(HBĐT) - Thực hiện Chương trình tổ chức Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai- Tây Bắc của Bộ VH-TT&DL, ngày 4/1/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về tổ chức các hoạt động, sự kiện và tham gia các hoạt động trong Chương trình Năm du lịch quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc tại tỉnh. Trong đó, một trong những hoạt động đầu tiên là tuần Lễ hội du lịch tỉnh năm 2017 từ ngày 4- 10 tháng giêng âm lịch năm Đinh Dậu.

Các tin khác