(HBĐT) - Hiện nay, việc thu thập thông tin của công dân đang được lực lượng chức năng tiến hành. Thông tin công dân sẽ được nhập vào hệ thống hình thành dữ liệu dân cư điện tử của thành phố Hòa Bình.

 

 

Các tin khác