trào thanh - thiếu nhi toàn huyện. Qua các hoạt động do Hội đồng Đội các cấp tổ chức đã tạo điều kiện cho các em rèn luyện về học tập, đạo đức, có kiến thức kỹ năng xã hội.

Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 tại Ban CHQS huyện Cao Phong

(HBĐT) - Nhìn lại kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Ban CHQS huyện Cao Phong, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên đơn vị cho biết: Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã xác định chủ trương, biện pháp tăng cường việc thực hiện “làm theo” gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện. Trong đó, tập trung đột phá thực hiện 3 nội dung: bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tăng cường và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là quyên góp, ủng hộ người nghèo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban CHQS huyện Kỳ Sơn:
Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Thượng tá Bùi Văn Vinh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ đã triển khai Chỉ thị 03 với việc tập trung vào chủ đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Trao giải và phát động cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(HBĐT) - Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trao giải và phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Yên Thuỷ:
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Huyện uỷ Yên Thuỷ đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Dự hội nghị có gần 400 đại biểu là Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, MTTQ và các đoàn thể, báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên khối Huyện uỷ và UBND huyện.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của BTV Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện có hiệu quả NQ Đại hội Đảng các cấp. Để hiểu rõ hơn những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh về vấn đề này.