(HBĐT) - Đã thành thông lệ, ngay sau tết đầm ấm vui tươi và tiết kiệm, nông dân toàn tỉnh đồng loạt xuống đồng vì thi đua hoàn thành kế hoạch bảo đảm không thời vụ. Sản xuất nông nghiệp đang hội tụ cả ba yếu tố: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thời tiết tốt. Những chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và thực hiện tái cơ cấu ngành và sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở và sự thay đổi tích cực trong tư duy và sản xuất của chính quyền cũng như nông dân chắc chẳn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2017 hứa hẹn những triển vọng tốt đẹp trong diện mạo của ngành nông nghiệp nông thôn.

Các tin khác