Thiết thực làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, những năm qua, đội ngũ CBĐV xã Xuất Hoá luôn tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu, văn bản để nâng cao hiểu biết và năng lực công tác.

(HBĐT) - Liên tục trong 5 năm (2009 -2013), Đảng bộ xã Xuất Hoá (Lạc Sơn) được công nhận là TCCS Đảng TS-VM tiêu biểu của Đảng bộ huyện Lạc Sơn. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ xã trong thực hiện vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. ở đó, Đảng uỷ xã nhận định những nguyên nhân quan trọng để đạt được thành tích này là do xã đã coi trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo bước chuyển rõ nét từ nhận thức sang hành động của CBĐV và nhân dân theo đạo đức, phong cách của Bác.

Huyện Lương Sơn:
Chuyển biến từ việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(HBĐT) - Với mục đích đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên, là ý thức tự giác của mỗi người, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn coi trọng tuyên truyền, giáo dục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng các chuyên đề theo từng năm. Nhờ vậy đã nâng cao được nhận thức của CBĐV và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện Chỉ thị 03 để có bước chuyển tích cực từ học tập sang làm theo gương Bác.

Phòng chính trị (Bộ CHQS tỉnh):
Chuyển biến từ nhận thức “học tập” sang ý thức “làm theo” tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Xác định rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, những năm qua, CBCS phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) đã tích cực thực hiện tốt chức năng tham mưu và gương mẫu triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức “học tập” sang ý thức “làm theo” trong mỗi CBCS.

Học tập và làm theo Bác để dân thêm tin Đảng

(HBĐT) - “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chi bộ tiểu khu Liên Phương cụ thể hóa là học tập theo chuẩn mực cần, kiệm, liêm, chính và tinh thần tương thân, tương ái của Người. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân, xây dựng chi bộ TS-VM; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Đó cũng là việc làm thiết thực để chỉnh đốn lại những thiếu sót, khuyết điểm của đội ngũ đảng viên góp phần làm trong sạch Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng”. Đó là khẳng định của đồng chí Lường Thị Quý (Bí thư chi bộ tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại chi bộ.

Kỳ Sơn thiết thực làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(HBĐT) - “Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, BTV Huyện uỷ Kỳ Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng, mỗi CBĐV.

Huyện Mai Châu: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước thấm sâu vào đời sống

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức (HT

BHXH tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ BHXH tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến trong CCVCLĐ, nhằm tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Huyện Kim Bôi:
Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Về Kim Bôi, tìm hiểu về những điển hình “Dân vận khéo”, chúng tôi được giới thiệu những mô hình: các hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất ở và đất trồng cây lâu năm để làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; các xã có dự án đường điện nông thôn tự nguyện giải phóng mặt bằng hàng chục km để thi công hành lang lưới điện; mô hình tiết kiệm chi tiêu để gây dựng quỹ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong LLVT và tổ chức hội phụ nữ...

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

(HBĐT) - Ngày 11/3, bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Tham dự có các đồng chí thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy....

Học Bác theo cách của thanh niên

(HBĐT) - Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong triển khai CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tuổi trẻ tỉnh ta đã tích cực hưởng ứng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng những kế hoạch và việc làm cụ thể, thiết thực.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ Yên Thuỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục; biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc; chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"... Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng bộ huyện đã từng bước đi vào chiều sâu và có sức lan toả mạnh mẽ.

Xây dựng 65 tủ sách thanh niên làm theo lời Bác

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 3 năm qua, Thành đoàn Hoà Bình đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên chung sức xây dựng NTM”… Toàn thành phố đã xây dựng được 65 tủ sách “Thanh niên làm theo lời Bác” với trên 350 đầu sách viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có 385 chi đoàn xây dựng nhật ký làm theo lời Bác.

Tân Lạc: Biểu dương 11 tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Ngày 19/2, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2013.

Hiệu quả từ việc thực hiện chỉ thị 03 gắn với NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công an tỉnh

(HBĐT) - Từ đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh (CAT) ngày càng vững mạnh. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi CBCS, nhất là trong việc tham gia khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Huyện Đà Bắc:
Xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Đà Bắc có 49 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 3.600 đảng viên, 76,95% TCCS Đảng đạt trong sạch - vững mạnh. Trong 2 năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Huyện Lạc Sơn:
Từng bước đưa việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, trọng tâm là đưa việc làm theo từng bước trở thành việc làm thường xuyên. Đội ngũ báo cáo viên của huyện đã quan tâm tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, các lớp tập huấn ở cơ sở... Qua đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo CB, ĐV và nhân dân, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội về thực hiện nội dung này.

Lực lượng vũ trang huyện Lạc Thuỷ:
Mỗi hành động, việc làm đều “làm theo” lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, LLVT huyện Lạc Thủy đã tiên phong trong phong trào làm theo lời Bác dạy, xây dựng nề nếp chính quy, tác phong của người quân nhân cách mạng. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thủy khẳng định: Từ phong trào CBCS LLVT huyện tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy đã tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay lên tầm cao mới. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của CBCS LLVT huyện.

Huyện Tân Lạc đa dạng các hình thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - “Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã phát động thực hiện tốt Chỉ thị. 100% CB, ĐV tham gia học tập các chuyên đề và đăng ký việc làm theo Bác. Có thể khẳng định, việc thực Chỉ thị như một luồng không khí mới trong sinh hoạt Đảng và đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của CB, ĐV và nhân dân.

Thị trấn Bo (Kim Bôi):
Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thường xuyên

(HBĐT) - Xây dựng 7 chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm công việc, tình hình; vận động thực hiện những việc “làm theo” cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát là những giải pháp đã được Đảng ủy thị trấn Bo triển khai đồng bộ để đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào thực chất. Từ đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: “Làm theo” Bác Hồ gắn với nâng cao chất lượng công vụ

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, các đơn vị Đảng ủy Khối cơ quan (ĐUKCQ) tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của CBĐV và thái độ ứng xử, trách nhiệm thực thi công vụ của CB, CC, VC với nhân dân.

Thu Phong: Làm theo tấm gương của Bác bằng việc làm cụ thể

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thanh Tịnh, Bí thư Đảng uỷ xã Thu Phong (Cao Phong) cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 03 không mang tính hình thức mà đạt được kết quả thực chất với cách làm hay, có nhiều điển hình tiên tiến. Hàng năm, Đảng uỷ xã đã nghiêm túc, kịp thời triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề đến toàn thể CBĐV. Đưa nội dung này vào chương trình hoạt động trọng tâm của cấp uỷ và là nội dung trao đổi thường xuyên trong những buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và chi hội đoàn thể.

Làm theo tấm gương của Bác là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội

(HBĐT) - Ngày 14/11, tại huyện Yên Thủy, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụm số 6 gồm Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc và Mai Châu. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, thành viên Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy.

LLVT tỉnh đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.Ư 4

(HBĐT) - Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định là một sự tiếp nối của CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục làm cho CBCS LLVT tỉnh hiểu rõ những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cũng như tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng. Đẩy mạnh việc làm theo gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò của CBCS, đảng viên trong đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:
Quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 5/6, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai một số kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Kim Bôi:
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Xiêng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kim Bôi cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện nhận thức sâu sắc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của địa phương.