Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt Huyện uỷ Lạc Sơn luôn nêu cao tinh thần dân chủ, thống nhất trong bàn bạc và triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện.

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, trọng tâm là đưa việc làm theo từng bước trở thành việc làm thường xuyên. Đội ngũ báo cáo viên của huyện đã quan tâm tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, các lớp tập huấn ở cơ sở... Qua đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo CB, ĐV và nhân dân, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội về thực hiện nội dung này.

Lực lượng vũ trang huyện Lạc Thuỷ:
Mỗi hành động, việc làm đều “làm theo” lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, LLVT huyện Lạc Thủy đã tiên phong trong phong trào làm theo lời Bác dạy, xây dựng nề nếp chính quy, tác phong của người quân nhân cách mạng. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thủy khẳng định: Từ phong trào CBCS LLVT huyện tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy đã tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay lên tầm cao mới. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của CBCS LLVT huyện.

Huyện Tân Lạc đa dạng các hình thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - “Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã phát động thực hiện tốt Chỉ thị. 100% CB, ĐV tham gia học tập các chuyên đề và đăng ký việc làm theo Bác. Có thể khẳng định, việc thực Chỉ thị như một luồng không khí mới trong sinh hoạt Đảng và đời sống xã hội, nâng cao nhận thức của CB, ĐV và nhân dân.

Thị trấn Bo (Kim Bôi):
Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thường xuyên

(HBĐT) - Xây dựng 7 chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm công việc, tình hình; vận động thực hiện những việc “làm theo” cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát là những giải pháp đã được Đảng ủy thị trấn Bo triển khai đồng bộ để đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào thực chất. Từ đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: “Làm theo” Bác Hồ gắn với nâng cao chất lượng công vụ

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, các đơn vị Đảng ủy Khối cơ quan (ĐUKCQ) tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của CBĐV và thái độ ứng xử, trách nhiệm thực thi công vụ của CB, CC, VC với nhân dân.

Thu Phong: Làm theo tấm gương của Bác bằng việc làm cụ thể

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thanh Tịnh, Bí thư Đảng uỷ xã Thu Phong (Cao Phong) cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 03 không mang tính hình thức mà đạt được kết quả thực chất với cách làm hay, có nhiều điển hình tiên tiến. Hàng năm, Đảng uỷ xã đã nghiêm túc, kịp thời triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề đến toàn thể CBĐV. Đưa nội dung này vào chương trình hoạt động trọng tâm của cấp uỷ và là nội dung trao đổi thường xuyên trong những buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và chi hội đoàn thể.

Làm theo tấm gương của Bác là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội

(HBĐT) - Ngày 14/11, tại huyện Yên Thủy, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụm số 6 gồm Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc và Mai Châu. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, thành viên Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy.

LLVT tỉnh đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.Ư 4

(HBĐT) - Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định là một sự tiếp nối của CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục làm cho CBCS LLVT tỉnh hiểu rõ những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cũng như tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng. Đẩy mạnh việc làm theo gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò của CBCS, đảng viên trong đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:
Quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 5/6, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai một số kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Kim Bôi:
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Xiêng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kim Bôi cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện nhận thức sâu sắc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của địa phương.

Thiếu nhi huyện Yên Thuỷ thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy hiện có 4.528 đội viên, 2.828 nhi đồng, sinh hoạt tại 40 liên đội. Trong những năm qua, công tác Đội trên địa bàn luôn có những thành tích nổi bật đóng góp chung vào kết quả phong trào thanh - thiếu nhi toàn huyện. Qua các hoạt động do Hội đồng Đội các cấp tổ chức đã tạo điều kiện cho các em rèn luyện về học tập, đạo đức, có kiến thức kỹ năng xã hội.

Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 tại Ban CHQS huyện Cao Phong

(HBĐT) - Nhìn lại kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Ban CHQS huyện Cao Phong, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên đơn vị cho biết: Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã xác định chủ trương, biện pháp tăng cường việc thực hiện “làm theo” gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện. Trong đó, tập trung đột phá thực hiện 3 nội dung: bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tăng cường và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là quyên góp, ủng hộ người nghèo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban CHQS huyện Kỳ Sơn:
Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Thượng tá Bùi Văn Vinh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết: Phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ đã triển khai Chỉ thị 03 với việc tập trung vào chủ đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Trao giải và phát động cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(HBĐT) - Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trao giải và phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Yên Thuỷ:
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Huyện uỷ Yên Thuỷ đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Dự hội nghị có gần 400 đại biểu là Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, MTTQ và các đoàn thể, báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên khối Huyện uỷ và UBND huyện.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của BTV Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện có hiệu quả NQ Đại hội Đảng các cấp. Để hiểu rõ hơn những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị, PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh về vấn đề này.

Cao phong:
Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đi vào thực chất

(HBĐT) - Hơn 2 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy Đảng huyện Cao Phong chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, được các cấp, ngành và toàn xã hội tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả thông qua việc gắn kết giữa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị .

Đà Bắc:
Học tập và làm theo tinh thần “tương thân tương ái” của Bác Hồ

(HBĐT) - Hiện nay, với hơn 42% số hộ thuộc diện hộ nghèo, Đà Bắc vẫn đang nỗ lực từng bước vật lộn với cuộc chiến thoát nghèo. Trong đó, vấn đề trình độ dân trí thấp, không đồng đều đã đặt ra không ít thách thức cho địa phương. Đây cũng là khó khăn lớn nhất khi Đà Bắc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động,…

Cao Phong:
Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

(HBĐT) - Ngày 23/4, BTV Huyện ủy Cao Phong đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cho các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thành viên bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và toàn bộ đảng viên của 4 Đảng bộ: Công an, Ban CHQS, chính quyền, cơ quan Đảng – đoàn thể huyện.

Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Ngày 25/3, Tỉnh uỷ tổ chức học tập chuyên đề về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; Trưởng, phó ban tuyên giáo các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc; Trưởng Ban Tuyên giáo, tuyên huấn MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh.

Thành phố Hòa Bình học tập và làm theo lời Bác 

(HBĐT) - Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức TP. Hòa Bình. Qua đó, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm QP-AN, duy trì TTATXH trên địa bàn thành phố.

Trường Chính trị tỉnh: Thiết thực các hoạt động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Để “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, ở trường Chính trị tỉnh hiện nay theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị, Đảng bộ trường Chính trị tỉnh đã lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị, đoàn thể trong toàn trường hưởng ứng và tham gia tích cực vào các hoạt động theo phương châm phong phú, cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tuổi trẻ Kim Bôi làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - “Một năm khởi đầu từ mùa xuân/ Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ/Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước”, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, những ngày đầu xuân Quý Tỵ 2013, trên các vùng quê của huyện Kim Bôi lại in dấu màu áo xanh tình nguyện của lực lượng ĐV-TN với những hoạt động mang nhiều ý nghĩa.

Tân Lạc: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được chú trọng... Đó là những kết quả nổi bật của huyện Tân Lạc qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thanh niên cao phong thi đua học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Da ngăm ngăm, khuôn mặt rắn rỏi, nụ cười thân thiện... Đó là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp Đinh Đức Chính ở xã Nam Phong, một gương mặt trẻ, năng động, tiêu biểu trong vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội của Huyện đoàn Cao Phong. Bằng sức trẻ, nghị lực vượt khó, anh Chính đã xây dựng thành công mô hình trồng mía và cây ăn quả thu nhập cao, trừ chi phí, bình quân mỗi năm anh thu về từ 200- 300 triệu đồng.